- Resett - https://resett.no -

Hevder voldtektssak var ukjent for ham – men loggen viser at Arne Pedersen hadde tilgang

Nye avsløringer hos TV 2 skaper tvil om troverdigheten til samboerparet i Agder-politiet, tidligere kriminalsjef Arne Pedersen og politiadvokat Ingrid Thorsen.

Saken gjelder en henlagt anmeldelse av en voldtekt angivelig begått av Jan Helge Andersen på 1990-tallet, før drapene i Baneheia. Agder-politiet henla saken i 2009 uten videre etterforskning, begrunnet i at Andersen angivelig skal ha vært under 15 år da voldtekten skjedde.

Men offeret ble senere tilkjent erstatning på 200.000 kroner under henvisning til at det var sannsynliggjort at voldtekten fant sted.

annonse

Gjenopptakelseskommisjonen ble aldri informert om denne henlagte anmeldelsen, noe leder Siv Hallgren har kritisert. Det samme har statsadvokatene i Agder gjort, som til Gjennoptakelseskommisjonen så sent som i 2019 skrev følgende:

«Det foreligger ingen opplysninger om at Andersen tidligere har forgrepet seg verken mot voksne eller barn, eller at han har opptrådt truende eller voldelig. Han er heller ikke omtalt av noen som aggressiv, seksuelt utagerende eller som spesielt opptatt av mindreårige barn.»

Statsadvokaten var ikke informert av politiet. Det viser seg også at saken var «skjermet» noe som innebærer at bare de som aktivt er gitt tilgang til saken kan søke den opp og få tilgang.

annonse

Det var Resett som først skrev [1] at det var Arne Pedersens samboer (og nåværende kone) Ingrid Thorsen som henla saken i 2009.

Les også: Innrømmer: Samboeren til Arne Pedersen henla voldtektssaken mot Jan Helge Andersen [2]

Politiadvokat Ingrid Thorsen hevder nå overfor TV 2 [3] at hun ikke informerte Felles kriminalenhet, som kollega og samboer Pedersen var leder for, om voldtektsanmeldelsen da hun henla saken i 2009.

– Vi verken tenkte, eller hadde foranledning til å tenke, at denne saken skulle ha noen relevans i forhold til de konkrete bevisene og vilkårene for straffskyld i Baneheia-saken, forklarer hun.

Pedersen har hevdet at han ikke visste om anmeldelsen i 2009 og at han først ble klar over det etter at Oslo-politiet overtok etterforskningen av saken i 2021 da Gjennopptakelseskommisjonen etter fire avslag til slutt besluttet å gjenoppta saken med tre mot to stemmer.

Hadde tilgang

Men nå sier nettopp Oslo-politiet at Pedersen var en av dem som ble gitt tilgang til saken da Agder-politiet ga den status som skjermet. Det tok derfor åtte måneder før de kom over anmeldelsen og henleggelsen fra 2009.

– Vanligvis kommer avgjorte saker mot en person opp i vårt saksbehandlingssystem. Vi kan gå inn og lese avgjorte saker i dette saksbehandlingssystemet, forklarer politiadvokat Cecilie Gulnes ved Oslo politidistrikt.

annonse

– Skjermede saker må det letes aktivt etter i et annet system, og vi får ikke tilgang til saksdokumentene. Da vi oppdaget denne saken, ba vi Agder politidistrikt om å få innsyn og fikk det, sier hun.

Ifølge Gulnes er ikke Pedersen direkte omhandlet i saken, og hun kan ikke se at han selv har produsert noen dokumenter i den.

«Imidlertid framgår det av saksbehandlingsloggen at Pedersen er en av dem som ble gitt tilgang til saken da saken ble skjermet 6. april 2009», skriver hun til TV 2.

«Videre framgår det av loggen at saksmappen er ført til Pedersen 5. november 2009 og fra Pedersen til en annen lokasjon 23. november 2009», skriver Gulnes.

Henleggelsesbrevene som Thorsen har sendt til Andersen og kvinnen som anmeldte ham, er datert 19. november 2009, skriver TV 2 og konkluderer: «altså imens saksmappen ifølge loggen lå hos Pedersen.»

TV 2 skriver at Kristiansens forsvarere, advokat Arvid Sjødin og Bjørn André Gulstad, har kalt saken en skandale «og mistenker Agder-politiet for bevisst å ha holdt informasjon om voldtektsanmeldelsen skjult.»

annonse

Det avviser den tidligere kriminalsjefen.

– Det ville ingen finne på å gjøre, fordi anmeldelsen registreres med et saksnummer i strafferegisteret, som både politiet og statsadvokatene har tilgang til. Og saken står fortsatt i registeret selv om den henlegges. Dette vet enhver erfaren straffesaksjurist, skriver Pedersen til TV 2.

Burde denne mannen bli tiltalt? [4]

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474