annonse
annonse

Under overskriften «Slik spres russisk propaganda i norske alternative medier» gjorde Faktisk.no et av sine mange forsøk på å sverte «annerledes tenkende».

La oss se litt på underlaget til Faktisk.no slik det relaterer seg til Resett.

Som allerede påpekt av Anders Ulstein i et innlegg i Medier24 er det spesielt at Faktisk.no i denne forbindelse i det hele tatt finner på å gruppere steigan.no, document.no, Resett og HRS i samme kategori.

annonse

I artikkelen skriver de at «Én aktør skiller seg klart ut som den største sprederen av russisk-kontrollert innhold, viser en kartlegging Faktisk.no har gjort.» Og den aktøren er steigan.no.

Ulstein skriver derfor at Faktisk.no like gjerne kunne hatt følgende overskrift: «Slik sprer media på venstresiden russisk propaganda». For steigan.no er ytterste venstreside under redaktør og tidligere AKP-ml leder Pål Steigan. Og det er vel heller derfor at sympatien med Russland, som arvtaker etter Sovjetunionen, til dels kommer inn.

Ja, det er Steigan.no som er Faktisk.no sitt fokus i artikkelen. Men måten de har presentert saken på, gjør at Resett også får et mistenksomhetens lys på seg. Ikke minst på måten funnene er grafisk fremstilt på. I denne oversikten er Resetts søyle satt opp med 24 artikler i perioden 1. januar 2021 til 9. mars 2022. Faktisk.no har imidlertid kun oppgitt 20 av disse artiklene i vedlegget som skal dokumentere det de har funnet.

annonse

Artikkelen fortsetter.

Skjermbilde Faktisk.no

Det er å bemerke at i denne perioden publiserte Resett totalt mer enn 6500 artikler, noe som betyr dette var kilder i mindre enn 0,03 prosent av artiklene på Resett. Og kildene det dreide seg om var Zerohedge.com i 13 tilfeller og Southfront.org i 7 tilfeller. Trolig er de fire andre artiklene Faktisk.no har funnet knyttet til RT.com. Som er et statlig russisk nyhetsbyrå, og som er vidt kjent for sin tilknytning til Kreml.

Faktisk.no har selv valgt ut nettsteder de mener har en tilknytning til russiske myndigheter og skriver følgende:

De siste ukene har bruken av statskontrollerte russiske medier, og hvorvidt de skal sensureres, blitt debattert i Norge. Blant aktørene som trekkes frem i diskusjonen, er de statskontrollerte mediene RT (tidligere Russia Today) og Sputnik.

Men Russlands informasjonskrig føres av et langt mer omfattende og innfløkt nettverk. Blant annet spres propaganda gjennom en lang rekke nettsteder som de fleste ikke har hørt om. Og i motsetning til RT og Sputnik, som er åpne om sin tilknytning til russiske myndigheter, skjuler mange aktører forbindelsene sine.

Aktører som utgir seg for å være uavhengige nyhetssider, forskningsinstitusjoner og tenketanker, kan ha tette bånd til Kreml. De kan også brukes for å spre falske nyheter eller misvisende informasjon som fremmer russiske interesser.

I denne artikkelen har Faktisk.no sett på hvordan norske alternative medier sprer propaganda fra russisk-koblede nettsider. I vår kartlegging er det én aktør som skiller seg tydelig ut fra resten.

Faktisk.no baserer seg på Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) som i en rapport fra 2021 har listet opp kilder de mener kan knyttes til russiske påvirkningsoperasjoner.

annonse

Men kildene FFI bruker er av varierende kvalitet. De skriver selv at den mest troverdige er kilder identifisert i «Pillars of Russia’s Disinformation and Propaganda Ecosystem». Den er laget av Global Engagement Center (GEC) ved det amerikanske utenriksdepartementet.

«Etter vår gjennomgang av eksisterende litteratur, er det vår vurdering at GECs «Pillars of Russia’s disinformation and propaganda ecosystem» er den best egnede modellen til dette oppdragets formål. (…) Tilføyelser er kun gjort der vi har funnet grundige vurderinger fra etablerte og troverdige kilder (vedlegg C og D)», skriver FFI.

SouthFront.org, som Resett har brukt 7 ganger, er nevnt i GEC. Vi kommer senere i artikkelen tilbake til Resetts bruk av SouthFront.org som kilde.

Men når det gjelder ZeroHedge.com, som er utgangspunkt for 13 av de 20 artiklene hos Resett hvor Faktisk.no har listet opp kilder som skal være del av det russiske nettverket, har FFI basert seg på en slik «tilføyelse». Nemlig en artikkel av Clint Watts fra april 2021. Watts jobber ved den amerikanske tenketanken Rand Corporation.

Men hvor «etablert og troverdig» er egentlig denne kilden FFI baserer seg på når det gjelder ZeroHedge?

Som beskrivelse om ZeroHedge skriver Watts at det er en «Bulgaria-based financial blog that frequently “echo[es] the Kremlin line”». Som kilde for disse påstandene er det en enkelt meningsartikkel skrevet av Seth Hettena i The New Republic i 2020 med tittel «Is Zero Hedge a Russian Trojan Horse?»

annonse

Denne artikkelen i The New Republic gir overhodet ingen bevis på tilknytningen til russiske myndigheter og etterretning, men stiller kun spørsmålet, og det i spekulativ form. Det interessante er også at ZeroHedge anklages for å være tilknyttet russisk påvirkning simpelthen fordi enkelte av artiklene angivelig kommer med synspunkter (“echo[es] the Kremlin line”) som også sammenfaller med russiske synspunkter. Men er sammenfallende analyser av enkelte sakskomplekser bevis på at det er del av en russisk påvirkningsoperasjon? Selvfølgelig ikke.

ZeroHedge

Jeg har fulgt ZeroHedge siden ca. 2010 og benyttet det som en av mange varierte kilder for å holde meg informert om det som rører seg i hovedsak innen finans og økonomi. Men i de siste år også som en side som samler stoff og viser hva som rører seg i mer konsensuskritiske miljøer. Det betyr at ZeroHedge gir et bilde av hva som rører seg blant samfunnets mer konspirative miljøer. Slik sett må hver artikkel på ZeroHedge vurderes nøye.

Men det er et faktum, som jeg har vært klar over lenge, at ZeroHedge leses av insidere innen finans, på Wall Street. Jeg vet også at folk i norsk finansmiljø følger ZeroHedge. Det betyr ikke at man tror på alt som står der eller er enige i analysene, men den fungerer som et korrektiv til mainstream mediedekning. Det gjelder også i utenrikspolitikk og i amerikansk politikk. En del stoff på ZeroHedge har vært kritisk til woke-kultur og positiv til Trump og hans linje i det republikanske parti. Men gjør det siden til russisk propaganda?

Her er det verdt å huske at Donald Trump også i flere år ble anklaget og etterforsket for forbindelser til Kreml, uten at noe ble funnet. At Trump uttalte seg positivt om Putin, ble sett som suspekt i seg selv.

Noah Smith som jobber i Bloomberg, skrev følgende i en meningsartikkel på Bloomberg om ZeroHedge i mai 2016. Han omtalte ZeroHedge som en «financial media web-site» og som «a source of cutting-edge news, rumors and gossip about the financial industry». Her er starten av hans artikkel, oversatt til norsk:

«Det var mye spenning på internett nylig etter at de pseudonyme administratorene for finans-medienettstedet Zero Hedge ble avslørt. Zero Hedge har blitt kjent som en kilde til banebrytende nyheter, rykter og sladder om finansnæringen, samt et fristed for tilhengere av gull, fiender av Federal Reserve og kritikere av høyfrekvent handel.

Mitt syn på Zero Hedge har utviklet seg gjennom årene. Først fokuserte jeg på bruken av maskuline bilder som så ut til å oppmuntre til en holdning til risikotaking. Senere kritiserte jeg den for å fremme økonomisk tenkning som jeg ikke liker. Men jeg har innsett at nettsiden også er noe annet — en slags støttegruppe for finansnæringens arbeidere som er bekymret for sin egen økonomiske fremtid i møte med omfattende endringer i teknologi, regulering og etterspørsel. Sett i dette lyset er Zero Hedge ikke mye forskjellig fra resten av Amerika, eller kanskje til og med den utviklede verden.»

Og Bloomberg-ansatte som Noah Smith er ikke de eneste som verdsetter ZeroHedge. Business insider har omtalt ZeroHedge som «a favorite of City and Wall Street traders, known for its anti-establishment and bearish slant on financial topics». Altså oversatt: «som en favoritt blant tradere i London (City) og Wall Street, kjent for sine anti-etablissementstilnærminger til finansielle temaer».

I 2011 kåret magasinet Time ZeroHedge til den niende beste finansbloggen i verden. Paul Kedrosky i Time skrev da følgende om ZeroHedge, en karakteristikk jeg kan kjenne meg igjen i fra den tiden:

Here is how I can tell when I’ve been reading Zero Hedge too much. I find myself rolling my eyes at CNBC or the Wall Street Journal while saying things like “There’s more to it than that!” or “Suuuure, it may seem that way.” I know Canadian equity strategist David Rosenberg’s latest perma-bearish musings, and the same from the preternaturally gloomy Albert Edwards of Société Générale. After prolonged exposure, I have to turn off my wi-fi not to sell all my U.S. dollars for physical gold, start an anti–Goldman Sachs blog and buy a Kansas soybean farm protected by a moat.

But here is the crazy thing: Zero Hedge — a morning zoo of pessimistic financial blogging — is fun. Granted, you (O.K., I) can’t read it for long without the aforementioned soybean-farmer effect, but the downbeat site has found an entertaining niche at the intersection of The X-Files, finance and tireless anti–Goldman Sachs–ishness.

So while I don’t read Zero Hedge regularly — it’s too bearish, too conspiratorial and too much of an intellectual monoculture — I like knowing that it exists. Any time I’m feeling like things might just turn out O.K. on planet Economic Earth, I know where to turn to be disabused of that stupid idea.

Og dette nettstedet, som anerkjennes og leses av mainstream-størrelser i finansverdenen, er altså grunnlaget som gjør at Faktisk.no knytter Resett til mer enn halvparten av artiklene som angivelig viser at russisk propaganda spres i norske alternative medier. Vi mener fremstillingen er tendensiøs. For selv om ZeroHedge selv i enkelte tilfeller kan ha linket til nettsteder som er tilknyttet russiske myndigheter, betyr ikke det at de selv har slike forbindelser. En artikkel fra nyhetsbyrået Associated Press i februar 2022 kunne rapportere følgende:

AP hadde snakket med ikke navngitte «amerikanske etterretningstjenestemenn» som anklaget ZeroHedge, som ble omtalt som «et konservativt nettsted for finansnyheter med betydelige amerikansk lesertall» for å forsterke Kreml-propaganda.

«Tjenestemennene sa at Zero Hedge, som har 1,2 millioner Twitter-følgere, publiserte artikler laget av Moskva-kontrollerte medier som deretter ble delt av nettsteder og folk uvitende om deres tilknytning til russisk etterretning. Tjenestemennene sa ikke om de trodde Zero Hedge visste om noen koblinger til spionbyråer og påsto ikke at det fantes direkte koblinger mellom nettstedet og Russland,» skrev AP.

Med andre ord: Ingen har knyttet ZeroHedge direkte til russisk etterretning. Det anonyme amerikanske tjenestemenn har antydet, er at ZeroHedge av og til linker til slik steder.

Vi mener derfor FFIs og Faktisk.no inkludering av Zerohedge i en oppføring over nettsteder knyttet til russiske myndigheter er svært upresis om ikke direkte misvisende og kan føre til at folk får et feilaktig og forutinntatt bilde av hva ZeroHedge står for og kan bidra til.

For oss som mener gammelmediene på mange felter unnlater å melde om viktige saker, er ZeroHedge et nyttig korrektiv, slik selv folk som jobber i Time og Bloomberg og i etablerte finansinstitusjoner anerkjenner. Selvfølgelig skal man være kritisk til det som står på ZeroHedge, men det betyr ikke at det er russisk etterretning som står bak. Det virker heller tvilsomt for meg som har fulgt ZeroHedge i over ti år at det skulle være en slik tilknytning. Artiklene der er meget varierte, er hentet fra ulike kilder og kritiserer i mange ulike retninger.

At det er blindsoner i de etablerte medienes dekning er det mange eksempler på. Fra nylig kan vi nevne lab-leak hypotesen, den mangelfulle dekningen av Hunter Bidens laptop i 2020 (ikke før nå er de etablerte mediene på banen) og påstandene om Trumps forbindelser til Russland i den såkalte Russia collusion saken. I alle disse tilfellene hadde ZeroHedge en annen dekning. De ble også suspendert fra Twitter i 2020 for å spre informasjon om lab-leak hypotesen.

Det er også instruktivt å liste opp titlene på de artiklene på Resett hvor Zerohedge var en kildene. Disse viser hvor langt unna russiske forhold det faktisk var snakk om. At noen av disse artiklene skulle ha sitt opphav i Russland virker meget usannsynlig. Men dette fremkom ikke hos Faktisk.no.

Dere kan jo bedømme Resett-artiklene selv:

Det skal riktignok sies at Faktisk.no ikke eksplisitt beskyldte Resett for å spre russisk propaganda. De tok heller ikke kontakt med oss for samtidig imøtegåelse, noe som nok indikerer at det var Steigan.no de anklaget snarere enn Resett. Faktisk.no skrev også at

Faktisk.no har ikke funnet henvisninger til medier koblet til russisk etterretning på Rights.no i perioden 1. januar 2021 til 9. mars 2022.

På Document.no fant Faktisk.no én henvisning til Strategic Culture Foundation, publisert for litt over ett år siden. Strategic Culture får ifølge amerikanske myndigheter direktiver fra russisk etterretning.

Resett hadde sju henvisninger, hvorav samtlige var til Southfront. Både Resett og Documents henvisninger er fra 2021. Faktisk.no har ikke funnet propaganda om krigen i Ukraina gjengitt i disse artiklene på Document eller Resett.

Men sammenblandingen mellom Resett og «russisk propaganda» er likevel et faktum slik overskrift og grafikk blir presentert. Nettavisen redaktør Gunnar Stavrum viser også at han har misforstått når han skriver at «Faktisk har kartlagt kildebruken hos fire alternative medier, nemlig Steigan.no, Resett.no, Document.no og Rights.no for å se hvor mange artikler som er hentet fra kilder som er direkte eller indirekte knyttet til russiske myndigheter, eller sprer russisk propaganda. Gjennomgåelsen viser at Steigan har 169 slike artikler mens Resett har 24. Slikt forekommer omtrent ikke hos Document eller Rights, viser opptellingen.»

Stavrum har ikke klart å få med seg nyansene i det Faktisk.no skrev.

Stavrum har heller ikke fått med seg, eller kanskje han ikke ønsket å få det med seg, at FFI-forsker Eskil G. Sivertsen påpekte at å henvise til nettsteder med koblinger til Russland, ikke trenger å være et problem i seg selv.

– Det er ikke slik at alt som står på disse sidene er propaganda, understreket Sivertsen ved FFI til Faktisk.no.

Og nettopp det leder oss opp til å drøfte de syv artiklene på Resett som lenket til Southfront.org som kilde. Det dreide som artiklene:

Resett ved journalist Henrik Werenskiold har åpent avslørt at Southfront er knyttet til russisk etterretning. I en artikkel fra juli 2020, før Faktisk.no har sett på kildebruken, skriver Werenskiold blant annet:

«Ifølge det Kreml-støttede nettstedet South Front, representerer marineøvelsene et fransk-egyptisk ønske om å vise styrke og en felles front mot Tyrkia – grunnet landets innblanding i Libya-krigen og enorme territorielle krav i Øst-Middelhavet.»

På samme måte som vi stadig gjengir kilder fra amerikansk etterretning, er det ikke galt i enkelte tilfeller å gjøre tilsvarende med russiske etterretningskilder så lenge man er åpen med det. Eksempelvis saken med Russlands nye kamproboter er det helt naturlig at russiske kilder er først ute med, og da gjør Resett kun jobben sin ved å gjøre slike ting raskt tilgjengelig for et norsk publikum.

Og at russisk etterretning kan ha andre og i noen tilfeller bedre kilder i eksempelvis Midtøsten, er ikke urimelig.

Resetts bruk av ZeroHedge og Southfront.org i et fåtall tilfeller viser snarere at vi faktisk har et bredt kildetilfang og søker opplysninger fra en mer variert kildebase enn gammelmediene. Ingen av artiklene våre spredte «russisk propaganda» og de fleste av dem gjorde overhodet ikke at Russland sto frem i et bedre lys.

Vi mener Faktisk.no med sin tilnærming er med på å spre falske nyheter om Resett. Slikt er en tvilsom funksjon for noen som selv oppgir å skulle være en faktasjekker.

Faktisk.no mangler anstendighet

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon