Russlands ambassadør Vassily Nebenzia taler under et møte i FNs sikkerhetsråd. Foto: Lev Radin/Pacific Press/Shutterstock
annonse
annonse

Norske myndigheter anser det som utvilsomt at Russland er legitim som FN-medlem.

En av utfordringene med å håndtere Russland invasjon av Ukraina i internasjonalt diplomati, er at Russland, som permanent medlem av FNs sikkerhetsråd, har vetorett i dette organet. Dermed kan de torpedere forsøk i Sikkerhetsrådet på å fordømme Russlands invasjon.

Dette skjedde 27. februar, da Russland la ned veto mot en fordømmelse av den uprovoserte invasjonen av Ukraina.

annonse

Det som av enkelte er fremmet som en løsning på dette problemet, er å kaste Russland ut av FN. Noen har pekt på det de ser på som Russlands manglende legitimitet som FN-medlem, og som permanent medlem av Sikkerhetsrådet.

Flere har stilt spørsmål ved om Russlands sete i Sikkerhetsrådet egentlig tilhører Den russiske føderasjonen i det hele tatt. Dette fordi det i artikkel 23 i FNs charter klart konstateres at det er Unionen av sosialistiske sovjetrepublikker, altså Sovjetunionen, som ha et permanent sete i FNs sikkerhetsråd.

Det ble ikke gjort endringer i artikkel 23 da Sovjetunionen kollapset og avløst av flere nye, selvstendige stater, som tilsa at det nå er Russland som skal ha det permanente stedet.

annonse

Også i Resett er det i et leserinnlegg blitt stilt spørsmål ved om Russland har legitimitet som permanent medlem av FNs sikkerhetsråd.

Les også: Med hvilken rett sitter egentlig Russland i Sovjetunionens sete i Sikkerhetsrådet?

Erklærte eget medlemskap

Pressetalsperson Ragnhild Håland Simenstad i Utenriksdepartementet oppklarer overfor Resett hva som er Norges syn på saken.

– Da Sovjetunionen ble oppløst i 1991, erklærte Russland at de trådte inn i alle Sovjetunionens folkerettslige forpliktelser og rettigheter. Det gjaldt også Sovjetunionens medlemskap i FN og som fast medlem i Sikkerhetsrådet, fastslår Simenstad i sin uttalelse.

– Dette ble akseptert av de andre tidligere sovjetstatene og av verdenssamfunnet for øvrig. FNs medlemsland la også dette til grunn i alle FNs organer, fortsetter hun.

Det er blitt stilt spørsmål ved om Russland er Sovjetunionens virkelige etterfølgerstat, og dermed arvtager til Sovjetunionens medlemskap og posisjoner i ulike organer.

Dette er også diskutert og omtalt i enkelte russiske fora.

annonse

– Uomtvistet

Fra Norges side er man imidlertid ikke i tvil om at Russland er et av Sikkerhetsrådets permanente medlemmer.

– Helt siden 1991 har verdenssamfunnet, både i og utenfor FN, hatt en konsistent og uomtvistet praksis der man har lagt til grunn at Russland trådte inn i alle Sovjetunionens folkerettslige forpliktelser og rettigheter. Norske myndigheter anser det derfor som utvilsomt at Russland er medlem i FN og er ett av de faste medlemmene i Sikkerhetsrådet.

Ingen andre land i FN, inkludert Ukraina, har motsatt seg Russlands medlemskap i FN. I Alma-Ata-protokollen, som ble signert av de fleste sovjetrepublikker, deriblant Ukraina, konstateres det spesifikt at Russland skal være arvtager til Sovjetunionens medlemskap.

Rev ned røde flagg i Bergen sentrum og ble bortvist: – Kommunistsymboler i det offentlige rom (+)

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

annonse

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon