Foto: AP / Matt Dunham / NTB scanpix
annonse

Julian Assange, Chelsea Manning og Edward Snowden har gjennom sine stillinger innen gravende journalistikk, etterretning og militæret belyst og sørget for at de brutale og dødelige krigsforbrytelser USA begikk under den ulovlige Irak-krigen har blitt avslørt for hele verden.

Julian Assange har publisert det som dokumenterer amerikanske krigsforbrytelser på nettstedet WikiLeaks. Dette materialet har han fått av ulike kilder, der de mest kjente for offentligheten er Snowden og Manning.

Både Edward Snowden og Julian Assange har vært vurdert å bli benådet, men de nådde ikke frem. Chelsea Manning ble benådet, og er i dag fri.

annonse

Neste uke så skal det være et toppmøte med utenriksministre i Kristiansand, der krigen i Ukraina vil være hovedtema. Det er også varslet at etterforskning av krigsforbrytelser vil være et tema. Det hele vil munne ut i en såkalt «Kristiansandserklæring».

Jeg håper at media er sitt ansvar bevisst, og faktisk også bruker muligheten til å be utenriksministerne avklare om hva de syntes om krigsforbrytelsene som WikiLeaks og Julian Assange avslørte, og om de mener at han skal dømmes til livstid i fengsel i USA.

Edward Snowden har fått innvilget asyl i Russland, og har oppholdt seg der og i Kina etter han ble internasjonalt etterlyst, mens Julian Assange oppholdt seg i mange år i ambassaden til Equador i London, før han ble arrestert. Hans skjebne er nå i engelsk høyesteretts hender. De vil trolig sende han til USA, der han trolig aldri vil komme ut av fengsel igjen.

annonse

Jeg vil be om at Kristiansandserklæringen også inneholder en anbefaling til amerikanske myndigheter om at Julian Assange og Edward Snowden benådes. Dette er viktig, for da viser vi gjennom ord og handling at krigsforbrytelser skal straffes uansett hvem som begår dem.

Krigsforbrytere i krigen i Ukraina og i Irak skal stilles til ansvar, og journalister som avslører krigsforbrytelser skal ikke straffeforfølges.

Resett reiste til Kasakhstan: Hva skjer med reformene?

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse