- Resett - https://resett.no -

Mating av fugler redder liv og fremmer omtanke for dyr

I flere kommuner er det kommet opp skilt på offentlige steder og i friluftsområder, der det frarådes å gi fuglene mat.

Kravet om et sterilt bymiljø har ført til at fugler mange steder ikke er ønsket. Skilt mot mating, i tillegg til pigger, nett og drager for å holde fugler på avstand, signaliserer en ny fiendtlighet mot dyr og en fremmedgjøring overfor naturen.

Dette skjer samtidig med at mange arter er rammet av næringssvikt som følge av overfiske, forurensing og klimaendring. Situasjonen er kritisk for mange sjøfuglarter, blant annet for måker. 8 av 10 måkearter som hekker i Norge er truet. På Norsk rødliste for 2021 er fem av artene klassifisert som sårbare, to er sterkt truet og en er kritisk truet.

annonse

Vannfugler sliter også under harde vintre. Forurensing fører til oppblomstring av alger og tilbakegang for ålegras, som er en viktig del av næringsgrunnlaget for vannfugler. Vinteren 2010 døde 50 av 200 sangsvaner på Jæren av sult.

Les også: Mer enn seks ganger så mange fugler som mennesker i verden [1]

Ornitologer viser til at vinterhalvåret er omfattet av stor dødelighet for både stand- og trekkfugler, og at fugler i bymiljø kan ha problemer med å finne naturlig føde i det hele tatt. Massiv tilbakegang for mange fuglearter gjør det desto viktigere å hjelpe dem. 1469 fuglearter i verden er truet, og ytterligere 1000 arter nærmer seg å være truet.

annonse

Påstanden om at fugler ikke tåler brød har gjort stor skade. Denne myten har oppstått på grunn av feilernæring hos tamfugler som fôres ensidig på brød. Dette er ikke et problem for villfugler som har tilgang til variert føde. Grovt brød er energirik og mettende mat for fugler om vinteren.

Påstanden om at fugler ikke tåler brød har gjort stor skade. Grovt brød er energirik og mettende mat for fugler om vinteren.
– Jenny Rolness

Mating av fugler kan være den eneste kontakten mange mennesker har med dyr og den første kontakten barn får med ville dyr på nært hold. En undersøkelse av britiske forskere, psykologer og ornitologer viser at mennesker som har fugler rundt seg har mindre risiko for å utvikle stress, angst og depresjon.

Kommunene har ikke adgang til å forby fuglemating, men de bør heller ikke problematisere en positiv aktivitet som redder liv. Empati og omtanke for dyr bør oppmuntres, ikke frarådes.

Les også: Jenny Rolness i Dyrenes Rett angriper kråkejakten [2]

I en tid der menneskelig ekspansjon ødelegger stadig mer av dyrenes naturlige leveområder og næringsgrunnlag, og der arter trues av utryddelse som følge av dette, er det en moralsk plikt å hjelpe. Dette bør samfunnet støtte opp om. Butikkene kan være med på dette ved å levere ut daggamle brød og datovarer til dyremat. Kommunene bør erstatte skilt som fraråder mating med opplysningsskilt som gir råd om hvordan fuglene bør mates, og tilrettelegge for en hyggelig og fredelig sameksistens mellom mennesker og dyr.

Vi må ta vare på det som er igjen av naturlig dyreliv. Mange arter er på vei til å dø ut, mens vi er mest opptatt av å holde dem på avstand. Dermed vanskeliggjør vi overlevelsen for dyr som ikke lenger finner livberging i naturen på grunn av vår arts grådighet. Mating av fugler og andre dyr er en enkel ting vi kan gjøre for å bøte på dette, og dermed hjelpe flere til å overleve.

Slår eit slag for hobbyhøna (+) [3]

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474