Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB
annonse

Nye beregninger fra Danmarks Statistik viser at dødeligheten med Covid-19 var nesten dobbelt så høy for menn.

Fra covid-19-epidemien kom til Danmark i mars 2020 til nyttår 2021 døde 3550 danske statsborgere med covid-19. Det tilsvarer 61 dødsfall per 100.000 innbyggere, viser nye beregninger fra Danmarks Statistik. Her telles alle dødsfall som ble testet positivt for viruset innen 30 dager før dødstidspunktet.

Dødeligheten med covid-19 var nesten dobbelt så høy for menn som for kvinner i perioden fra 1. mars 2020 til utgangen av 2021. Samtidig var dødeligheten høyere for blant annet lavtlønte og arbeidsledige.

annonse

Dødeligheten mellom kjønnene er justert for alder
Mens den aldersjusterte dødeligheten var 46 av 100 000 kvinner og trakk gjennomsnittet ned, var den nær dobbelt så høy for menn med litt over 81 av 100 000.

Fordi alder er den faktoren som betyr mest for COVID-19-dødelighed, og fordi det er en skjev aldersfordeling mellom gruppene innenfor de fleste fsktorer som er undersøkt, har dødeligheten blitt justert for alder i den danske undersøkelsen.

– Kvinner er i gjennomsnitt eldre enn menn, og når vi tar hensyn til dette ved å justere alderen i forhold til befolkningens alder, kan vi se at overdødeligheten hos menn er mer markert, forklarer kontorist Anne Vinkel Hansen ved Danmarks Statistik.

annonse

Tallene viser hvem som døde med – og ikke nødvendigvis av – Covid-19
– I tillegg viser tallene hvem som døde med covid-19 og som ikke nødvendigvis døde av covid-19. Den høyere dødeligheten blant menn kan derfor skyldes mange ulike faktorer som livsstil, men dette er ikke sammenhenger vi har undersøkt, sier Anne Vinkel Hansen.

I tillegg til kjønn viser tallene også at tilknytningen til arbeidsmarkedet har hatt betydning for hvem som har dødd med covid-19. Dødeligheten for aldersgruppen 15-69 år var 14 av 100 000, og for arbeidsledige i aldersgruppen var den aldersjusterte dødeligheten tre ganger så høy som for sysselsatte. Det var mer enn fire ganger så høyt for gruppen utenfor arbeidsstyrken.

MDG-byråd i Bergen vil nekte fri parkering på privat eiendom: – Det hele er rett og slett helt absurd (+)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse