Europarådet oppfordrer norske myndigheter til å ta en aktiv rolle for å forbedre det grenseoverskridende samarbeidet mellom Norge, Finland og Sverige. Foto: Heiko Junge / NTB
annonse
annonse

Europarådet ber om at norske myndigheter vedta en handlingsplan for å bekjempe rasisme og hat mot romfolk.

Minoritetsgrupper har uttrykt uro over hatefulle ytringer rettet mot dem, skriver Europarådet i en fersk evalueringsrapport.

Uttalelsene står i rådets nyeste evalueringsrapport om hvordan Norge følger anbefalingene fra Rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter. Den omfatter skogfinner, jøder, kvener eller norskfinner, rom, romanifolk eller tatere og samefolk, skriver NTB.

annonse

– Det finnes ingen tall på ofre for hatkriminalitet eller hatefulle ytringer, men den rådgivende komiteen er av sine samtalepartnere informert om hatet som rom og romanifolk eller tatere utsettes for daglig, skriver rådet.

– Myndighetene bør innhente tall for kriminalitet som er antisiganistisk motivert og sikre at det etterforskes raskt og effektivt, og der det er aktuelt, rettsforfølges og straffes, skriver Europarådet.

Oslos karbonfangst blir enda dyrere: – Milliarder av kroner rett i dass (+)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon