Tidligere kriminalsjef i Kristiansand politidistrikt Arne Pedersen og hans samboer og politiadvokat Ingrid Thorsen. Foto: Tor Erik Schrøder og Heiko Junge / NTB
annonse

Å bidra til at en uskyldig ikke får gjennopptatt en straffesak hvor han er dømt til 21 års fengsel, er kriminelt.

Det er mye som tyder på tjenesteforsømmelse på grensen til straffbar handlig fra samboerparet Arne Pedersen og Ingrid Thorsen.

Det er Viggo Kristiansens skjebne det har stått om. Kriminalsjef Arne Pedersen har lagt sin prestisje inn på at Kristiansen var hovedmann og at Jan Helge Andersen nærmest ble ledet inn til handlingene der Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) ble voldtatt og drept.

annonse

Kristiansen hadde et rulleblad, som inkluderte overgrep. Det hadde ikke Jan Helge Andersen. Mediene så Kristiansen som den ledende. Det ble en sannhet. Men var det sant?

Hva hadde egentlig skjedd i Jan Helge Andersens liv før 2000?

Anmeldelsen mot Andersen kom i 2009 og ble henlagt av Agder politidistrikt samme år. Men den fornærmede søkte voldsoffererstatning. Søknaden ble først avvist, fordi nemda mente saken burde vært anmeldt tidligere og fordi det ikke kunne slå fast at et overgrep hadde skjedd.

annonse

Politiet i Agder henla saken angivelig fordi Jan Helge Andersen (født i 1981) skal ha vært mindreårig da overgrepet fant sted. Men nye opplysninger som politiet i Oslo sitter på indikerer at Andersen var fylt 16 år da den fullbyrdede voldtekten skjedde.

– Ingen opplysninger om overgrep

I 2019 skrev Agder statsadvokatembeter, ved førstestatsadvokat Erik Erland Holmen og statsadvokat Jan Tallaksen, følgende om Jan Helge Andersen til kommisjonen:

«Det foreligger ingen opplysninger om at Andersen tidligere har forgrepet seg verken mot voksne eller barn, eller at han har opptrådt truende eller voldelig. Han er heller ikke omtalt av noen som aggressiv, seksuelt utagerende eller som spesielt opptatt av mindreårige barn.»

Jan Helge Andersen. Foto: Privat

Men han var altså både anmeldt for og dømt til å betale erstatning i en slik overgrepssak. Noen i Agder politidistrikt må ha visst, skrev Resett 10. mai.

annonse

Senere har statsadvokatene gått ut og sagt at de aldri fikk opplysninger fra Agder-politiet, noe de mener de burde fått.

Les også: Innrømmer: Samboeren til Arne Pedersen henla voldtektssaken mot Jan Helge Andersen

Også sjefen for Agder politidistrikt har innrømmet at opplysningene burde vært gitt til Gjenopptakelseskommisjonen.

Resett kunne tidligere i mai opplyse at tidligere kriminalsjef Arne Pedersens samboer, Ingrid Thorsen var involvert i henleggelsen av saken i 2009.

Resett forsøkte å kontakte Thorsen, men hun svarte aldri på våre henvendelser. Det gjorde heller ikke Arne Pedersen (73), som pensjonerte seg i 2016. Thorsen (59) jobber fortsatt ved Agder politidistrikt og har i en årrekke jobbet med sedelighetssaker ved distriktet.

Nylig skrev TV 2 at Thorsen nå innrømmer å ha vært den som henla saken mot Andersen i 2009. Det er fra Oslo politidistrikt TV 2 har fått dette bekreftet.

Hennes samboer er den som har insistert mest iherdig for at Viggo Kristiansen var hovedmann og at straffesaken ikke bør gjenopptas.

– Vi foretok den etterforskning vi vurderte var nødvendig for å kunne treffe en riktig avgjørelse i saken, sier politiadvokat Ingrid Thorsen i Agder politidistrikt nå til TV 2.

TV 2 har spurt henne om hvordan det gikk til at anklagene forble ukjente for både statsadvokaten og Gjenopptakelseskommisjonen frem til nå. I en skriftlig uttalelse sier Thorsen følgende:

annonse

– Vi verken tenkte, eller hadde foranledning til å tenke, at denne saken skulle ha noen relevans i forhold til de konkrete bevisene og vilkårene for straffskyld i Baneheia-saken.

– Derfor informerte vi heller ikke ledelsen i Felles kriminalenhet om denne saken i 2009, eller på noe senere tidspunkt, skriver hun til tv-kanalen.

Kommentar

Thorsens forklaring står ikke til troende. Gjerningsmannsprofilen politiet selv utarbeidet pekte på at det sannsynligvis var bare en gjerningsmann. Det var også én person som var observert i Baneheia i dagene før selve drapet: En som speidet etter offer.

Viggo Kristiansens mobiltelefon kan bare på nærmest mirakuløst vis ha vært i området der drapene fant sted. Han ble dratt inn i saken i hovedsak basert på Jan Helge Andersens forklaring om at kameraten Viggo var hovedmann, noe en avhører aktivt spurte om var tilfelle før Andersen selv sa noe om det.

Hva en person er i stand til og hvilke seksuelle fantasier vedkommende har, er åpenbart av relevans i en slik sak. Kunne dette være Andersens fantasier gjennom flere år: Voldtekt av unge jenter, av barn.

Og voldtektsanmeldelsen mot Jan Helge Andersen i 2009, som gjaldt et forhold på midten av 1990-tallet (det er uklart for offeret nøyaktig når det skjedde) er grovere enn det ennå har kommet frem i mediene. Offeret var drøyt to år yngre enn Andersen. Hvis Andersen var mindreårig, var offeret også det.

Bare det vitner om seksuelle fantasier om svært unge jenter og en drift til å gjennomføre voldtekt i svært ung alder. På en måte kan man anføre at jo yngre Andersen var, desto mer relevant var det i forhold til en opplysning som burde med i vurderingen av en gjennopptakelsessak for Viggo Kristiansen.

Andre detaljer og forbindelsen mellom offeret og Andersen og øvrige omstendigheter gjør saken ytterligere alvorlig og av en slik karakter at det absolutt ville hadde relevans om det var kjent under rettssakene i 2001. Det samme ville det selvfølgelig ha for en gjennopptakelse der stadig flere av de angivelige bevisene mot Kristiansen ble porøse om ikke totalt falt fra hverandre.

Statsadvokatene i Oslo som har saken opplyser nå at saken mot Andersen fra 2009 ikke var lett å finne. Den var såkalt «skjermet» opplyser VG. Dette er etter det Resett får opplyst ikke så uvanlig at skjer i alvorlige saker, av ulike grunner. Men siden saken dermed ikke lett kunne søkes opp, påhvilte det et ekstra ansvar på de få som hadde begrenset tilgangen til saken, ikke minst Ingrid Thorsen, å aktiv sørge for at opplysningene kom statsadvokaten i Agder i hende slik at de kunne la det inngå i vurderingen til Gjenopptakelseskommisjonen.

Men det gjorde hun ikke. Og forklaringen hun nå prøver å komme med er altså at hun ikke«verken tenkte, eller hadde foranledning til å tenke, at denne saken skulle ha noen relevans i forhold til de konkrete bevisene og vilkårene for straffskyld i Baneheia-saken».

Det innebærer at Thorsen, som har jobbet med sedelighetssaker hele sin lange karriere, enten er inkompetent, eller så lyver hun om at hun bevisst holdt opplysningene tilbake slik at det ikke skulle styrke Viggo Kristiansens begjæring om gjenopptakelse.

Slik denne saken trer frem, tror jeg dessverre det er det siste. Det har gått prestisje i saken for hennes samboer, Arne Pedersen, og hun har lojalt fulgt opp.

At Arne Pedersen påstår at han ikke visste om anmeldelsen mot Jan Helge Andersen, selv om han satt som kriminalsjef til 2016, og han var samboer med Thorsen i hele perioden, står heller ikke til troende.

Den tidligere kriminalsjefen avviser overfor TV2 kategorisk at han har vært opptatt av «å gjøre Andersen så troverdig som mulig». Han beskriver beskyldningene som «rent oppspinn».

Jeg skrev i november i fjor kommentaren «Burde denne mannen bli tiltalt?» om tidligere kriminalsjef Arne Pedersen.

Nå er spørsmål om ikke også hans samboer bør etterforskes med sikte på tiltale. For å gjenta meg selv:

Slik systemet er nå, er vi helt prisigitt den lite vanlige egenskapen hos mennesket, nemlig å frivillig innrømme feil og gjøre sitt beste for å rette opp i det.

Å bidra til at noen sitter uskyldig dømt, burde være straffbart. Det tilsier vår rettferdighetssans.

En fare

Men det er ikke bare en mulig justismord på Viggo Kristiansen som her kan ha blitt konsekvensene. For Jan Helge Andersen ble løslatt i 2016. Han har fått ny identitet og lever på et sted det er direkte straffbart å opplyse om, noe «nabovarsler» Aron Jahnsen blant annet ble dømt til fengsel for.

Les også: «Nabovarsler» Aron Jahnsen dømt til over ett år bak murene – men beholder 1,8 mill

Hvis det medfører riktighet at Jan Helge Andersen begikk en grotesk voldtekt da han var mindreårig, på toppen av det som ser ut som en evne til å lyve en kamerat inn i drap og voldtekt av to jenter og insistere på løgnen i mer enn tjue år, snakker vi om en person som de færreste ville ønske å ha i nabolaget med tanke på hva han er tilbøyelig til.

Hvis to politijurister ved samme politiditrikt har konspirert for å holde opplysninger om vedkommende voldsmann skjult, er det ikke bare en skandale. Det må lede til etterforskning, og tiltale mot begge to dersom det stemmer.

Setter du pris på denne artikkelen? Resett trenger din støtte.

Vi har Vipps nr 124526, bank 1503.94.12826 eller dere kan sende SMSResett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474.

Tegn abonnement her

Situasjonen er kritisk – ikke glem hvilken rolle Resett har

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse