Foto: Privat
annonse

Kjære alle sammen, gratulerer med dagen!

Hvis det er noe nordmenn kan, så er det å feire vår grunnlovsdag. Mange land har nasjonaldager, men feiringene er puslete og kjedelige sammenlignet med det spektakulære og svært gledesbetonte 17. mai.

Vi har åpenbart en del patriotisme i Norge. Positiv, åpen patriotisme, der vi riktignok ikke frykter «de andre», og der vi ser mellommenneskelig toleranse som en av våre mest sentrale verdier, og der vi inkluderer besøkende og nykommere som bare gjør sitt beste.

annonse

Feiring av 17. mai er også en feiring av noe som er svært sjeldent og skjørt; frihet og menneskeverd. I de aller fleste land i verden, i langt, langt det meste av historien, har verdens folk levd under ulike former for autokratiske regimer, og med en overveldende religiøs undertrykkelse. Det liberale demokratiet, med individets friheter som begrensning for statens (og flertallets) makt, er en ytterst sjeldenhet i menneskehetens historie. 

Vi er heldige

Og nå er vi faktisk så heldige at vi lever i et land som på denne tiden er blant de mest velfungerende, demokratiske og fredelige. Jeg vet at noen liker å svartmale Norge basert på visse utviklingstrekk, som trenger oppmerksomhet. Men ren svartmaling fremstår som virkelighetsfjernt for de aller fleste nordmenn.

annonse

For vi vet nok innerst inne at vi er født inn i en trygg, velstående og fri tilværelse i Norge. Så er det viktig å ha klart for seg hvordan vi bevarer alt dette for de kommende generasjoner. Men vi har et godt utgangspunkt. Mulighetene for videre utvikling er enorme, om vi bare vet å gripe fatt i dem, og løse de utfordringene vi stå overfor uten å frykte tabuer og politisk korrekthet.

Men nå må vi også være bevisste på hva vi faktisk har. I den mer usikre verdenen vi lever i nå, hvor krigen herjer på vårt eget kontinent, der vårt eget naboland har invadert og forsøkt å legge en svakere stat under seg, må vi markere vår selvstendighet og vår frihet desto tydeligere.

Ingen frihet, ingen 17. mai

Da nazistene okkuperte Norge, forbød de oss å feire 17. mai, og de innskrenket våre rettigheter til å flagge. Heldigvis var mange nordmenn svært tøffe og vasse. De lot seg ikke kue fullstendig, og fant nye måter å markere nasjonen på. Men de var ikke frie. De stod ikke fritt til å markere grunnlovsdagen med bravur, som seg hør og bør. De måtte kjempe for den friheten vi i dag kan takke for. De måtte lide for det vi i dag feirer.

Vi, dagens nordmenn, vi kan feire 17. mai, fordi vi tross alt er et fritt land. 

Vi har barnetog, ikke militærparader. Vi har folkedrakter, ikke uniformer. Vi møter andre folk med åpenhet og inkludering, ikke med våpen og sjåvinisme.

Så la oss skåle i bobler, nyte tid med familie og venner, og takke for at vi får feire 17. mai i år igjen. I andre deler av verden må de nå ta til våpen for å beholde sin frihet og selvstendighet. Det trenger ikke vi. Ikke akkurat nå. Vi kan ta til flagget i stedet. Og la oss inderlig håpe at Norge forblir en fri og selvstendig nasjon i all overskuelig fremtid. I beste fall én av mange frie stater. I verste fall et lys i mørket.

Gratulerer med dagen, kjære landsmenn.

annonse

Situasjonen er kritisk – ikke glem hvilken rolle Resett har

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse