Allan Henriksen. Skjermbilde YouTube
annonse
annonse

Flere lærere føler seg presset ut fra Kjellervolla ungdomsskole. De gir sin støtte til Allan Henriksen.

Saken har opprørt mange. Allan Henriksen var bare 40 år sa han valgte å avslutte sitt eget liv. Han var registrert organdonor og tok selvmord på Rikshospitalet 24. mars.

Les også: Lektor (40) begikk selvmord etter oppsigelse – la ut begrunnelsen på YouTube

annonse

Allan la ut flere videoer på YouTube før han døde. Der legger han ut sin versjon av konflikten med Kjellervolla skole, hva som ledet frem til oppsigelsen han mottok og de to rettssakene. I den siste videoen (som nå er slettet av YouTube) sier han klart at han opplever seg uten rettferdighet. Han mener det er fabrikkert bevis mot ham fra skoleledelsens side og de de direkte har løyet. Spesielt reagerer han på det han mener er anklager om upassende atferd overfor elever som er jenter. De har anklaget meg for å være «pedo» sier Henriksen på en video og at det er det som dytter ham «utfor stupet».

I et intervju med Resett sier advokaten hans, Jan Tore Olsborg, at han ble «overrasket» over dommen i lagmannsretten.

– Det virker som lagmannsretten hadde full tiltro til den versjon rektor og inspektør la frem, sier han.

annonse

Artikkelen fortsetter.

Advokat Jan Tore Olsborg. Foto: Privat

I lagmannsretten presenterte advokat Olsborg det de mente var flere saksbehandlingsfeil.

Allan hadde ikke fått anledning til helt elementær kontradiksjon. Han hadde ikke fått anledning til å imøtegå innholdet i de beskyldninger som har fremkommet. Han hadde ikke fått opplyst hvem klagene kom fra og ikke blitt gitt anledning til å komme med sin versjon i nær tid til hendelsene. Dette medførte at subjektive beskrivelser ble lagt ensidig og uprøvd til grunn av skolen.

Les også: Avdøde Allan Henriksens advokat: – Dette er en av de mer spesielle sakene jeg har vært borti

I de to rettssakene førte Allan Henriksens advokater til sammen åtte kollegaer som vitner. De beskrev en svært dedikert lærer og ga ham gode skussmål. Resett har snakket med flere av dem, og de opprettholder sine vitnemål.

Det inntrykket som skapes under disse samtalene med kollegaen er svært sammenfallende med den beskrivelse Allan selv gir i videoene av måten han støttes av andre på og hvordan han oppfattes.

Allan Henriksen. Foto_ Privat. Bildene deles med tillatelse fra familien.

De tidligere kollegaene har bedt om å få være anonyme, noe Resett har etterkommet. Lærere som allerede har sluttet er redde for å ikke få jobb igjen i Lillestrøm kommune. En i ledelsen ved Kjellervolla skole skal være gift med kommunaldirektøren for oppvekst i kommunen. Fortsatt ansatte er redde for å bli skvist ut slik Henriksen ble.

Det bekreftes av kollegaene at utgangspunktet for klagene mot lektor Henriksen fra noen elever og foreldre handlet om karaktersetting.

annonse

Allan Henriksen var strengere enn det forgjengerne og enn det den tidligere rektoren hadde ønsket ifølge kollegaene.

Før Henriksen begynte ved skolen i 2013 var det et svært generøst karakternivå som ble satt. En tidligere ansatt beskriver det som «helt bevisst» fra den forrige rektorens side. Den daværende rektoren, Olav Strømhylden, signaliserte til lærerne at løsning på å få ned klager var å legge seg høyt på karakterskalaen. Som Henriksen sier på en av sine videoer, mottok ikke Fylkesmannen noen klager på karaktersettingen ved skolen på flere år. Dette skal visstnok være uvanlig.

– Rektor [Strømhylden] la seg på en slik linje med å oppfordre til gode karakterer for å få fred fra foreldrene klager, sier en.

– Han ville ikke ha noe bråk de siste årene før han skulle gå av med pensjon.

Men Strømhylden beskrives samtidig som «en hyggelig mann».

– Jeg tror aldri han ville latt denne saken gå til oppsigelse, sier en.

annonse

Olav Strømhylden ble sykmeldt i 3. august 2017 og sier til Resett at «han stort sett var sykmeldt» fram til han gikk av med førtidspensjon i februar 2019. Ny rektor ble Heidi Borgersen Almlid. Det var under Almlids tid at Henriksen ble sagt opp.

Strømhylden sier at han av den grunn (sykmeldingen fra 2017) ikke kan uttale seg om prosessen og at han derfor avstår fra å kommentere saken.

Men kollegaene bekrefter Allan Henriksens versjon la seg altså på en annen linje når det gjelder karaktersetting enn forgjengerne

– Allan var en utrolig dyktig lærer, sier en tidligere ansatt med svært god kjennskap til saken og som var en av de som vitnet.

– Han var alltid kjempegodt forberedt. Etter hver time noterte han ned hva eleven gjorde, fortsetter hun.

Dette systematiske arbeidet ledet til at Henriksen gjorde en grundig evaluering. Noe han selv beskriver i sine videoer. Han fulgte, etter eget utsagn, læreplan og kriteriene satt for karaktersetting.

Dermed var det uunngåelig at det ble et brudd med tidligere praksis, og spesielt det en lærer hadde lagt seg på tidligere i faget kroppsøving.

– Det var klager, ja, sier en lærer til Resett.

Men en annen sier at klagene aldri gjaldt timene eller handlet om noe skoleledelsen og kommunen prøvde å fremstille både i de 18 punktene i oppsigelsesgrunnlaget og som ble gjentatt i begge rettsinstanser, nemlig at Allan skulle ha gått utover normal væremåte med elevene som var jenter.

– Det var aldri noe som ble brakt opp, sier en som var tett involvert gjennom hele prosessen

Hun viser også til at en av jentene som klagde på karakterene samtidig fortalte at kroppsøvingstimene med Allan var «mye morsommere» enn de hadde vært med den forrige læreren, som hadde gitt bedre karakterer.

Lærerne vi har snakket med avviser også at Allan noensinne utviste noen rasistiske holdninger.

– Det blir vi alle beskyldt for, sier en. Angivelig skal det ha blitt stadig mer vanlig at elever «trekker rasismekortet» når de blir kritisert av lærere. «Har aldri tenkt at Allan var rasist,» sier en som kjente ham godt.

Allan kunne være «krass», men aldri basert på hudfarge, blir vi fortalt.

– Vi blir beskyldt for rasisme hele tiden. Det er utbredt på ungdomsskolen. Men vi kan ikke slutte å påpeke dårlig oppførsel fordi noen har en mørkere hudfarge.

Likevel legger mange lærere dermed bånd på seg.

– Elevene drar rasismekortet, og vi tør ikke bli dratt i den gørra, sier en.

Hvordan skoleledelsen forholder seg, er helt avgjørende.

– Hvis du har en ledelse som du kan stole på, så tar de tak i sånne saker. Denne skoleledelsen ved Kjellervolla gjør ikke de. De lar oss lærere stå alene, sier en tidligere lærer der.

I begrunnelsen for oppsigelsen listet skoleledelsen opp 18 punkter. Flere av dem ble avvist av lagmannsretten også. Men både advokater og noen av de lærerne Resett snakker med mener punktene mot Allan ble «plukket fra hverandre en for en», som en uttaler det.

Likevel:

– De ga seg aldri, sier en lærer om prosessen mot Allan Henriksen.

På spørsmål fra Resett om hvorfor de ikke la vekk noen av de 18 punktene men fremmet dem i to rettsinstanser, svarer hun:

– De gjorde det for å gjøre Allan utslitt. Han ble overkjørt. Det virket som ren utmattelsestaktikk fra ledelsens side.

Hun sier at flere ansatte har blitt utsatt for lignende kjør, men at andre har gitt seg og heller valgt å slutte. Det gjorde ikke Allan Henriksen

– Allan skulle ikke gi seg. For oss andre handlet om å komme seg vekk. Allan er den eneste som ikke ga opp, sier hun.

Men til slutt ga Allan opp, Han ga opp livet. Selv oppga han som årsak nettopp den behandling han fikk fra ledelsen ved Kjellervolla skole og Lillestrøm kommune.

– Vi fikk medhold

Resett har gjengitt innholdet i denne artikkelen til rektor Heidi Borgersen Almlid og Lillestrøm kommune ved kommunalsjef skole, Kirsti Aandstad Hettasch.

– Vi har allerede uttalt oss i denne saken. Saken er dypt tragisk og har fått det verst tenkelige utfall. Kommunen fikk medhold i tingretten og lagmannsretten. Høyesterett avviste saken. Utover det ønsker vi ikke å kommentere sakens innhold. Kommunen ønsker ikke å fortsette å prosedere en sak i media, som er avsluttet i rettssystemet, svarer Hettasch i en e-post til Resett.

Helge Lurås har bidratt til denne saken.

Setter du pris på denne artikkelen? Resett trenger din støtte.

Vi har Vipps nr 124526, bank 1503.94.12826 eller dere kan sende SMSResett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474.

Tegn abonnement her

Venner om avdøde Allan Henriksen (40): – Du var hel ved og en humørspreder

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon