- Resett - https://resett.no -

Norge klarer neppe «å ri inn en lydig hest» som har sverget troskap til islam

Det må være topp å sørge for diplomati og forhandlinger med Taliban, mens halve Norge går på sparebluss. Norge har brukt 20 milliarder kroner på militære bidrag og bistand siden krigen startet i Afghanistan.

Krigen har kostet i underkant av 175 000 drepte. I disse tallene inngår 2242 amerikanske soldater og 3800 sivile selskaper. Øvrige NATO land mistet 1444 soldater. Norge har bidratt med 9200 soldater, hvorav ti soldater mistet livet.

Siden Talibans fall i 2001, har Afghanistan fått bidrag på mange milliarder dollar. Norge har bidratt med 750 millioner årlig. Og fra 2015 økte bistanden med 750 millioner.

annonse

Foruten støtte til det afghanske sikkerhetsapparatet (ca. 150 millioner NOK), har Norge, tidligere først og fremst rettet sin bistand mot forbedret styresett, utdanning, landsbygdutvikling og humanitære behov. Kvinners rettigheter og kampen mot korrupsjon var også tverrgående prioriteringer.

Enorme beløp har blitt pumpet inn i dette landet.

Det er mange grunner til å være varsom med Taliban. De har tidligere støttet internasjonal terrorisme. Taliban har aldri hatt noe godt rykte på seg som forhandlingspartner. De er kvinneundertrykkere. De har tidligere tillatt dyrking av opium og huset terrorister.

annonse

All norsk bistand til afghanske myndigheter er nå stanset. Den norske støtten til Afghanistan vil nå gå til å dekke befolkningens grunnleggende behov, gjennom FN og ut til uavhengige organisasjoner.

Representanter for Taliban bor på Soria Moria hotell i Oslo og skal ha samtaler med vestlige representanter om menneskerettigheter og nødhjelp. Foto: Torstein Bøe / NTB

Mange av disse er på plass i Afghanistan og deres tilstedeværelse og innsats blir svært avgjørende. De humanitære organisasjonen har betegnet behovene der nede som langt større enn den humanitære innsatsen kan bistå med for tiden.

Norge har nå løftet Taliban inn i det gode selskap. Disse møtene vil bli tolket i og utenfor Afghanistan som at Norge er i ferd med å anerkjenne Taliban. Det hevder Taliban selv.

Vi har nok problemer i Norge for tiden. Jeg trodde denne regjeringen skulle være for «folk flest», og ikke for religiøse fundamentalister som vil sette verden tusen år tilbake.

Det nytter ikke å bare bekjempe deler av en religion, som for eksempel mandatet til FN om å bekjempe kvinneundertrykking.

FN bør forby all form for undertrykkende elementer i religions form. Hvordan skal de klare det når Europa har gjort et knefall for islam?

Galskapen er satt i system. Denne regjeringen blir mer og mer folkets herrer på hjemmebane og folkenes tjenere på bortebane.

Krigen og bistand i Afghanistan var og ble feilslått, selv med NATOs hjelp. Tidligere bistandsmilliarder har for lengst gått opp i «krigsrøyk og ødeleggelse».

annonse

Er det for å bøte på den kollektive samvittigheten for all den feilslåtte elendigheten der nede at Norge vil kommunisere med Taliban? Hva med de som tjenestegjorde i Afghanistan og deres familier. Har de fått skikkelig økonomisk oppreising?

Tror virkelig diplomatiet i Norge og FN at de skal klare å omvende Taliban til demokratiske og europeiske samfunnsnormer?

Taliban har gitt tydelig beskjed om at de har en målsetting med Norges-besøket; at andre nasjoner skal anerkjenne Det islamske emiratet Afghanistan som den nye stat etter maktovertagelsen.

Jeg tror ikke på, at lille Norge vil klare å ri inn en lydig hest som har sverget troskap til islam. Men det er tydelig at noen ikke har vokst ifra å tro på julenissen.

Anmeldelse: Endelig en bok om islam der hovedlinjene kommer klart frem [1]

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474