- Resett - https://resett.no -

Amnesty beskylder urettmessig Vesten for vaksinerasisme

I kjent stil kommer Amnesty international med sin årsrapport der Vesten blir beskyldt for vaksinerasisme [1]. Amnesty viser til at rike land har sikret seg corona-vaksine på bekostning av fattige land.

– Innbyggerne i rike land fikk boosterdoser, mens millioner i fattige land, inkludert de som er aller mest utsatt for alvorlig sykdom eller død, fortsatt venter på sitt første vaksinestikk, sier generalsekretær Agnes Callamard. Et sjokkerende symptom på en verden uten moralsk kompass, mener hun.

Les også: Hardt ut mot vestlig «nasjonalisme» og «rasisme» [1]

annonse

Men det er Amnesty og Callamard som mangler moralsk og ikke minst, geografisk kompass. Hadde hun og NTB sett nærmere på forekomsten av corona i de fattige landene, både i Afrika og ellers i verden, ville de ha sett at coronaen er et mindre, for ikke å snakke om et minimalt problem for eksempel i land i Afrika sør for Sahara, med unntak av Sør-Afrika. Men i Sør-Afrika er sykdommen tross alt langt mindre utbredt enn i de europeiske landene.

Smittetallene i Afrika sør for Sahara har vært og er overraskende lave. Et land som Nigeria, med anslagsvis 211 millioner innbyggere, har registrert i alt 255.000 smittede siden pandemien brøt løs. Siste døgn ble det registrert 0 smittetilfeller. Norge med sine 5 millioner innbyggere har i alt registrert 2,4 millioner smittetilfeller, siste døgn ble det registrert 727 tilfeller, ifølge VG’s corona-statistikk. Tanzania med sine 61 millioner innbyggere har i alt registrert 33.000 tilfeller og siste døgn 0 tilfeller. Disse lave tallene går igjen i alle landene sør for Sahara, men altså med unntak av Sør-Afrika som med sine 58 millioner innbyggere i alt har registrert 3,7 millioner smittetilfeller. Siste døgn ble det der registrert 990 tilfeller.

Les også: Raymond Johansen vil ha Norge med i EU [2]

annonse

I Afrika nord for Sahara er bildet noe annerledes, men også her er tallene lave. Egypt med sine 102 millioner innbyggere har registrert i alt 500.000 smittetilfeller siden begynnelsen på pandemien, i siste døgn 0 tilfeller. Marokko er vel det landet i Nord-Afrika der det er registrert flest smittetilfeller siden pandemien startet, med 1,6   millioner tilfeller i et land med 36 millioner innbyggere. Siste døgn registrerte man 51 tilfeller der. I forhold til folketallet er nok Libya det landet i Afrika der coronaen her spredt seg mest. Her er det i alt registrert 501.000 tilfeller og 75 i siste døgn. Landet har 7 millioner innbyggere og har likevel bare en femdel antall smittede av det som er registrert i Norge med sine 5 millioner innbyggere.

Hva som er forklaringen på de lave smittetallene i fattige land i Afrika og i andre fattige land, er ikke godt å vite. Det kan skyldes dårlig utbygd helsevesen og mangel på statistikk. Men det er en nokså tvilsom teori, for statistikken i det fattige Afrika er ikke dårlig når det for eksempel gjelder Ebola-utbruddene i denne verdensdelen og heller ikke når det gjelder tuberkulose. Utbruddene av Ebola har raskt kommet under kontroll med hjelp fra utenverdenen, og Ebola fikk aldri noen alvorlige følger for de samfunnene som ble rammet. Leger uten grenser synes å være til stede på mesteparten av kontinentet og virker til å ha god oversikt over både corona-situasjonen og andre epidemiske sykdommer i denne verdensdelen.

Illustrasjonsbilde. Foto: Scanpix/PNGTree.

Andre forklaringer på de lave corona-tallene fra fattige land rundt ekvator, kan være dårligere leveforhold for viruset i varmen og langt mindre mobilitet hos innbyggerne i disse landene. Det er neppe mange som drar på Syden- eller skireiser fra det tropiske Afrika. Mobiliteten innad i disse landene er vel også mye mindre enn i de utviklede økonomiene i den vestlige verden. Det burde være en utfordring for legevitenskapen å finne en forklaring på den store forskjellen i smittetallene i den vestlige verden og de fattige landene i sør.

Med de lave smittetallene i de fattige landene, er det helt naturlig at en betydelig mindre andel av corona-vaksinen har gått til den delen av verden.

Coronaen har i all hovedsak vært et problem i den vestlige verden, og mye tyder på at den som problem her har vært tillagt for stor betydning. I flere land blir den nå ansett for å være en form for influensa som ikke er så farlig for folk uten andre sykdommer, mens den i fattige land i Afrika, siden utbruddet i 2020, stort sett ikke har vært noe problem, om man ser på statistikken. Likevel makter altså Amnesty å forvrenge og tåkelegge hele saken ved å anklage vestlige land for vaksinerasisme uten å henvise til konkrete oversikter over sykdommens utbredelse i fattige land. Og NTB, i sin vane tro, makter heller ikke å stille et eneste kritisk spørsmål til denne saken i Amnesty’s årsrapport. Beskyldningen fra Amnesty og den hodeløse mangelen på kritikk fra NTB er begge deler ledd i det faste opplegget fra NGO ’ene som går på å plassere ansvaret for verdens elendighet hos de vestlige landene. Og i dette arbeidet har de full støtte fra nyhetsbyråene i og de andre MSM-mediene i Vesten.

Amnesty hevder at organisasjonen er helt uavhengig av støtte fra offentlige myndigheter, og at de baserer sine inntekter på penger fra medlemmene og andre givere. I Norge har organisasjonen 100.000 medlemmer og støttespillere, som altså støtter en organisasjon som står til stryk i etterrettelighet, særlig når det gjelder forholdene i fattige land. Organisasjonen er en del av det NGO-nettet i Norge som får milliardbevilgninger over det norske statsbudsjettet. Som gjenytelse driver de i praksis med virkelighetsforvrengning i stor skala og fører dermed folk bak lyset med full støtte fra MSM – i mangel av moralsk kompass?

 

Øyvind Eikrem: – Det er omfattende selvsensur blant ansatte i offentlig sektor (+) [3]

annonse

 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474