Flere enn normalt døde i 2021. Foto: Gorm Kallestad / NTB
annonse

Det døde 42 000 personer i Norge i 2021. Det er en oppgang på 1 400 sammenlignet med året før, skriver SSB.

Økningen i antall dødsfall var størst blant kvinner.

– Det er viktig å huske på at vi i 2020 hadde bemerkelsesverdig få dødsfall sett i lys av at vi var midt i en pandemi. Derfor er det ikke så uventa at det døde litt flere i 2021, sier demograf i SSB Ane Tømmerås.

annonse

Blant de som er 75 år eller eldre døde det 1 462 flere i 2021 enn i 2020. Det er omtrent like mye som den totale økningen i antall døde.

Antall døde har vært stabilt i årevis, selv om folketallet har økt. Dermed har dødsraten – hvor mange som dør sammenlignet med størrelsen på befolkningen – sunket. I 2021 økte imidlertid antall døde per 100 000 til 7,8, fra historisk lave 7,5 året før.

Forklaringen på dette er sammensatt, skriver SSB. Noe skyldes at det «er stadig flere som har nådd en alder der det er mer vanlig å dø». I tillegg var det noe høyere dødelighet i aldersgruppene 75 år og eldre, særlig blant kvinner.

annonse

– Etterkrigstidens store fødselskull begynner å komme i en alder hvor det er vanlig å dø. Det har med andre ord vært et spørsmål om tid før antall døde ville øke litt, sier Tømmerås.

– Samtidig var det nok slik at smittevernstiltakene sparte livet til ganske mange i de eldste aldersgruppene i 2020. Da er det naturlig at vi får litt flere dødsfall året etter, forklarer Tømmerås.

Økningen i dødsfall i 2021 skjedde i hovedsak i andre halvdel av året.

Forventet levealder for kvinner sank

Forventet levealder for nyfødte jenter sank fra 84,9 år i 2020 til 84,7 år i 2021. Tilsvarende tall for nyfødte guttebarn viser en svak økning til 81,6 år. Dermed er forskjellen mellom kjønnene mindre enn noen gang før i moderne tid.

Den vanligste alderen å dø ved, altså modalverdien, er betraktelig høyere. En ganske stor endring fra årene før er at den nå har økt til 92 år for kvinner, mens den er uendret på 89 år for menn. Forventa levealder eller forventa gjenstående levetid ligger sånn sett lavere enn det som vi opplever som normalt eller vanlig rundt oss, heter det i rapporten.

annonse

– Selv om forventa levealder for kvinner sank i 2021, økte både gjennomsnittsalder og vanligste alder ved død. Dette understreker at tendensen til økt dødelighet først og fremst har rammet eldre kvinner, påpeker Tømmerås.

SSB: Innvandrere og barna deres teller nå over en million

 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse