I 1984 av George Orwell forsøker myndighetene å lage et språk som vil gjøre det umulig å uttrykke "feil" meninger. Foto: London News Pictures / Scanpix
annonse
annonse

Politisk slagord etter 1984.

Den totalitære staten som George Orwell beskriver i romanen 1984 har tre overordnede slagord: Krig er fred. Frihet er slaveri.

Uvitenhet er styrke. Disse slagordene gjelder også i dag som jeg nylig beskrev i en artikkel på resett. Men verden har gått videre siden 1984, og nye tilsynelatende motsetningsfylte slagord har sett dagens lys. Under vil jeg drøfte noen av disse.

annonse

Tvang er frihet. Opprinnelig betydde frihet at det finnes en arena hvor enkeltindivider kan handle, agere og opptre uten innblanding (tvang) fra staten. Dette begrepet var så populært at det ble kapret av staten og snudd på hodet. Nå betyr frihet at staten gir enkeltindivider muligheter ved å tilby penger (trygd) eller «gratis» goder som utdanning og helsetjenester. Fordi statens virkemidler av nødvendighet er basert på tvang, følger det at tvang er frihet.

Skatt er velstand. Omtrent halvparten av det vi tjener går til skatt eller avgifter. Mye av dette gir staten tilbake gjennom offentlige goder eller penger til forbruk (trygd). Det ser derfor ut som om staten skaper velstand, men dette er et eksempel på «det som ses og det som ikke ses». Vi ser det staten gir, men vi ser ikke det skattepengene ville blitt brukt til dersom ikke staten hadde innkrevd de. Dersom private hadde beholdt pengene, ville de blitt brukt til andre varer, tjenester og investeringer enn det staten bruker de til. Økonomisk teori og empiri viser at dette gir større velstand på lang sikt enn det skattepenger gir.

Les også: George Orwells dystopi blir virkelighet

annonse

Gjeld er rikdom. Grunnleggende for økonomisk teori er at forbruk kommer etter sparing (tæring etter næring). For de eldste av oss er det en selvfølge, men vi ser at våre yngre kollegaer boltrer seg i en rikdom vi bare kunne drømme om da vi var unge. Store hus, hytte på Geilo og dyre biler er nå vanlig før ungene har forlatt bleiestadiet. Dette sørger store lån for, og dette ble mulig da verden forlot gullstandarden i 1971. De fleste stater har også opparbeidet stor gjeld. (Norge er her et unntak på grunn av oljepengene). Men gjeld er ikke en levedyktig vei til rikdom. Det minner om baron von Münchhausen som løftet både seg selv og hesten etter bukseselene ut av en hengemyr.

Blått er rødt. Den politiske utviklingen går over tid uvegerlig mot venstre i det politiske landskap. Høyre er i dag sosialdemokratisk. Det som var sentrum for noen tiår siden er nå ytterste høyre. Mange av oss er ikke lenger representert av politiske partier.

Rødt er grønt. Ifølge de fleste politikere er menneskeskapt global oppvarming vår tids største fare. Løsningen er inngripende reguleringer og innføring av det grønne skiftet ved hjelp av sosialistiske (røde) virkemidler. Av slagordene blått er rødt og rødt er grønt følger det at blått er grønt, og som alle vet har Høyre blitt et ledende klimaparti.

Konformitet er mangfold. Alle sivilisasjoner og religioner er likeverdige med unntak av den vestlige sivilisasjon og kristendommen som hører hjemme på historiens skraphaug. Dagens elite blir stadig mer konform i sine krav om mangfold.  Dette leder oss over til neste slagord.

Inklusjon er eksklusjon. Inklusjon av all verdens kulturer og religioner innebærer eksklusjon av de som hører hjemme på historiens skraphaug. Ingen er så ekskluderende som de inkluderende. De ekskluderte mister jobben, utsettes for scenenekt (deplatforming, cancel culture) og straffeforfølges. Ytringsansvar og ikke ytringsfrihet gjelder for de ekskluderte.

Sykdom er helse. Pandemihåndteringen brøt over tvers med pandemiplanene før mars 2020. Stenging av arbeidsplasser, skole og grenser og karantene av friske var eksplisitt frarådet av folkehelseeksperter inkludert WHO. Grunnen var at slike tiltak blant annet ville ha store negative konsekvenser for den generelle folkehelsen i form av økt sykelighet. Men for våre myndigheter var denne økte sykeligheten liten pris å betale hvis bare ett covid dødsfall kunne unngås slik statsminister Solberg uttrykte det.

Les også: Imperier skaper krig, ikke nasjoner

Menn er kvinner. Dette er kanskje det mest overraskende av de nye slagordene, og særlig i USA har dette slagordet slått an. Jeg er glad for at dette slagordet var ukjent for våre forfedre for ellers hadde ikke jeg kunnet skrive dette. Dette slagordet markerer slutten på vår sivilisasjon for hvis ikke menn er menn og kvinner er kvinner, så blir det slutt på at «slekt skal følge slekters gang».

annonse

Det er en rød tråd i alle disse slagordene og det er statens kontroll av mennesker. De illustrerer på ulik måte hvordan staten gjennom sine tvangsbaserte virkemidler umyndiggjør oss. Som mennesker er vi autonome, selvbevisste personer. Vi er rasjonelle og kan argumentere og gi grunner for våre valg som vi står moralsk ansvarlige for. Statens umyndiggjøring innebærer en økende konflikt med vår evolusjonære eller gudegitte arv. Denne konflikten er neppe levedyktig i det lange løp.

Frigjøring fra staten eller avhengighet av staten?

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon