annonse
annonse

Dette skjedde i et ekstraordinært sentralstyremøte avholdt over Zoom tirsdag kveld. I Ugland Jacobsens plass har sentralstyret innsatt Makvan Kasheikal som «midlertidig administrativ leder».

Makvan Kasheikal var leder av Demokratene inntil Ugland Jacobsen ble valgt i mai 2021. Kasheikal er fra Kristiansand hvor Demokratene gjorde et brakvalg i 2019.

Men forut for sentralstyremøtet kl 21, altså på ettermiddagen tirsdag (kl 17) hadde et ekstraordinært landsstyremøte i Demokratene vedtatt å gjøre om sentralstyret til et «forretningsministerium under partilederens ledelse».

annonse

Det er altså snakk om et kupp og et motkupp i Demokratenes to øverste organer. Det aller øverste organet, landsmøtet, er satt opp til å møtes 21. mai.

Det ekstraordinære landsstyremøtet, som Resett har referat fra, møttes tirsdag 10. mai kl 17. Møtet kom som et krav til partileder Geir Ugland Jacobsen fra fylkesleder Øyvind Eikrem i Trøndelag.

Det heter at bak kravet sto fylkeslederne i Agder, Innlandet, Møre og Romsdal, Oslo Rogaland, Troms og Finnmark, Trøndelag og Vestfold og Telemark.

annonse

Bakgrunnen for innkallingen var at sentralstyret angivelig var i ferd med å definere arbeidet til enkelte fylkesledere som «fraksjonsvirksomhet».

Det ekstraordinære landsstyrevedtaket er som følger:

«Landsstyret konstaterer at Sentralstyrets praksis ved bruk av eksklusjonsparagrafen i vedtektene lenge har vært omstridt. Landsstyret frykter at denne paragrafen vil bli benyttet som et ledd i en maktkamp inn mot landsmøtet, og vil derfor instruere Sentralstyret om at styrets adgang til å følge opp eksisterende vedtak, samt fatte nye vedtak, skal opphøre med umiddelbar virkning. Sentralstyret får funksjon som et sittende forretningsministerium under partilederens ledelse frem til avvikling av partiets ordinære landsmøte. Enhver sak som måtte kreve vedtak i Sentralstyret fra dags dato, skal fremlegges for landsstyrets beslutning.»

I praksis, slik Resett leser dette vedtaket, har landsstyret vedtatt å frata sentralstyret alle fullmakter.

Slår tilbake

Men saken stoppet ikke der. For senere samme kveld, tirsdag, kalte sentralstyret i Demokratene inn til et møte over Zoom. Møtet ble avholdt fra kl 21:00-22.38.

Dette referatet har også Resett fått tilgang til.

Til stede på sentralstyremøtet var Vidar Kleppe, Makvan Kasheikal, Geir Ugland Jacobsen (forlot møtet i henhold til vedtak etter ca 1 time), Ina Thoresen, Kent Andersen, Vidar Heggen, Tor Andre Hopen, Grethe Hansen og Lene Jacobsen.

annonse

Kent Andersen ble valgt til referent.

Under punkt 3. Fraksjonsvirksomhet og dagens utvikling står følgende:

«Partileder [Geir Ugland Jacobsen, red. anm] har i dag valgt å kalle inn til landsstyremøte uten mandat fra sentralstyret. I dette møtet ble det vedtatt at Demokratenes sentralstyre er avsatt med øyeblikkelig virkning. GenSek leste opp møtereferatet fra fraksjonen som også er signert av partileder. Viken hevdet seg representert ved Simone Engebretsen uten mandat. I lys av referatet som har kommet fra møtet som kaller seg et «landsstyremøte» stiller Makvan [Kasheikal, red. anm.] spørsmål om partileder har tillit til sitt eget sentralstyre. Partileder mener at vi må komme fraksjonen i møte og ha dialog med dem, og med det støtter han fraksjonens legitimitet.

Makvan mener at de som var med i dagens fraksjonsmøte, som ikke støtter eller respekterer partiets vedtekter og lovlig valgte organer, i prinsippet var et dannelsesmøte for et nytt parti, og derfor er deltagerne å anse som aktivt utmeldt av Demokatene.»

Det står videre at «Sentralstyret fryser medlemsregisteret overfor fraksjonen med øyeblikkelig virkning»

Sentralstyret velger altså å bestride det ekstraordinære landstyremøtets legitimitet og svarer med å ekskludere deltakerne på landstyremøtet fra partiet.

annonse

Sentralstyrets vedtak nr 2 lyder som følger: «Sentralstyret har ikke tillit til Geir Ugland Jacobsen som partileder.» Sju personer i sentralstyret stemte for dette vedtaket, kun Vidar Kleppe stemte imot.

Nestleder Kent Andersen går altså mot sin egen partileder. Kent Andersen satt tidligere i fylkesstyret i Oslo Frp og meldte seg ut i desember 2020 da Geir Ugland Jacobsen ble ekskludert av Frps sentralstyre.

Geir Ugland Jacobsen er altså avsatt av sentralstyret i Demokratene samme dag som han ble gitt alle fullmakter over sentralstyret av landsstyret. Landsstyret består av alle fylkesledere pluss sentralstyret og skal formelt stå over sentralstyret. Men landsmøtet står øverst.

Det hersker dermed full forvirring om hva som skjer videre i Demokratene. På spill står også pengeoverføringene fra staten som kommer etter valgresultatet på 1,1 prosent i 2021. Det skal angivelig dreie som over 3 millioner kroner årlig frem til neste stortingsvalg.

Resett kommer tilbake med mer.

Vidar Kleppe på «vårslipp» med sin Cadillac før landsmøtet: – Det er ikke til å unngå at folk har ulike meninger (+)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon