Ingrid Fiskaa er utenriks- og forsvarspolitisk talsperson for SV på Stortinget. Foto: Javad M. Parsa / NTB
annonse

SV vil vurdere Nato-spørsmålet på nytt når partiet nå skal lage et nytt prinsipprogram.

I en tale til SVs landsstyre fredag varslet fungerende leder Kirsti Bergstø en «stor og bred» debatt om utenriks- og sikkerhetspolitikk i partiet framover.

– Nå er vi i en tid der alle må tenke igjennom antakelser og standpunkter, fastslo hun.

annonse

Ingrid Fiskaa, som er utenriks- og forsvarspolitisk talsperson for SV på Stortinget, sier konklusjonene skal trekkes på landsmøtet i mars 2023.

– Der skal prinsipprogrammet vårt opp, og der har vi nå også bestemt at vi skal ha en egen sikkerhetspolitisk uttalelse.

Det er krigen i Ukraina og Nato-søknadene fra Sverige og Finland som nå presser frem en ny vurdering i SV.

annonse

– Jeg vil tro at det er delte meninger om Sverige og Finlands medlemskap i Nato i vårt parti. Noen vil si at svensk og finsk Nato-medlemskap vil øke spenningen – at et nøytralt belte går tapt, og at det vil kunne slå negativt ut. Og andre vil tenke at det er en positiv mulighet for å bygge tettere nordisk forsvarssamarbeid når Norden er samlet i Nato, sa Bergstø i sin landsstyretale.

SV kommer til å stemme for svensk og finsk Nato-medlemskap i Stortinget, bekreftet Bergstø.

Gammel Nato-motstand

I dag heter det i SVs prinsipprogram at Norge bør melde seg ut av Nato og søke et nordisk sikkerhetssamarbeid. Nato-motstanden har vært en kjernesak i partiet siden forløperen SF ble stiftet i 1961.

I sitt gjeldende arbeidsprogram sier SV dessuten at partiet går imot videre østutviding av Nato mot grensa til Russland.

annonse

– Det var ikke en aktuell problemstilling på det tidspunktet. Vi så nok for oss andre deler av Europa i så måte. Der kan det stille seg annerledes, men det er en vurdering vi eventuelt får komme tilbake til hvis det blir aktuelt.

– Våre søsterpartier i både Sverige og Finland har vært imot og er imot medlemskap i Nato. Men når beslutningen er fattet av disse landene, så respekterer vi det.

Rødt-politiker vil at Litteraturhuset skal stoppe bokbad om Fridtjof Nansen (+)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse