Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl sier at regjeringen forbereder seg på at dette kan bli en flyktningkrise av dimensjoner som vi ikke har opplevd i Norge i nyere tid. Foto: Terje Pedersen / NTB
annonse

Justisministeren sier det planlegges for at det kan bli veldig stor tilstrømming av ukrainske flyktninger.

– Regjeringen legger opp til en kraftig oppskalering av mottakskapasiteten. Flyktningkrisen vi ser nå kan få store konsekvenser også for Norge, selv om ankomstene ikke er veldig store ennå, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB.

UDI har allerede inngått avtaler med etablerte leverandører som de har rammeavtale med, omtrent 1.600 plasser, noe som fremgår av en pressemelding onsdag ettermiddag.

annonse

Blant annet fordi det må personell på plass, vil det fortsatt ta litt tid før mottakene er klare til bruk.

Etter at UDI begynte å oppgi oversikt over ukrainske asylsøkere til Norge, den 25. februar, har det kommet 957 asylsøknader. Mehl mener det ikke er riktig å tallfeste norsk mottakskapasitet nå, grunnet den uforutsigbare situasjonen, men hun understreker at kapasiteten så langt er større enn behovet.

– Kapasiteten er større enn den tilstrømmingen vi ser. Vi er klare til å håndtere en potensielt stor tilstrømming. Vi ser at ankomsten øker noe, men fremdeles er på et stabilt nivå. Regjeringen er opptatt av at vi har kontroll på denne situasjonen, og planlegger derfor for en tilstrømming som kan bli veldig stor, sier Mehl.

annonse

Hun påpeker at det fremdeles kun er 13 dager siden Russland invaderte Ukraina.

– Denne krisen kan nå dimensjoner som er vanskelig å fatte. Vi planlegger for å kunne håndtere en mulig tilstrømming som er større enn vi har sett tidligere, sier Mehl.

Øker kapasiteten 
UDI fortsetter arbeidet med å skaffe mottaksplasser til de ukrainske flyktningene.

– UDI vil lyse ut en ny konkurranse for et stort antall akuttinnkvarteringsplasser, i tråd med det regjering har bedt om, så vi får fortløpende skalert opp kapasiteten og forberedt oss på å møte en krise som potensielt kan bli veldig stor, sier Mehl.

– Den nye konkurransen vil strekke seg utover de 8.000, sier Mehl.

Over 2,15 millioner ukrainere har flyktet siden Russland invaderte landet 24. februar, ifølge FN-tall.

annonse
Kan bli krevende

Mehl forventer at situasjonen kan bli krevende.

– Når det har gått litt tid, og hverdagen kommer, skal vi gi disse menneskene omsorg, varme og et tilbud. Vi ønsker å få flest mulig i arbeid mens de er her, og barn skal i skole og barnehage. Her må vi jobbe bredt og gjøre ting skikkelig fra starten av, så vi kan håndtere det riktig i det lange løp, sier Mehl til NTB.

Trump spøkte til donorer: Vil male kinesiske flagg på amerikanske fly og «bombe dritten» ut av Russland

 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse