Illustrasjonsfoto: Pixabay
annonse
annonse

En viktig del av arbeidsmiljø er det psyko-sosiale arbeidsmiljøet. 

Mange mener at vi har vært vitne til en forverring av det psyko-sosiale arbeidsmiljøet de seinere åra. Noen snakker om en brutalisering av arbeidslivet.

Psykopatien er et fenomen som står mellom sunnheten og den egentlige sykdom.  Psykopatiske trekk hos et individ anses som uhelbredelig. Mennesker med en slik personlighet er heller ikke interessert i psykologisk hjelp eller behandling.  De ser på seg selv som perfekte og ufeilbarlige uten behov for hjelp.

annonse

Mennesker med slike personlighetstrekk finner en overalt i samfunnet.  I arbeidslivet kan de opptre både som kolleger og i sjefsstillinger. Et fellestrekk er at de kan gjøre hverdagen og arbeidssituasjonen for andre til et reint helvete.

Drivkraften for disse menneskene er et umettelig maktbegjær. Først når de når toppen av hierarkiet, kan de utfolde sitt maktbegjær fullt ut ved å dominere andre. På grunn av sitt umettelige maktbegjær, klamrer de seg desperat til maktposisjoner og prøver å beholde disse med alle metoder, ikke alltid helt ærlige metoder.

En annen grunn til at de søker febrilsk etter maktposisjoner, er at de elsker å være i sentrum av oppmerksomheten, for eksempel oppmerksomhet fra media eller underordnede på arbeidsplassen.

annonse

Psykopaten er innerst inne prega av et dårlig sjølbilde og dårlig sjøltillit. Det å karre til seg en maktposisjon, er en måte å kompensere for et slikt dårlig sjølbilde.

Innerst inne er psykopaten også prega av usikkerhet og mistenksomhet overfor folk vedkommende mistenker for å prøve på å fravriste vedkommende denne maktposisjonen.  Psykopaten vil derfor ofte prøve å skaffe seg et hoff av servile spyttslikkere.

I tillegg er psykopater innerst inne nokså feige. De tør ikke å kjempe i åpent lende, men foretrekker å kjempe i det skjulte, i kulissene. Der kan de drive sitt intrigemakeri mer uhindra. Hadde de hatt mot til å kjempe i åpent lende, kunne de risikert å gå på en del nederlag, og psykopaten hater nederlag.

Les også: Ljuba (44) er bekymret for sitt folk (+)

Psykopater tåler ikke å bli motsagt og vil reagere med aggresjon hvis noen drister seg til å komme med motforestillinger til psykopatens egne ideer, som han eller hun betrakter som grandiose og ufeilbarlige.

Mange tenker på menn når de hører ordet psykopat.  Det fins imidlertid også kvinnelige utgaver av arten med sine særtrekk. Den kvinnelige psykopaten benytter i større grad enn den mannlige psykopaten metoder som sladder, baktaling, manipulering og intrigemakeri mot kolleger de oppfatter som motstandere.

Psykopaten kan virke svært pen på overflaten.  De har ofte evnen til å sjarmere en hel forsamling.  Kvinnelige psykopater bruker ofte sjarm for å oppnå det de ønsker. De vet også å utnytte det de har mellom beina for å nå sine grandiose mål.

Psykopatene er ikke interessert i hjelp eller behandling i og med at de ser på seg sjøl som ufeilbarlige og perfekte. Det helsevesenet får med å gjøre er derfor ofrene til psykopatene, og slike ofre fins det mange av.

annonse

Det farligste er gjerne når psykopatene klarer å karre seg til toppen i arbeidslivet i sjefsstillinger. Da er de i stand til å gjøre livet til et helvete for andre. Typisk for

arbeidsplasser der en har ledere med psykopatiske trekk er utbredt mistrivsel, høyt sykefravær, folk som gruer seg til å gå på jobb og mange som ganske enkelt gir opp og velger å slutte.

En enkelt person, enten en leder eller en kollega, kan forsure et helt arbeidsmiljø. Ledere med psykopatiske trekk skaffer seg favoritter og støttespillere blant de ansatte. Folk som slike ledere oppfatter som kritikere eller potensielle motstandere vil de prøve å kvitte seg med, enten ved å finne en grunn til å sparke dem eller ved å fryse dem ut.

Les også: Studie: Kvinner er mer tiltrukket av psykopatiske menn

Hos psykopaten ligger de sadistiske trekkene rett under overflaten. De har glede og tilfredsstillelse av å ydmyke andre og finner seg derfor et velegnet offer. Psykopatene er imidlertid dyktige skuespillere og kan kunsten å skjule sine sadistiske tilbøyeligheter når de finner det formålstjenlig.  Psykopaten har to ansikter. Et overfladisk vennlig og sjarmerende ansikt som vedkommende viser i mange situasjoner. De som blir ofre for psykopaten får imidlertid se det ondskapsfulle ansiktet.

For de som blir offer for psykopaten, kan tilværelsen bli nokså uutholdelig. Vi vet at en del av de som begår selvmord, gjør det som en følge av mobbing og trakassering på arbeidsplassen, ofte mobbing fra en overordnet.

annonse

Med økt makt til ledere har en dessverre vært vitne til utslag av maktmisbruk på mange arbeidsplasser. I kjølvatnet av maktmisbruk fra ledere har en sett et tøffere arbeidsmiljø, et menneskefiendtlig og brutalisert miljø og en del ødelagte menneskeskjebner. En del ledere ser ikke på de ansatte som mennesker med menneskelige behov, men bare som utgiftsposter og tall i statistikken.

Det er velkjent at psykopater er overrepresentert i politikken

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon