SKADELIG: Men hvor skadelig? Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB
annonse

En ny rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) konkluderer med at e-sigaretter med nikotin kan gi flere helseskadelige effekter.

FHIs hovedkonklusjon er at e-sigarettbruk med nikotin kan gi skadelige helseeffekter på blant annet luftveier og hjerte- og karsystemet.

I tillegg konkluderes det med at e-sigarettrøyking med nikotin kan utgjøre en risiko for mor og barn under svangerskapet og at den, i likhet med andre nikotinholdige produkter, kan påvirke utvikling av hjernen.

annonse

Rapporten bygger på resultater fra systematiske kunnskapsoversikter og en toksikologisk vurdering av innholdsstoffer i e-sigarettdampen og er avgrenset mot forbruksmønster, overganger og ulik helserisiko mellom ulike tobakks- og nikotinprodukter.

Tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å konkludere
Rapporten trekker samtidig frem at selv om de fleste studiene som gjelder e-sigaretter bare har sett på effekter ved kortvarig bruk, og at det ikke finnes langtidsstudier, er likevel kunnskapsgrunnlaget tilstrekkelig til å konkludere med at bruk av e-sigaretter kan gi helseskader.

Rapporten, som er en oppdatering av FHIs tidligere kunnskapsoppsummering fra 2015, kan leses her.

annonse

Den relative risikoen er usikker
FHI viser også til at det er få gode langtidsstudier av e-sigarettbruk og sykdom hos mennesker og skriver at det trengs bedre eksponeringskarakterisering og lengre oppfølgingstid. Den relative risikoen for de skadelige helseeffektene som kan tilskrives bruk av e-sigaretter omtaler FHI i rapporten som å være «usikker».

I Norge er det lov å selge e-sigaretter med nikotinfri e-væske. Foreløpig har det imidlertid vært ulovlig å selge e-væske med nikotin, men privatpersoner har, på visse vilkår, kunnet importere en avgrenset mengde til eget bruk. Nå er det imidlertid vedtatt nye regler som vil tillate salg av e-væske med nikotin i Norge, basert på tobakksdirektivet til EU.

Somalisk kvinne (41) dømt for grov omsorgssvikt (+)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse