PST sjef Hans Sverre Sjøvold. Foto: Ørn E. Borgen / NTB
annonse
annonse

PST skriver i sin siste åpne trusselvurdering at de registrert økt aktivitet blant personer som fremmer såkalt «antistatlig tankegods».

Det antistatlige tankegodset blir forstått som spesielt knyttet til «konspirasjonsteorier» rundt koronapandemien og massevaksinering.

Covid-19 samler

annonse

PST skriver følgende om det såkalte «antistatlige tankegodset».

Et sentralt tankegods hos personer med antistatlige overbevisninger er ideen om at staten ikke har et legitimt grunnlag for maktutøvelse. Statens lover og regler oppfattes i stedet som maktmidler som krenker den enkelte borgers frihet og suverenitet. Videre har konspirasjonsteorier som hevder at verden styres av en hemmelig global elite med en ondsinnet plan, blitt mer fremtredende blant antistatlige sympatisører.

I flere nettfora, både norske og transnasjonale, deles store mengder antistatlig propaganda og tilhørende konspirasjons – teorier. Ideene som preger de antistatlige strømningene i Norge, påvirkes og sammenblandes med forhold i utlandet. Retorikken inneholder til tider hets, hatefulle ytringer, trusler og oppfordringer om å utføre volds- og terrorhandlinger. I tillegg påvirker dagsaktuelle hendelser i stor grad hva de fokuserer på.

annonse

Globale desinformasjonskampanjer i regi av statlige aktører vurderes også å opprettholde og til dels forsterke antistatlige oppfatninger blant sympatisører i Norge. Konspirasjonsteorier om covid-19-pandemien vil fortsatt være et samlende tema. Teorier om at covid-19 er skapt av myndighetene for å kontrollere befolkningen, og at vaksinering vil medføre massedød, er blant de vanligste konspirasjonene. Vi forventer derfor at pandemihåndtering vil fortsette å skape engasjement blant antistatlige sympatisører.

Om trusselen skriver PST:

«Det er lite sannsynlig at personer med en antistatlig overbevisning vil forsøke å utføre terrorhandlinger, og svært lite sannsynlig at venstreekstremister og aktivister knyttet til klima og miljø- og naturvern vil forsøke dette.»

Det vurderes som mer sannsynlig at disse vil ta i bruk ulovlige virkemidler som skadeverk og ordensforstyrrelser enn at de vil begå terrorhandlinger.

Om venstreekstremisme er PSTs vurdering følgende:

«Venstreekstremisme i Norge vil forbli et marginalt fenomen med et fåtall aktive grupper. Venstreekstremistenes ideologiske overbevisning er forankret i voldsforherligende varianter av kommunisme, anarkisme og anti-fascisme. Vi forventer fortsatt et lite omfang av nyrekruttering til de gruppene som eksisterer i Norge.»

PST mener det er en delvis overlapping mellom antistatlig og høyreekstremt tankegods. Konspirasjonsteoriene rundt covid-19- pandemien forfektes også av flere høyreekstremister, skriver det. Videre er skal «ideen om at en skjult global elite styrer verden delvis sammen – fallende med høyreekstreme antisemittiske forestillinger.»

Høyreekstremisme

annonse

PST skriver at mange høyreekstremister fremdeles vil «forenes om konspirasjonsteorier som hevder at den hvite rase utsettes for et folkemord, og at den vestlige kulturen vil forsvinne.»

Høyreekstremister fremstiller innvandring fra ikke-vestlige land og lave fødselstall blant hvite som en eksistensiell trussel. Det er i første rekke såkalte akselerasjonister som vurderes å utgjøre den største trusselen blant høyreekstremistene.

Akselerasjonisme defineres som «en retning innen høyreekstremisme. Sentralt er ideen om at en rasekrig er nært forestående, og at det haster med å fremskynde en samfunnskollaps mens hvite fremdeles er i demografisk flertall i Vesten, for å redde den hvite rase. Akselerasjonister fremhever terror som et viktig verktøy for å destabilisere samfunnet og igangsette rasekrigen. Gjerningspersoner i flere utførte og avvergede høyreekstreme terrorhandlinger i Vesten de siste årene har vært inspirert av dette tankegodset.»

PST forventer fortsatt tilfeller der høyreekstremister i Norge vil bli radikalisert av akselerasjonistisk tankegods.

Norske myndigheter og politikere «vil fortsatt bli anklaget for landssvik ved at de angivelig legger til rette for det påståtte hvite folkemordet, og er derfor sentrale i høyreekstremisters fiendebilde,» skriver PST.

– Konspirasjonsteorier, særlig om Arbeiderpartiet, har sirkulert blant norske høyreekstremister i mange år. Det forventes at Arbeiderpartiet får en mer fremtredende plass i fiendebildet nå som det er det største partiet i den nye regjeringen. En annen sentral oppfatning hos flere høyreekstremister er at enkelte opplevde negative utviklingstrekk i samfunnet angivelig er ledd i en større konspirasjon om en skjult jødisk verdensomspennende elite, heter det i trusselvurderingen offentliggjort fredag.

annonse

Islamisme

PST skriver at trusselen fra ekstreme og voldelige islamister eksisterer, men at «fravær av en kampsak med høy nok appell bidrar til at vi ikke forventer etablering av organiserte ekstreme islamistiske grupper i Norge i 2022. Til tross for et vedvarende lite omfang av radikalisering til ekstrem islamisme i Norge, forventer vi imidlertid fortsatt å se tilfeller av dette.»

Føler seg trakassert av PST 22. juli – klager til EOS-uvalget som siste utvei (+)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon