Sians frontfigur Arne Tumyr kastet koranen under Sians demonstrasjon på Torvet i Kristiansand i 2019. Det førte til basketak mellom demonstranter og politi da noen brant deler av en bok. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB
annonse

Angivelig er det bare tre av ti som bor i Norge som mener det bør være lov å brenne religiøse symboler. Man kan gjerne snakke generelt her, men det alle har i tankene når de får spørsmålet, er koranen.

Det er bare brenning av koranen noen vil finne på å protestere mot.

Dersom tallene virkelig reflekterer nordmenns holdninger og ikke er et utslag av at spørsmålstillingen ikke ga tilstrekkelig med alternativer, er svarene bekymringsfulle for de av oss som mener ytringsfriheten er helt sentral for et fritt og demokratisk samfunn.

annonse

49 prosent var helt eller delvis enige i at det burde være forbudt. De som stemmer til venstre i politikken, var enda mer imot. Hele 60 prosent av APs velgere er tilhengere av et forbud. Blant kvinner mener kun 20 prosent at det bør være lov.

Det er lett å forstå at folk ikke ønsker opptøyer i Norge à la de vi så i Sandefjord på lørdag. Men problemet vi har som samfunn er ikke en håndfull representanter for SIAN som brenner koranen, det er de hundrevis av menneskene i dette landet som blir voldelige og lager opptøyer når det skjer. For disse reaksjonene vitner om en oppfatning om at islamske oppfatninger berettiger vold mot de som «krenker» religionen.

Det finnes barn som indoktrineres i dette landet. I Sandefjord så vi voksne muslimer ta med seg og og oppfordre sine barn til å kaste stein mot politiet som beskyttet ytringsfriheten. Uten blygsel, skam eller tildekning oppførte mange titalls personer seg som en uregjerlig, fanatisk og voldelig mobb mens de ropte «Allahu akbar» – Allah er størst.

annonse

Det å skulle forby koranbrenning, eller andre avskyhandlinger overfor en ideologi, hører intet sted hjemme i et demokratisk land som Norge. Det bør også være lov å brenne Grunnloven og det norske flagget. Et forbud mot å uttrykke sin forakt for koranen er i tillegg absurd. Koranen er full av beskrivelser og oppfordringer til drap på ikke-muslimer, folkemord på jøder, voldtekter, slaveri og tortur. Dette er godt dokumentert.

Les også: Anmeldelse: Endelig en bok om islam der hovedlinjene kommer klart frem

Mange muslimer vet ikke en gang hva som står i koranen og i de faktiske beskrivelsene av profeten Muhammeds liv. Deres raseri er derfor ikke rettet mot å forsvare en voldsmann og en fascistisk ideologi. Men at de selv har «misforstått» sin egen religion og tror den står for fred og fordragelighet, er ikke noe argument for å ikke kunne kritisere og vise forakt for en annen tolkning av islam, slik den SIAN har.

Også myndighetspersoner i Norge, inkludert politidirektør Benedicte Bjørnland, har leflet med tanken om at koranbrenning enten er eller bør være forbudt. Og det viser også problemet som har oppstått med hatytringsparagraf 185 i straffeloven.

Alle multietniske, flerkulturelle og multireligiøse samfunn vil oppleve et press mot ytringsfriheten. I et homogent samfunn er oppdragelse og sosialisering og derved verdier nokså like. Dermed er det ikke så mange annerledes tenkende som blir krenket av det de hører. Men slik er ikke Norge lenger. Nå er det kommet mennesker som krenkes av det de oppfatter som blasfemi. Det er kommet folk som hevder at profeten Muhammed var et godt eksempel til etterfølgelse og som ikke tåler å høre andre perspektiver på ham og den islamske historien.

annonse

Dermed skapes det konflikter. Det er forutsigbart og burde ikke kommet som noen overraskelse. Men for naive nordmenn som har trodd at alle som kom og bosatte seg i Norge var (eller ville bli) som oss, er dette et sjokk. Og i stedet for å stå opp for sin egen opprinnelige politiske kultur, gjør de knefall for det raseriet de fremmede elementene utviser.

For den oppførselen vi så blant annet i Sandefjord er fremmed for det Norge som opprinnelig var.

At så mange nordmenn ikke forstår hva som står på spill og hvor det ender hvis man skal ta hensyn til samfunnets bøller og deres voldsbruk, er skremmende. Jeg tror det viser en svakhet ved skolevesenet vårt og ved mediene våre. Vi har ikke klart å forklare hvor sentral ytringsfriheten er for samfunnets immunforsvar. Snarere er det alle de lettkrenkede og aggressive sjelene som nå setter standarden.

Og flertallet av innbyggerne i Norge sier seg altså enig i at det er slik det bør være. Jeg skulle ønske vi kunne se den samme mobilisering mot islamsk voldskultur som vi har sett mot Putins aggresjon mot Ukraina. Vi kan ikke vise forståelse for slik ekspansjonistisk «erobreratferd».

Svaret på volden i Sandefjord og andre steder er ikke å heise det hvite flagget. Det skal være lov å brenne en bok man selv har kjøpt og betalt for som en markering av sin egen ytringsfrihet overfor noe man tar avstand fra. Vi kan ikke være fornøyd med at bare tre av ti nordmenn er enige i det.

Innvandreropptøyer i Sandefjord: «Byen min er ødelagt. Landet mitt er i fare.»

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse