Allan Henriksen. Skjermbilde YouTube
annonse

Jan Tore Olsborg er advokaten som representerte den avdøde lektoren Allan Henriksen i lagmannsretten. Han sier til Resett at han ble «overrasket» da han leste dommen.

– Det virker som lagmannsretten hadde full tiltro til den versjon rektor og inspektør la frem, sier han.

Bakgrunn for saken

annonse

Den 2. mars 2022 fikk Henriksen vite at Høyesterett hadde avvist ankesaken hans. Han ble oppsagt av Kjellervolla ungdomsskole i september 2020 og gikk i desember samme år til søksmål mot Lillestrøm kommune for usaklig oppsigelse. Han tapte først i tingretten i mai 2021 og så etter anke i Eidsiva Lagmannsrett 16. desember 2021.

Den 16. desember 2021 er samme dag som Henriksen la ut den første av fem videoer på YouTube.

Torsdag 24. mars tok Allan Henriksen seg inn på Rikshospitalet, hadde med våpen og tok seg inn på et rom. Han hadde i forkant registrert seg som organdonor. Der skjøt han seg.

annonse

Les også: Lektor (40) begikk selvmord etter oppsigelse – la ut begrunnelsen på YouTube

Da Resett snakker med advokat Olsborg, har han ennå ikke sett videoene Henriksen har lagt ut. Vi gjenforteller derfor til advokaten hva Henriksen sier om at lagmannsretten har sett bort fra de vitnemål som kom fra hans kollegaer og som beskrev Henriksen som en dedikert og dyktig lærer som ikke hadde særlige utfordringer i relasjon med elevene på Kjellervolla ungdomsskole.

Henriksen mente at skoleledelsen og kommunen til dels fabrikkerte bevis mot ham og viste til notater som ble fremlagt først da de kom med tilsvar til stevningen. Disse notatene var dels udatert og uten underskrift.

– Ja, det er riktig at noen av notatene var uten dato og underskrift, sier Olsborg. Han omtaler det som «merkelig».

Artikkelen fortsetter.

Advokat Jan Tore Olsborg. Foto: Privat

– Jeg har tenkt mye på saken. Dette er en av de mer spesielle sakene jeg har vært borti, sier han til Resett.

– Jeg ble også overrasket over utfallet da resultatet forelå.

I lagmannsretten presenterte advokat Olsborg det de mente var flere saksbehandlingsfeil.

annonse

Allan hadde ikke fått anledning til helt elementær kontradiksjon. Han hadde ikke fått anledning til å imøtegå innholdet i de beskyldninger som har fremkommet. Han hadde ikke fått opplyst hvem klagene kom fra og ikke blitt gitt anledning til å komme med sin versjon i nær tid til hendelsene. Dette medførte at subjektive beskrivelser ble lagt ensidig og uprøvd til grunn av skolen.

Skolens undersøkelser og utredninger er mangelfulle. Klagene burde vært nærmere undersøkt og eventuelt etterprøvd. Uten slik undersøkelse vil det ikke være mulig å vurdere innholdet, troverdigheten og alvorlighetsgraden i klagene, hevdet de i retten.

Olsborg sier han har forståelse for den fortvilelsen Allan Henriksen følte da han tapte i to instanser.

– Alle vitnene vi førte beskrev Allan som en dyktig og ryddig lærer. Rektor og inspektør påsto noe annet, og det var dem lagmannsretten fant troverdig.

– Allan Henriksen framsto for meg som en prinsippfast, klar og tydelig lærer som var opptatt av rettferdighet. Han mente at årsaken til at problemene oppstod var ulik praksis ved karaktersetting, noe skolen avviste.

Olsborg sier han er bekymret for læreres rettssikkerhet etter denne dommen. Saken avdekker en svakhet i oppsigelsesvernet for lærere. Det synes som at rettsvernet er svakere for lærere mot beskyldninger som fremsettes i lys av opplæringsloven kapt. 9A. Særlig betenkelig er det når det ikke stilles tydeligere krav til forsvarlig og god saksbehandling.

annonse

– Dypt tragisk sak

Resett har henvendt seg til Kjellervolla skole ved rektor Heidi Borgersen Almlid med en rekke spørsmål og tilbud om samtidig imøtegåelse. Vi får svar fra Kirsti Aandstad Hettasch, som er Kommunalsjef skole i Lillestrøm kommune.

– Dette er en dypt tragisk sak, som har fått det verst tenkelige utfall. Kommunen fikk medhold i tingretten og lagmannsretten. Høyesterett avviste saken. Utover det ønsker vi ikke å kommentere sakens innhold. Kommunen ønsker ikke å fortsette å prosedere en sak i media, som er avsluttet i rettssystemet, skriver hun i en epost til Resett.

Før han døde sørget Allan Henriksen for å frita Jan Tore Olsborg og hans advokatkontor for taushetsplikten.

Shurika Hansen har bidratt til denne saken.

Venner om avdøde Allan Henriksen (40): – Du var hel ved og en humørspreder

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse