Frp-leder Sylvi Listhaug (Frp). Foto: Terje Bendiksby / NTB
annonse
annonse

Fremskrittspartiet er ikke bare asfalt og oljenæring. Riktignok er dette nødvendige selvfølgeligheter for å kunne opprettholde et samfunn. 

Derfor har partiet en klar oppfatning av at vei og annen infrastruktur er en investering og ikke en utgift. Medlemmene av partiet ser med gru på hva en varslet veiprising vil koste for familiene både i form av reguleringer, overvåking og økonomiske konsekvenser. Der det ikke er utenkelig at prisen kan komme helt opp mot tre kroner per kilometer i tillegg til høye drivstoffpriser styrt av en sterkt regulerende stat. Noe som igjen vil gå ut over det vi som er kvinner i partiet aktivt jobber med. Nemlig det største og viktigste i samfunnet, de myke verdiene. Vi kvinner i partiet ser og forstår at det er forskjell på «tankesettet» hos menn og kvinner, men det lever vi godt med. 

For samspillet og de felles verdiene som Fremskrittspartiet står for, gjør at vi danner en god grunnplattform som kommer alle til nytte. Det er derfor med stor undring vi stiller oss spørsmålet om hvorfor det ikke er flere kvinner som melder seg inn og engasjerer seg i partiet vårt. Ser de virkelig ikke at viktige saker som helse, frihet for familien og retten til å velge selv, er noe det hele tiden må kjempes for? Hvis ikke, kan vi risikere at disse verdiene vil forsvinne. Spesielt når vi ser på utviklingen i dagens samfunn. 

annonse

Les også: Mjøs Persen mener regjeringen har laget en romslig strømordning: – Folk fryser, svarer FrP-topp (+)

Hvorfor spør dere ikke oss som er kvinner i FrP hva vi med vår politikk ønsker å oppnå for samfunnet, istedenfor bevisst å velge å misforstå oss? Fremskrittspartiet står for frihet, der hovedbudskapet i politikken er at enkeltmennesket skal få bestemme mer over eget liv og eiendom. Vi har rett og slett tro på at nordmenn er i stand til å ta egne, selvstendige valg basert på egne behov og ønsker. Dette i motsetning til venstresiden, som vil at systemet og rigide regler og holdninger er det som skal styre hverdagen til folk. 

Derfor er vi kvinnene i Fremskrittspartiet opptatt av at de myke verdiene i samfunnet blir ivaretatt. Selvfølgelig er vi også opptatt av at boligen ikke er et skatteobjekt og at det å fritt kunne bestemme over egen eiendom, så lenge det ikke går ut over eller plager naboen, er viktige saker for oss, men viktigst er det å ivareta våre barn, eldre og pleietrengende. Fritt sykehusvalg, samt valg av behandlingssted og metode, må være en selvfølgelig rettighet for alle her i landet. Vi kan ikke akseptere at det kun vil være mulig for de rikeste å velge gode og foretrukne tjenester. Det vil skape store forskjeller i samfunnet og være den rake motsetningen av det Fremskrittspartiet ønsker for landets innbyggere. Der blant annet tiltak som statlig finansiert omsorg vil føre til at det ikke er postadressen som avgjør hvilken behandling og ivaretakelse den enkelte skal få. Fremskrittspartiet fikk gjennomslag for å teste statlig finansiert eldreomsorg da partiet var en del av regjeringen, og dette ble en suksess i de kommunene som ble valgt ut som prøvekommuner. Beklageligvis er dette tiltaket blitt reversert med den sosialistiske regjeringen vi har nå. Dette til tross for store protester fra de aktuelle kommunene, der noen av disse endatil blir styrt av representanter for regjeringspartiene. 

Foto: FrP
annonse

En av resolusjonene som ble fremmet på Fremskrittspartiets landsmøte 2022 har fått navnet: «Redd fastlegeordningen nå», og ble vedtatt med et overveldende flertall. Denne resolusjonen tar for seg utfordringene rundt fastlegeordningen, der mangel på fastleger fører til at pasientene ikke har mulighet til å velge den fastlegen de selv ønsker. De som er uten fastlege kan også risikere at de ikke får forsvarlig helsehjelp, som for eksempel hjelp til forebyggende helsetiltak og oppfølging ved kroniske lidelser, samtidig som de blir henvist til å oppsøke hjelp på legevakten ved akutt sykdom. Under resolusjonsdebatten ble det vist til en så enkel sak som fornying av en resept som en stor utfordring, da vedkommende med behov for en reseptbelagt medisin ikke var oppsatt med fastlege. Noe som førte til at det ikke ble skrevet ut ny resept, vedkommende fikk ikke den nødvendige medisinen og resultatet ble store fysiske følger som i utgangspunktet var helt unødvendige. Blant resolusjonens forslag til løsning på fastlegemangelen er det å gjøre det enklere for leger med utdannelse fra Danmark å få godkjenning i Norge, samt at kommunestyregruppene både arbeider for å opprette flere fastlegehjemler i kommunene og en utvidet garantiordning for salg av fastlegepraksiser tilbake til kommunen. Da vil forhåpentligvis terskelen for å etablere privat allmennlegepraksis senkes. – Så la oss håpe at Fremskrittspartiets stortingsgruppe vil få gjennomslag for dette når saken blir fremmet for Stortinget. 

Les også: FrP-politiker til Resett: – EUs hodeløse energi- og klimapolitikk skal ikke ødelegge for Norge (+)

Godkjenning av medisiner som allerede er i bruk i våre naboland må skje mye raskere enn det som er tilfelle i dag. Vi har flere skrekkeksempler på at syke mennesker blir nektet nødvendig medisin anbefalt av både fastleger og spesialister, men som ikke er tilgjengelig gjennom det offentlige helsevesenet fordi den ikke er godkjent av Beslutningsforum. Disse er det allikevel fullt mulig å kjøpe dersom en har råd til dette. En avgjørelse som for de som ikke har råd til medisinen, må oppleves som en underskrift på deres egen dødsdom og opplevelsen av at dette fører til et todelt helsevesen. Eksempel på dette er hjertemedisinen Vyndaqel, som koster nærmere kr 100.000, – per måned dersom en kjøper denne selv, men som det er grunn til å anta raskt vil synke i pris dersom den blir offentlig godkjent. Er det virkelig sånn at de få personene i Norge med denne hjertelidelsen ikke skal få medisinen som kan hjelpe dem? Må de selge hus og hjem for å få et par gode år sammen med familien i et av verdens rikeste land? – Det naturlige spørsmålet og oppfølgingen som gjerne tas i denne forbindelsen er hvordan det kan rettferdiggjøres at våre egne ikke får nødvendige medisiner, når det ukritisk deles ut bistand til andre lands innbyggere som aldri har bidratt til det norske samfunnet. 

En bistand på 40 milliarder kroner, som er så mye penger at de fleste ikke fatter hvor mye dette er, men omgjøres det til kroner pr tidsenhet, vil det utgjøre godt over kr 1.250, – per sekund hver dag hele året. Selvfølgelig skal vi hjelpe andre dersom det er nød og elendighet, men at våre egne ikke tilgodeses med nødvendige midler til medisiner og pleie, er ingenting annet enn en skam og urettferdig behandling av landets innbyggere. Vi er selvfølgelig heldig som har en god velferdsstat her i landet. Denne er bygget opp av hardt arbeid gjennom utallige generasjoner og en rettferdighetssans basert på at alle har en verdi og nordisk tro på enkeltindividets eksistens. Der fordeling av ressurser og goder har vært en selvfølge i motsetning til land som ikke har satset på befolkningen, men der to-tre familier sitter på alle verdiene og lar folket lide. – Vi skal med andre ord være stolte av kulturen vår som har ført til velstanden her i landet, og i alle fall ikke føle skam for at vi har det godt. Dette må vi ta vare på, slik at kommende generasjoner også kan nyte godt av det våre forfedre startet på og som vi må videreføre. 

En av disse godene er den fantastiske muligheten familiene får når de får barn. Fødselspermisjon på inntil et år, er et gode som svært få andre land tilbyr nybakte foreldre. Til tross for dette, spør vi i Fremskrittspartiet hvorfor det offentlige skal regulere hvor mye hver av foreldrene skal ta ut til dette? Er det ikke mye bedre at foreldrene selv ser og velger hva som er best og mest praktisk for dem, enn at systemet skal ta avgjørelsen for dem? Vi i Fremskrittspartiet har i hvert fall tillit til at de som er tett på dette er i stand til å tenke selv. 

Les også: Vil ha foreldelsesfrist for asyljuks: – Nei, sier Frp (+)

Den siste tiden har det kommet mange kommentarer, spesielt fra venstresiden, på hvorfor FrPere nå tar til orde for å ta imot så mange flyktninger fra Ukraina. Noe vi selvfølgelig stiller oss undrende til, da det burde være kjent at det å hjelpe i nærområdet er den politikken partiet vårt står for. Ukrainere er mennesker fra nabolaget. De er mennesker som står for mye av de samme verdiene ikke bare Norge, men Europa og Vesten, er bygget på. Dette er forenlig med vår kultur og væremåte, og vi vet at de fleste vil reise tilbake så snart det er mulig for å gjenoppbygge landet sitt. Noen vil naturlig nok bli værende, men det ser vi ikke som noe problem, da disse ønsker å jobbe, gjøre en innsats og ikke minst stå opp for verdiene vi lever etter her i Norge. Det norske samfunnet byr på fantastiske muligheter, og det må kunne forventes at det settes pris på alt det gode som tilbys flyktninger og migranter som får opphold. Disse mulighetene er basert på verdiene landet gjennom generasjoner er bygget på. Dette er ukrainerne fullstendig klar over, og er noe de selv også ønsker å leve etter. 

Som nevnt tidligere, stiller vi spørsmål om hvorfor ikke flere kvinner vil bli med å jobbe for gode, norske familieverdier. Vi mener i alle fall at dette er det virkelig verdt å kjempe for. Så dersom du som kvinne støtter vår politikk og har lyst til å bli bedre kjent med oss i kvinnegruppen vår i Time FrP, kan du enten søke oss opp på sosiale medier, eller møte oss på et av våre månedlige frokostmøter på Hotell Jæren på Bryne. Der vi for en rimelig penge møtes til koselig drøs og diskusjoner om ulike tema vi kvinner er opptatt av i samfunnet. Samtidig oppfordrer vi kvinner som støtter FrPs politikk og kvinnelige medlemmer av FrP-lag om å opprette kontakt seg imellom for å stelle i stand slike samlinger. Sørg også for at de som allerede er medlem av partiet oppfordres til å ta med venninner som ikke nødvendigvis er medlem, men som er på vår side i politikken. – For husk, vi møtes for å ha det kjekt og for å finne gode løsninger med vår politikk som basis, ikke for å diskutere andre partiers politikk og synspunkt. Det får de partiene ta med sine velgere. 

annonse

Redaktør: Frp er mer nedrig enn krigsprofitører (+)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon