Foto: Privat
annonse
annonse

Innlegget er underskrevet av 40 politikere i KrF.

Det vil kanskje du også mene etter å ha lest dette.

Hvilke argumenter kan du bruke imot koronasertifikat?

annonse

Her noen enkle og troverdige argumenter som bør være grunn nok til å si nei til videreføring av koronasertifikat som smitteverntiltak som skal behandles av Helse og Omsorgskomiteen i mai.:

1️⃣ Status på innleggelser:

I følge FHI ukesrapporter uke 14 og 15 er det høyere andel vaksinerte innlagt på sykehus. Innleggelser av korona pr 100.000 er 4,9 for vaksinerte, versus 3,9 for uvaksinerte i uke 14, og 3,2 for vaksinerte versus 2,4 for uvaksinerte i uke 15. Dette betyr at av andelen som nå blir smittet blant uvaksinerte og vaksinerte, er det nesten ikke forskjell på vaksinestatus. Faktisk er andelen lavere blant uvaksinerte for øyeblikket.

annonse

Kilde:(side 5)

Les også: Ting mediene ikke forteller deg: Så stor er sjansen for å overleve coronaviruset (+)

2️⃣ Status på medianalder ved død:

Samme ukesrapport viser at uvaksinerte siste 4 uker har høyere medianalder for død enn vaksinerte. Altså at uvaksinertes medianalder ved død + korona = 86 år. Mens vaksinertes medianalder ved død + korona = 84 år. Dette betyr først og fremst at det er eldre som blir alvorlig syk og dør, og at det er liten forskjell på vaksinert og uvaksinert. Faktisk er medianalderen for død med korona høyre på uvaksinerte for øyeblikket.

Kilde:(side 17)

3️⃣ Status underliggende sykdommer:

Vi ser at fram til sommeren 2021 var 92 prosent av alle døde av/med korona hadde enten kreft, hjertesykdom, lungesykdom, diabetes eller demens. Dette betyr ikke at de 8 prosent som ikke er registrert med de underliggende sykdommene ikke hadde det, men det er ikke registrert, skriver FHI. Altså er ikke død fra koronainfeksjon alene en realistisk fare for normalt friske folk.

Kilde:(tabell 3)

annonse

4️⃣ Status snittalder døde under hele pandemien:

Gjennomsnittsalder for døde under pandemien med korona er 82 år, som er gjennomsnitts levealder i Norge. Vi kan slå fast at korona ikke utgjør en reell dødsrisiko som krever uforholdsmessige smitteverntiltak og koronapass. For normalt friske folk, barn, unge og voksne opp til 60 år er det forsvinnende lite som tilsier at korona utgjør en trussel for alvorlig sykdom eller død. Uansett vaksinestatus.

Kilde: (figur 3)

Les også: Min coronavirus-historie fra Moskva: Hostende kinesere. Cognac som medisin. Jaget hjem av pensjonister (+)

5️⃣ Smittevernfaglige vurderinger av FHI:

FHI slår fast at koronapass vil ha lav effekt, om noen (og viser til eksempler fra andre land). Lokale koronapass skulle høsten 2021 brukes for å åpne opp, men er ikke et smittereduserende tiltak, ifølge FHI, som har liten tro på at koronapasset har effekt på smitten.

annonse

Kilde.

6️⃣ Medisinskfaglige / epidemiologiske vurderinger:

Fra FHIs ukesrapporter ser vi ikke forskjell av avgjørende grad mellom vaksinerte og uvaksinerte på andel smittede, pasienter og døde av korona. Generelt mener FHI at vaksinasjon (og infeksjon) beskytter mot å bli smittet og smitte videre med omikron, men ikke mye, og ikke lenge. – Vaksinasjon kan derfor ikke stoppe epidemien og knapt bremse den, skriver FHI i risikovurderingen til Faktisk.no. Samtidig vektlegges gjennomgått sykdom som god immunitet.

Kilde.

Les også: Konspirasjonsteori som ble virkelighet? Selskap har utviklet microchip som kan fungere som «vaksinepass» (+)

7️⃣ Etiske utfordringer:

Filosof Einar Øverenget er den mest kjente til å løfte etiske problemstillinger ved vaksinepass og sier at – Vaksinepass er en løsning på et problem vi ikke har, og som vil skape problemer vi ikke ønsker. Se podcast med Wolfgang Wee og Øverenget som kan anbefales på det sterkeste:

Kilde.

🆘 Konklusjonen om at koronapass som smitteverntiltak må avskaffes

Det er ikke forsvarlig å innføre koronapass basert på faglighet innen smittevern, medisin, epidemologi, statistikk, etikk eller jus.

Bli med på bevegelsen og påvirk de folkevalgte til å gjøre det rette: Stem nei til forlengelse av koronapass i sak Proposisjon. 92 L (2021-2022)

Hva vil regjeringen gjøre med koronapass?.

Regjeringen vil fortsatt forlenge bruk av koronapass og gjøre koronapass enklere å ta i bruk enn det var mulig før – fristilt fra smittevernloven. Helseministere Kjerkol: – Nå sender vi ut på høring et forslag til lovhjemmel for å kunne bruke coronasertifikat mer fristilt fra smittevernloven. Det må stortinget ta stilling til.

Kilde.

10 gode grunner til å avskaffe koronapass

10 alvorlige og avgjørende grunner til å si nei til koronasertifikat basert på menneskerettigheter og demokratiske prinsipper finner du i dette innbyggerforslaget som er opprettet i over 60 kommuner til nå. Saken er obligatorisk å lese for alle som bryr seg om demokratiske prinsipper og menneskerettigheter sett i forhold til koronasertifikat.

Høringsbrev.

Hvorfor haster det?

Behandlingen starter på Stortinget i mai. Innspillsfrist til Helse- og omsorgskomiteen er 29.04.2022. Det er kort liten tid igjen, men fortsatt mulig å skrive inn din bekymring og motstand. Komiteen skal innstille til stortingsbehandling som trolig blir i juni før ferien i sak Prop. 92 L (2021-2022). Du kan skrive inn svar selv, evt politiske lokalparti og organisasjoner i linken..

Send innspill.

Mobilisering er avgjørende

Mobilisering må gjøres av innbyggere fordi vi vil neppe få hjelp av media eller sentrale politikere. De er taus.

I vinter satt 20.000 negative høringssvar om koronapass ny rekord i norsk rettspraksis. Forrige høringsrekord var i mai 2021, som handlet om åpning for koronapass i loven første gang. Selv etter disse rekordene overser media folkeengasjementet, og de folkevalgte politikerne ser ikke ut til å bry seg, tør ikke ytre seg eller forstår ikke folkets bekymring knyttet til koronasertifikat.

La oss sammen si ja til et åpent samfunn for alle, og av den grunn avskaffe koronasertifikatet. Stem nei til forlengelse av koronapass i sak Proposisjon. 92 L (2021-2022

Innsendt fra KrFere fra hele Norge:

Svein David Medhaug – Karmøy KrF

Truls Olufsen-Mehus – Hammerfest KrF

Åse Hasselberg Korsmo – Kristiansand KrF

Ronald Dalsbø – Stadt KrF

Ingunn Karijord – Sunndal KrF

Irene Skjervheim – Voss KrF

Marianne Folgerø – Sveio KrF

Torbjørn Hovland – Klepp KrF

Anne Vierdal – Sveio KrF

Daniel Myhren Hovind – Melhus KrF

Simon Friis Larsen – Rælingen KrF

Lars Ruben Osland – Oslo KrF

Marianne Brattgjerd – Namsos KrF

Maryon Østhus – Karmøy KrF

Runar Enoksen – Hammerfest KrF

Kari Mette Singstad – Trondheim KrF

Bente Tømmerdal – Indre Fosen KrF

Jarle Jacobsen – Sveio KrF

Alf Bernt Haukland – Rana KrF

Jon Vidar Sakseide – Alver KrF

Bjørn Harald Leirvik – Namsos KrF

Sigbjørn Vindheim – Tønsberg KrF

May Britt Hansen – Rana KrF

Anne-Beryk Bjørhusdal – Hemnes KRF

Geir Bjørhusdal – Hemnes KrF

Mary Bjørnå – Rana KrF

Roald Borge – Rana KrF

Eva Skvaverud – Tønsberg KrF

Janne Fyhn – Senja KrF

Inger Ann Poulsen – Kristiansand

William Dalsbø – Stadt KrF

Anne Sofie Urke – Rana KrF

Elin Mosevoll – Osterøy KrF

Siri Kratzmeier – Masfjorden KrF

Kristine Haugen – Jevnaker KrF

Astrid Danielsen – Rana KrF

Benedicthe Lyngås – Tønsberg KrF

Svein Andre Ausland – Ullensvang KrF

Kristina Vaktskjold Hamre – Alver KrF

Audun Krarup Jonassen – Fauske KrF

Forsker om hatet mot «de uvaksinerte»: – Har aldri sett maken (+)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon