Flyet som skulle frakte asylsøkere fra Storbritannia til Rwanda lettet aldri. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP
annonse
annonse

Ikke-valgte dommere i andre land dikterer britisk politikk, mener konservative britiske kommentatorer.

Når Storbritannias høyesterett og Den europeiske menneskerettsdomstol tolker menneskerettighetene ulikt, er det britisk høyesteretts tolkning som skal gjelde i Storbritannia, mener de.

«Britisk høyesterett var enige om at det ikke fantes noen grunn til at flyet ikke kunne ta av, men så feide dommerne i Strasbourg inn og minnet om at det ikke er Storbritannia som bestemmer», skriver Allister Heath i en kommentar i The Telegraph.

annonse

Uansett om man er enig eller uenig i Storbritannias nye asylpolitikk, gikk den nåværende regjeringen til valg på at den skulle bestemmes i Storbritannia, påpeker han.

«Den europeiske menneskerettsdomstols beslutning om i realiteten å blokkere regjeringen fra å sende flyktninger til Rwanda», viser at regjeringen ikke har lykkes med å ta tilbake kontrollen over eget land, skriver han videre.

I en annen kommentar i samme avis sier Patrick O’Flynn at velgerne «som trodde at britiske regjeringer ikke lenger behøvde å bøye seg for europeiske domstoler, utvilsomt vil føle seg dypt desillusjonert» over at Den europeiske menneskerettsdomstol «i realiteten [har utstedt] on-the-day rettslige pålegg for å omstøte britiske domstolers kjennelse».

annonse

Han kaller det et «tap av britisk suverenitet til fordel for ikke-valgt kontinental makt» og minner om at hensikten med Brexit var å gjenvinne denne suvereniteten.

– Anti-demokratiske aktivister

Heath påpeker at det er fullt mulig å respektere menneskerettigheter uten å være medlem av Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD). «Ingen av de ikke-europeiske liberale demokratiene er medlemmer, og likevel beskytter de menneskerettighetene», skriver han.

Videre hevder Heath at EMD, som opprinnelig ble foreslått av Churchill for å verne rettigheter og demokrati i Europa etter de grusomme erfaringene med fascisme, folkemord og Andre verdenskrig, gav mening i datidens kontekst, men at Churchill «ikke innså hvordan et velmenende dokument ville bli brukt som våpen av en ny generasjon anti-demokratiske venstreorienterte aktivister» som er «besatt av idéen om å innvilge EMDs dommere mer makt» til å trumfe igjennom deres forståelse av menneskerettighetene.

«De ville bygge en internasjonal klasse av teknokrater som ikke behøvde å stå til ansvar overfor nasjonen og tradisjonene fra common law, og elsket Strasbourg-domstolens aktivistiske natur. Ved å innlemme EMD i britisk lov gjennom The Human Rights Act i 1998, bidro Blair til å sementere dette kulturelle kuppet», tordner Heath.

Nasjonal selvråderett

Han mener at Storbritannia i likhet med USA, Canada og Australia heller burde ha vernet om menneskers rettigheter gjennom egen nasjonal lovgivning, og viser til at England har gjort det opp igjennom sin historie med Magna Carta i 1215, Habeas Corpus i 1679 og Bill of Rights i 1689, noe som har skapt et rettsvesen som har vært «enormt effektivt i å beskytte individets rettigheter mot den utøvende makt. Sammenlignet med nesten alle andre, var vi en suksesshistorie hva menneskerettigheter angår», mener han.

Heath erkjenner at det britiske rettsvesenet naturligvis kan bli bedre til å beskytte menneskerettighetene, men mener at dette kan gjøres med innenriks lovgivning uten at Storbritannia trenger å underlegge seg overnasjonal jurisdiksjon.

Ny asylpolitikk er nødvendig

O’Flynn mener det var helt nødvendig å endre Storbritannias asylpolitikk fordi den ikke var bærekraftig:

«I 2018 var det 299 uregelmessige migranter som krysset [Den engelske kanal] i små båter, i 2019 var det 1 843, i 2020 var det 8 466, i 2021 var det 28 526 og nå er vi på vei mot over 60 000 i år.»

annonse

«Akkurat nå er mer enn 35 000 hotellrom booket av Justis- og beredskapsdepartementet … for å innlosjere den enorme tilstrømningen. Med tiden vil de fleste ankommende bli tildelt statsfinansierte boliger som derfor ikke er tilgjengelige for en million britiske borgere som står på venteliste for å få sosialbolig.»

O’Flynn mener at Storbritannia trenger en britisk Bill of Rights som kan erstatte Tony Blairs Human Rights Act, og at de i tillegg må trekke seg ut av EMD og sannsynligvis også den europeiske menneskerettighetskonvensjonen som domstolen tolker.

«Utdaterte og ikke bærekraftige internasjonale flyktningkonvensjoner som ble utarbeidet før masseinnvandringens tid, må også skrotes. En ny lov for å avskaffe enhver mulighet til å søke asyl innenfra Storbritannia – der bare de som søker fra utpekte flyktningleirer i utlandet er berettiget til å bli vurdert for gjenbosetting – er også på høy tid», konkluderer han.

Vil bryte ned menneskesmuglernes forretningsmodell

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon