ØKNING I ANTALL OVERGREPSSAKER: Politimester i Nordland, Tone Vangen, orienterte om politiets etterforskning av de mange overgrepssakene i Tysfjord kommune i 2017. Foto: Tore Meek / NTB
annonse

Det totale antallet anmeldelser går ned, men antall saker knyttet til seksuelle overgrep der barn og unge er involvert, har økt.

Til tross for at Nordland Politidistrikt skriver på nettsidene sine at de har hatt økt fokus på denne typen kriminalitet i 2021, og at de vil fortsette arbeidet i 2022, viser kriminalstatistikken fra Nordland at det har vært en økning i antall overgrepsaker der barn og unge er involvert.

En økning på 16,5 prosent på landsbasis
– Det er en økning i antall overgrep mot barn på internett, og vi ser i økende grad at barn og unge bruker sosiale medier til deling og omsetning av egenprodusert seksualisert materiale. På landsbasis er det en økning på 16,5 prosent i saker som omhandler seksuelle overgrep der barn og unge er involvert, og vi ser den samme utviklingen i Nordland med en økning på 13 prosent, sier politimester Heidi Kløkstad i Nordland politidistrikt.

annonse

Kløkstad sier at politiet har kommet et stykke på vei i å skaffe seg verdifull erfaring og kompetanse om hvordan seksuallovbrudd på nett skal håndteres, men hun frykter likevel at politiet bare har sett toppen av isfjellet, når det gjelder overgrepsaker der barn og unge er involvert.

Kriminalomsorgen: – Vi fører ikke statistikk over norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse (+)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse