- Resett - https://resett.no -

Får ikke behandlet anken

Britisk høyesterett avviste i dag ankesøknaden fra WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange.

Høyesterett begrunnet avslaget med at søknaden hans ikke reiste et mulig rettsspørsmål og australskfødte Julian Assange får dermed ikke endret beslutningen om utvisning fra Storbritannia til USA, der han er siktet for spionasje.

I desember tilsidesatte en ankedomstol en kjennelse fra en lavere rettsinstans som mente Assange ikke burde utleveres fordi hans psykiske helseproblemer gjorde at det var fare for at han ville ta sitt eget liv.

annonse

Amerikanske myndigheter vil at Assange skal møte i retten og tiltales for en rekke brudd på spionasjeloven knyttet til WikiLeaks’ frigivelse av enorme mengder med hemmeligstemplet materiale, blant annet om USAs krigføring i Irak og Afghanistan.

Nå blir utleveringsbegjæringen sendt videre til den britiske innenriksministeren som har to måneder på seg til å godkjenne eller avvise en utlevering. Om innenriksministeren godkjenner utlevering, kan også den avgjørelsen ankes i rettssystemet, eller saken kan bli anket til Den europeiske menneskerettsdomstolen.

Les også: Broren frykter at Assange ikke vil overleve: – Vi lever i frykt for at han vil dø i prosessen [1]

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474