Benedicte Bjørnland på pressekonferanse. Foto: Cornelius Poppe / NTB
annonse
annonse

Kongsbergtragedien er en politiskandale.

Nå, via pressekorpset som følger rettsaken i Buskerud tingrett, blir politiet kritisert for sin handlingsunnlatelse i matbutikken der gjerningsmannen fikk utfolde seg og dernest i ettertid gjennomføre sine ytterligere groteske kriminelle drapshandlinger.

– Dette er i hvert fall ikke optimalt politiarbeid, for å si det veldig mildt, sier rettskommentator Inge D. Hanssen til TV 2.

annonse

Han sier det virkelig mildt.

For de to polititjenestepersonene som først ankom matbutikken der tiltalte skjøt rundt seg med en pil og bue, var bevæpnet med politiets tjenestepistol (Heckler og Koch P30 – 15 skudd i magasinet), samt maskinpistol (Heckler og Koch MP5, 30 skudd i magasinet).

Dersom de to var reglementert antrukket, relatert til politiets instruksverk, var de på overkroppen (under politiskjorten) iført politiets obligatoriske skuddsikre vest.

annonse

Den ene politibetjenten, skal også ha vært klarert og utdannet som innsatspersonell 3 (IP3) i politiet.

Dette innebærer at vedkommende automatisk inngår i politidistriktets utrykningsenhet (UEH). De har tilleggskompetanse for å kunne håndtere skarpe oppdrag.

Fakta – innsatspersonell i Politiet

  • Kategori 1 (IP1). Tjenestepersoner i Beredskapstroppen.
  • Kategori 2 (IP2). Tjenestepersoner med livvakttjeneste som hovedoppgave.
  • Politifolk med IP3-godkjenning inngår i politidistriktets utrykningsenheter (UEH). De har tilleggskompetanse for å kunne håndtere skarpe oppdrag.
  • I kategori 4 (IP4), inngår andre tjenestepersoner som utfører operativ tjeneste. De gjennomfører årlig utdanning og godkjenningsprøver for tjenestevåpen (pistol og maskinpistol).
  • IP5 mannskaper er ikke godkjent for å bruke våpen. Men de kan benyttes til anholdelser og transport av pågrepne personer.

Operasjonssentralen i øst-politidistrikt oppfattet de mange innkomne bekymringsmeldingene fra beboerne i Kongsberg som særdeles kritisk og alvorlige. Derfor trykket de på «PLIVO-knappen» – pågående livstruende vold.

Det er faktisk første gang så langt nærværende trusselsituasjon har blitt tilkjennegitt og beordret overfor innsatspersonell i norsk politi. Dette er den mest alvorlige handlingsordren tjenestemenn i politiets kommandosenter gir sine medarbeidere ute i felt.  De politibetjentene det her gjelder, har dermed en handlings- og reaksjonsplikt som de nærmest ikke kan stille et spørsmåltegn med – kun handle!

Ikke nok med det – ordren er krystallklar – gå inn og nedkjemp trusselen (uansett midler).

Handling
«Første patrulje på stedet skal finne best egnet fremrykningsakse og deretter gå DIREKTE i innsats uten å vente på andre enheter. Målet er raskest mulig nøytralisering av gjerningspersonen(e)».

Les også: Politidirektøren er stolt av innsatsen til den politioperative styrken i Kongsberg. Har hun grunn til det?

annonse

Rømte
Politibetjentene i Kongsberg, som var bevæpnet til tennene, sviktet totalt sin forsvarsrolle overfor den befolkningen de i utgangspunktet ble lønnet for å beskytte!

Til tross for at de to raskt kunne ha nedkjempet trusselbildet i matvarebutikken med sine tjenestepistoler samt maskinpistoler, gjorde de retrett for å hente et skjold.

Dermed forsvant drapsmannen ut sidedøra i garasjeanlegget til matbutikken, hvorpå han mestret de påfølgende ca. 30 minuttene å drepe på en bestialsk og smertefull måte fem personer.

Media
Først nå, under selve oppstarten av rettsaken, har den øvrige presse begynt å reflektere og stille spørsmålstegn til politiets førstehåndsinngripen i denne forferdelige tragiske unødvendige drapssaken.

Da drapene skjedde, var faktisk Resett først ute med å avdekke gjerningsmannens personalia, samt at de drepte gjentatte ganger var knivstukket med en stor jaktkniv.

Les også: Resett avslører knivtype og politiets første respons under Kongsberg-drapene (+)

annonse

Merkelig
Sett i relasjon til selve hendelsesforløpet, andre opplysninger med mer, er det uforståelig at de to politibetjentene som var først inne i matvarebutikken der tragedien startet, ikke ble/er suspendert fra sine stillinger i politiet.

Ei heller er de underlagt etterforskning for grov uforstand i tjenesten.

Bistandsadvokatene til de etterlatte i denne saken, må jo virkelig ha gode odds å spinne videre på.

Politidirektøren – evaluering
Politidirektør, Benedicte Bjørnland, har via Politiforum stadfestet at «Kongsberg-hendelsen» skal evalueres, hvorpå dette kan ha betydning for en eventuell fremtidig oppgaveløsning, og hva politiet kan lære av hendelsen.

– Dette er en svært alvorlig hendelse som har preget etaten og samfunnet ellers. Det er viktig for oss å søke kunnskap og sikre lærdom fra slike hendelser for å styrke politiets evne til å møte alvorlige trusler i samfunnet, sier politidirektør Benedicte Bjørnland, i en pressemelding.

Videre i selve pressemeldingen fremkommer det at selve arbeidet og undersøkelsene går ut på å identifisere læringspunkter på bakgrunn av hendelsene og anbefale tiltak for videre oppfølging.

I evalueringen skal de se på hva som kan ha betydning for fremtidig oppgaveløsning, og komme med en rapport med konkrete anbefalinger for fremtidige oppgaveløsninger med konkrete anbefalinger til hvordan politietaten kan lære av det som skjedde i Kongsberg.

Vel bekomme!

I en tidligere versjon av denne saken ble de første politibetjentene omtalt som «politikvinner». Dette er endret basert på hva som fremkommer i retten.

Situasjonen er kritisk – ikke glem hvilken rolle Resett har

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon