En IS-kvinne i al-Hol leiren i Syria. 17. oktober, 2019. (Foto: Delil Souleiman / AFP)
annonse

IS-kvinner bidrar til økt sysselsetting, økonomisk vekst og distriktsutvikling i Norge. Undersøkelse av levekår blant befolkning i distriktene etter IS-kvinnenes gjenbosetning, var tema for min mastergradsavhandling.

Jeg går ikke i detaljer i min studie og karriere, men forteller kort om min avhandling. Som ung student var jeg opptatt av å motvirke diskriminering og rasisme i samfunnet. Jeg så fordeler med IS-kvinnene i samfunn. Lokalsamfunn og distriktsnorge hadde masse fordeler av terroristene, og dette måtte bli synlige for folk. Jeg følte en moralsk plikt.

Jeg valgte Hardland kommune som har dratt nytte av IS-kvinnenes hjemkomst. Det var to kvinner med deres barn som ble gjenbosatt i kommunen. Kommunen som ikke hadde annonsert en eneste ledig stilling i siste 8 år, annonserte plutselig følgende ledige stillinger med umiddelbar ansettelse:

annonse

-Fire 100 prosent faste stillinger som miljøterapeuter spesialisert for barn i krise.
-To 100 prosent faste stillinger som barnevernspedagoger.
-En fast stilling som barnepsykolog spesialisert for traume og posttraumatiske stresslidelser.
-En psykolog spesialisert for posttraumatiske lidelser for IS – kvinnen og like gjerne for ansatte som jobber med dem.
-En familieterapeut.
-To vaktmestere i turnus.
-En 100 prosent stilling for reintegrering – og rehabiliteringskonsulent.
-Tre lærerassistenter på barneskolen.
-To vakter som skal jobbe vekselvis i rådhus, barneskoler og være synlige i nabolag.

Kommunen ansatte senere fire vakter på døgnoppdrag for å passe på skulpturer og andre kunstneriske minnesmerker. Bakgrunnen for dette var at skulpturer og alle slags avbildninger av menneske er strengt forbudt innen islam etter IS- tolkning.

Økt ansettelser i kommune førte til at ungdommene som var værende i store byer etter fullført utdanning flyttet tilbake for å få seg jobb. Dette førte til flere boliger ble solgt og verdien på bolig har økt i kommunen etter 25 år. Staten ble også plutselig raus. Kommunen som tidligere slet med å få tilskudd til sine prosjekter fra staten, får nå millioner av kroner på dagen. Tilskudd til reintegrering og gjenbosetting, tilskudd til tilpassede aktiviteter til traumatiserte barn, tilskudd til religionsopplæring, tilskudd til kompetansebygging av … osv.

Illustrasjonsbilde: jusch/Pixabay
annonse

Kommunen ansatte også to tolker. Ikke for kvinnene, men for deres barn. Når en IS-kvinne har fire barn, er barna fra fire forskjellige menn. Av hensyn til barns beste, har de krav på kontakt og samtale med fedrene som venter på å komme til Norge.

Andre deler av samfunnet dro også nytte av muligheten. For å berolige nordmenn som hadde fremmedfrykt ble det gamle politikammeret etablert igjen etter 7 år, men denne gangen med flere politifolk.

Per Arne Bakkens Bilhandel som hold på å åpne konkurs, fikk et nytt liv. Forretningen solgte tre biler til kommune, to biler til politiet, en til et nyetablert lokalt vaktselskap, to til taxisentralen og seks biler til innflyttere som nylig fikk jobb i kommunen. Per Arnes eldste sønn som tidligere led av depresjon og ensomhet, åpnet et lite bilverksted ved siden av farens bilforretning. Han har ikke selvmordstanker lenger.

Bygningsfirma Arild & brødrene fikk i oppdrag til å bygge en moské, fordi kvinnene som senere ble gjenforent med sine menn hadde behov for å praktisere sin tro. Fedrene til kvinnenes barn som nå ikke er deres ektemenn får også opphold i Norge på grunn av familiegjenforening og barnas beste.

Men alle fordeler har en del ulemper, og alle goder blir ikke fordelt rettferdig. Selv i den rettferdige Norge blir noen urettferdig behandlet.

annonse

Jonas Gahr Støre fikk ikke Nobelpris. Selv om hans bidrag i kampen for rettighetene til enslige mødre som tjenestegjorde bak frontlinjer, og barn i krig var stor. Men historien har ikke glemt at han har brakt motstridende verdier tett på hverandre, i hvert fall fysisk.

Andre som ikke har dratt nytte av denne gode tiden var de lovlydige sekulære muslimer. De er jo vant eller dømt fra før til å bli representert av religiøse og ekstreme enkeltpersoner som bor i Oslo. At de ikke får storsamfunnets oppmerksomhet på sine små problemer, er fordi de er like etnisk nordmenn og ikke bidrar til mangfold. De må klare seg selv.

Anmeldelse: Endelig en bok om islam der hovedlinjene kommer klart frem

 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse