90 prosent av befolkningen får drikkevannet fra elver og innsjøer, mens 10 prosent får det fra grunnvann. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NT
annonse
annonse

God kvalitet på drikkevannet vårt har bidratt sterkt til bedring av folkehelsen, men 90 prosent kommer fra andre kilder enn grunnvannet, og særlig disse er sårbare for klimaendringer.

Mange tenker lite på hvor drikkevannet kommer fra og hvor viktig kvaliteten på drikkevannet er for helsen, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding omhandlende en rapport som blant annet tar for seg hvilke farer klimaendringene kan utgjøre for kvaliteten på drikkevannet vårt i fremtiden.

FHI skriver videre: I Norge er vi heldige og har god kvalitet på drikkevann, men vi er sårbare for endringer i klimaet. I Noreg får 90 prosent av befolkningen drikkevannet sitt fra elver og sjøer. De resterende 10 prosentene får drikkevannet sitt fra grunnvann.

annonse

Kan fort ramme mange
– Det er god kvalitet på norske drikkevannskilder, men de fleste av dem er sårbare for klimaendringer. Endringer i temperatur, nedbør og flom kan gi forurenset vann, som igjen kan gi mage-tarm-sykdommer og i verste fall resultere i sykdomsutbrudd. Konsekvensene kan bli store fordi det rammer mange fort, sier seksjonsleder Susanne Hyllestad ved Folkehelseinstituttet.

Av rapporten fremgår det at Norge skiller seg fra de andre nordiske landene ved at vi har høyere forekomst av overflatevann som drikkevannskilde, mens i Danmark er grunnvann hovedkilden til drikkevann. I Sverige og Finland er det en mer lik fordeling av grunnvann og overflatevann som drikkevannskilde enn i Norge, hvor 90 prosent kommer fra overflatevann (elver og innsjøer).

– Mer sårbart for forurensing enn nabolandene våre
– Vi har en robust behandling av vann i Norge, men svært store endringer i kvaliteten på råvannet kan gi en økt risiko for at behandlingen ikke kan håndtere det. Vi har også et distribusjonssystem som er mer sårbart for forurensing enn nabolandene våre, blant annet fordi vi har gamle vannledninger, sier Hyllestad.

annonse

De siste 20 årene har det vært registrert 78 utbrudd med totalt 17.000 sykdomstilfeller knyttet til drikkevann. På Askøy i 2019 hadde vi det største utbruddet fra drikkevann i Norge i den senere tid. Da ble omlag 2.000 personer syke av bakterien Campylobacter etter at et høydebasseng ble forurenset på grunn av sur nedbør.

Det er igangsatt mange kontrolltiltak for å sikre nordmenn en trygg vannforsyning. Vannforsyningen er regulert og Mattilsynet er forvaltningsmyndighet. FHI bidrar med kunnskap om fremtidige helsetrusler og rådgivning.

Resetts Kasakhstan-spesial: En innføring i de foreslåtte reformene (+)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon