- Resett - https://resett.no -

Sier nei til forbud mot forkynnelse

Kirken sier nei til forbud mot forkynnelse i skolen.

Et eget forkynnelsesforbud er en unødvendig dobbeltregulering og skaper nye uklarheter og usikkerhet, heter det i høringsuttalelsen fra Kirkerådet, som ber om at bestemmelsen strykes.

I forslaget til ny opplæringslov inngår en egen paragraf som omtaler forbud mot forkynning. Lovforslaget er på høring, og det får motstand i en uttalelse fra Den norske kirke, skriver Dagen [1].

annonse

Kirkerådet mener man kan godta et forbud mot forkynnelse i KRLE-faget, men at lovforslaget vil kunne åpne for diskusjoner og konflikt rundt skolegudstjenester der elever allerede kan be seg fritatt fra å delta.

– Gudstjenester må per definisjon inneholde forkynnelse og religiøs praksis for at de skal være gudstjenester. Altså har Stortinget vedtatt å oppfordre til at elever kan delta på noe som inneholder forkynnelse. Med denne nye bestemmelsen, kan det oppstå en konflikt mellom Stortingets oppfordring til skolegudstjenester og den eksplisitte bestemmelsen om forbud mot forkynnelse, heter det i høringsnotatet.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474