Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) har bedt om en ny vurdering av om hun skulle ha betalt skatt på pendlerleiligheten i Oslo i 2019. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
annonse

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) opplever at mange menn vil ta mer ansvar for barn og hjem, men at de ikke får muligheten til det.

Nå starter mannsutvalget arbeidet med å snu likestillingsutfordringene.

– I den offentlige debatten blir det ofte fremstilt som om likestillingspolitikk er kvinners kamp mot menn, men på mange samfunnsområder har også menn likestillingsutfordringer, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) til NTB.

annonse

– Denne regjeringen er opptatt av å få fart på likestillingspolitikken generelt – og er opptatt av å løfte områdene der menn har utfordringer.

i tråd med løfter i Hurdalsplattformen , som skal «se på menns likestillingsutfordringer».

– Dette skal være en inkluderende prosess der vi løfter små og store samtaler om likestillingsutfordringer. Vi vil ha innspill fra folk, og særlig menn, om hva de ønsker at utvalget skal diskutere, sier Trettebergstuen.

annonse

– Det er menn som forteller om vanskelige situasjoner med arbeidsgivere som mener det ikke passer seg at de er hjemme med barn, mødre som tviholder på foreldrepermisjonen. Det er mange historier om at menn vil ta mer ansvar, men ikke får muligheten til det, forteller Trettebergstuen.

Nordmenn med ukjent far tar i bruk DNA (+)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse