annonse

Mener han var en «moderne politisk leder».

Det er i den kristne avisa Vårt Land hyllesten av profeten Muhammed settes på trykk i et innlegg av den tidligere diplomaten Torgeir E. Fjærtoft.

Han skriver blant annet:

annonse

– Mens blodet fløt blant de kristne fordi alle sider krevde blind underkastelse for sitt syn, også når meningsforskjellene sett med våre øyne virket nokså subtile, var profeten Muhammed en betydelig mer tolerant og pragmatisk politisk leder med rom for uenighet i eksistensielle spørsmål. Han foregrep en utvikling mot moderne politiske ideer om sameksistens, gjennom kompromisser og toleranse.

Fjærtoft påstår videre at Muhammed knapt hadde noe til felles med Taliban, men hevder han minnet mer om Raymond Johansen (!).

Les også: Norsk diplomat: – Muhammed var en tolerant politisk leder

annonse

Det har blitt skrevet mye rart om islam i Norge, men Fjærtofts innlegg må ta prisen for den mest absurde historieforvrengning som er forsøkt. Det er så man sitter fjetret og målløs tilbake.

Fjærtoft er en godt voksen mann som har jobbet som diplomat i UD, han har vært stasjonert i Saudi-Arabia og er nå av alle ting gjesteforsker ved Senter for islam- og midtøstenstudier ved UiO.

Jeg har ikke lest boken som Fjærtoft nevner i sitt innlegg som inspirasjonskilden for sin villfarelse. Det skal angivelig være en Craig Consodine som i boken People of the Book. Prophet Mohammad’s Encounters With Christians, ser «islams grunnlegger gjennom sine briller som troende katolikk.»

At det finnes en god del kristne islam-apologeter vet vi fra tidligere og Consodine er tydeligvis en av disse. Det finnes mennesker med tilbøyeligheter til å tro det de ønsker å tro, mot alle andre fakta.

Men Fjærtoft burde heller lese islams egne tekster, eller han burde innse at de land der islam offisielt er grunnlag for samfunn, kultur og politikk, som Iran, Afghanistan under Taliban, Saudi-Arabia, IS og en rekke andre stater faktisk gjenspeiler de eksempler Muhammed selv knesatte.

annonse

Hvem var egentlig islams grunnlegger?

Muhammed var en svært dyktig politisk leder for sin tid, det er det liten tvil om. Han kom fra ingenting i en stamme i Mekka, til å legge under seg hele den arabiske halvøy på mindre enn ti år. Men hvis Fjærtoft ser Muhammeds politiske eksempel som en god modell for den moderne tid, er han enten fullstendig forskrudd eller regelrett en farlig mann.

Fjærtoft fremsetter Muhammeds «avtale» som han nedsatt for Medina da ankom dit i 622 e. Kr som en «enighet han forhandlet fram» og dette skulle angivelig være «den eldste dokumenterte moderne statsforfatning».

Det Fjærtoft enten ikke vet eller unnlater å fortelle, er at Muhammed kun brukte sitt opphold i Medina til å forberede militære angrep på sine stammefrender i Mekka som hadde tatt avstand fra ham og hans påstander om at han var Allahs sendebud og slik sett burde være deres leder. Det var å hevne seg på Mekka og bli høvding som var Muhammeds mål. Han igangsatte etter kun noen måneders opphold i Medina landeveisrøverier mot karavaner fra Mekka, noe som selvfølgelig førte til militær konfrontasjon.

Da de tre jødiske stammene som bodde i Medina var tilbakeholdne med å støtte Muhammed og hans muslimer i deres krig mot Mekka, anså Muhammed dette som et brudd på den avtalen Fjætrtoft hyllet og som et forræderi som han anså seg berettiget til å straffe. Mye plass i koranen brukes derfor til å forbanne jødene for deres svik og upålitelighet, og Muhammed endte med å fordrive to av de jødiske stammene, som måtte forlate Medina uten sine eiendeler, mens den tredje stammen blir utradert ved at samtlige menn og gutter blir samlet og henrettet (halshugget) mens kvinner og barn blir tatt som slaver (sexslaver) av muslimene. Ca. 700 jødiske menn ble drept på denne måten i løpet av et døgn.

Disse forholdene er ikke omstridt av noen islamkjennere. De står skrevet i de klassiske islamske kildene.

Muhammed var besatt av tanken på å dominere og bli enerådende som politisk leder. Han motiverte sine folk med belønning i form av at de fikk overta eiendelene til de stammene de nedkjempet og fikk voldta kvinnene. Selv tok han 20 prosent av alt krigsbyttet. Han nedsatte regler om at hver mann maks kunne ha fire koner, men tok selv minst ni stykker. Han giftet seg med en seks år gammel jente og hadde samleie med henne da hun var bare ni år.

Han torturerte en mann og tok deretter hans unge kone som sin sexslave og hadde sex med henne dagen etter at mannen var drept.

Eksemplene er utallige på at Muhammeds framferd regelrett folkemord og forbrytelser mot menneskeheten etter dagens moderne standard. Muhammed ga riktignok sine fiender en mulighet til å overgi og underkaste seg og derfor konvertere til islam, men alle som ikke gjorde det ble behandlet nådeløst.

annonse

Fjærtofts påstander om det motsatte er så kunnskapsløse at man nesten må synes synd på ham for hans uvitenhet. Men her må man også stille spørsmålstregn ved Vårt Lands vurderingsevne. I mange europeiske land er det straffbart med såkalt Holocaust-fornektelse. Det er straffbart å påstå at nazi-Tyskland ikke gjennomførte en systematisk utryddelse av millioner av jøder og andre «uønskede» elementer. Jeg er ingen tilhenger av å gjøre feilaktige påstander straffbare og mener at fakta må få vinne fram i et åpent meningsrom.

Men ville Vårt Land eller andre aviser i Norge trykket ren Holocaust-fornektelse? Det kan jeg aldri tenke meg de ville gjort, i så fall ville det kommet massiv kritikk, og det med rette med mindre publiseringen var ment å illustrere hvor vanvittige oppfatninger som var der ute blant folk.

Men jeg tviler på om eksponeringen av vanvittige oppfatninger var motivet for Vårt Lands publisering av Fjærtofts hyllest av profeten Muhammed. Snarere er det nok uttrykk for en oppfatning som deles av mange i Vårt Lands egen redaksjon. De tror rett og slett at Fjærtofts versjon er en plausibel måte å forstå islam og profeten Muhammed på. Man fornekter rett og slett den jødeforfølgelse og antisemittismen som er i koranen og i den islamske stiftelseshistorien. Man fornekter også Muhammeds brutalitet og hensynløse fremferd, hans godkjennelse av slaveri og voldtekt og hans «rasisme» mot alle som ikke aksepterte ham selv som Allahs sendebud og muslimene som overlegne alle andre.

Jeg vil også påstå at det fra et visst perspektiv er verre å publisere fornektelse av Muhammeds folkemord enn det er å publisere Holocaust-fornektelse, for sistnevnte er det knapt noen som tror på. For skolepensum og også mediene er svært tydelige på å lære om 2. verdenskrig og om nazistenes brutalitet og vanvittige ideologi. Det blir fordømt i alle samfunnets lag med unnak av noen få hundre (eller bare titalls) villfarne nynazister.

Med islam stiller det seg helt annerledes. Der er fornektelsen av hva Muhammed sto for og gjorde utbredt i norsk skoleverk og i media og blant norske muslimer. Det virker heller som om det er sannheten som er en mindretallsposisjon og hvor det er de som forteller nettopp sannheten som Muhammed som blir fordømt.

Fjærtoft snur fakta fullstendig på hodet og kaller de som forteller sannheten for løgnere og motsatt. Og dette skjer fra en mann som har jobbet årevis i norsk UD og som nå jobber i en akademisk institusjon med nettopp Midtøsten som tema. Og han får publisert sin fornektelse av folkemord i en norsk avis med ca. tretti millioner kroner i årlig pressestøtte. Og ingen reagere på det, bortsett fra Resett.

I fjor ga Shurika Hansen og jeg ut boken Islam: Sannheten om Muhammed og hans religion. Det var nettopp i erkjennelsen av den utbredte uvitenheten og fornektelsen her i landet, og som Vårt Land tydeliggjør, at vi skrev boken.

Torgeir E. Fjærtoft bekrefter hvorfor behovet for å fortelle sannheten om Muhammed og islam er større enn noensinne. Vi sender ham et eksemplar fra den bunken på 200 bøker som Johan Peter Meidell donerte etter å ha lest boken. Han skrev:

Boken «ISLAM – sannheten om Muhammed og hans religion» anser jeg så vesentlig at jeg vil gi 200 eksemplarer fordelt på norske journalister, stortingspolitikere, religiøse ledere, akademikere og biblioteker, – vel vitende om at de som trenger boken mest antagelig ikke ønsker å lese den. Den passer ikke helt inn i deres narrativ!

Anmeldelse: Endelig en bok om islam der hovedlinjene kommer klart frem

 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse