- Resett - https://resett.no -

Slik skal Norge bli en «grønn industrigigant»

Gjennom et grønt industriløft skal Norge «skape jobber, øke eksporten og bidra til å kutte klimagassutslipp.»

Regjeringen starter arbeidet med et veikart for å realisere store prosjekter innenfor hydrogen, havvind, CO2-håndtering, batterier, skog- og trenæring, og andre grønne prosjekter i fastlandsindustrien, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

– Vi skal skape lønnsomme og attraktive jobber i hele landet, øke de grønne investeringene, styrke eksporten fra fastlandet og kutte klimagassutslipp. Norge har store muligheter for å skape verdier i årene fremover. Vi har en sterk industri som står seg godt i konkurransen med andre land. Regjeringens mål er at Norge skal være en grønn industriell drivkraft også i fremtiden, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

annonse

Mener Norge har verdens beste utgangspunkt for grønn industri.

– Vi må tenke stort, vi må komme i gang raskt og vi må gjøre det som er mest effektivt. Vi har verdens beste fagarbeidere, ingeniører og leverandørindustri. Med den kompetansen og tilgang til ren kraft har vi store muligheter til å bli en grønn industrigigant. Nå legger vi løpet for hvordan staten i tett samarbeid med næringslivet skal få fart på nye, grønne industriprosjekter. Det handler om å gå fra ord til handling, og legge en offensiv, nasjonal plan, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Det er han som skal lede arbeidet.

annonse

– Norge har en stolt industrihistorie og er svært godt posisjonert for å bygge ny og grønn industri på skuldrene av allerede eksisterende industri og flinke arbeidsfolk.. Staten er klar til å bruke hele verktøykassen for å bidra til nye arbeidsplasser i hele landet, bygd på norske ressurser. Det er et mål å øke investeringene i fastlandsindustrien, og vi ønsker å gjøre det i et enda større tempo. Denne planen vil bidra til å gjøre Norge til et mer attraktivt land å investere i, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Regjeringen tar sikte på å legge frem veikartet i løpet av våren 2022.

Lager norsk film om bivirkninger fra vaksinen: – Jeg kan verken røre hodet eller overkroppen (+) [1]

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474