Riksdagen. Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT / NTB scanpix
annonse

Den svenske valgkampen er for lengst i gang.

Toneleiet og intensiteten i debatten er forsterket, og regjeringen har de seneste måneder kommet med forslag på løpende bånd. Dette typisk i saker de gjennom 7,5 år har motarbeidet eller i beste fall ignorert. Det seneste er en strengere lov om utvisning av kriminelle utlendinger, som har blitt vedtatt av Riksdagen.

Her er vår vurdering av de ulike riksdagspartienes sterke og svake sider slik det ligger an for øyeblikket.

annonse

Vi har med tre forhold på den sterke siden og tilsvarende tre forhold på den svake siden for de ulike partiene. Rekkefølgen er i henhold til størrelsen på partiene i dagens riksdag. Her er første del, som omfatter de fire største partiene. I den kommende del 2, tar vi for oss de andre aktuelle partiene.

Socialdemokraterna (S)

Partileder: Magdalena Andersson 

Magdalena Andersson. Foto: Riksdagen

Kjernesaker:

 • Bryte segregasjonen

 • Kontroll over velferden

 • Klimaomstilling

annonse

Sterke sider:

 • Styringstillegg. I kriser vil ofte det ledende regjeringspartiet oppleve en økt oppslutning.
 • En omfattende og godt organisert valgkampmaskin med svenske LO i ryggen, samt at partiet styrer og kontrollerer mange myndigheter.
 • Magdalena Andersson har fremstått som en langt sterkere leder enn forgjengeren Stefan Löfven, og scorer høyest på tillitsmålingene.

Svake sider:

 • Etter snart 8 år med S i førersetet, har problemene med gjengkriminalitet, øvrig kriminalitet, parallellsamfunn og annet blitt langt verre snarere enn bedre. Dette blir det vanskeligste for S å forsvare i valgkampen.
 • En del bemerkelsesverdig svake statsråder. Twitter-trollene Annika Strandhäll og Morgan Johansson, samt Khashayar Farmanbar, Jeanette Gustafsdotter etc.
 • Uryddig blokk på deres side, som omfatter det post-kommunistiske Vänsterpartiet og det markedsliberale Centerpartiet. S må balansere mellom 2 partier som er ytterpunkter i den økonomiske politikken.

Moderaterna (M)

Partileder: Ulf Kristersson

Kjernesaker:

 • Bekjempe kriminaliteten

 • Energipolitikk

 • Rydde opp i bidragsjungelen

Ulf Kristersson. Foto: Riksdagen.

Sterke sider:

 • Styringspartiet på borgerlig side, med Ulf Kristersson som den soleklare borgerlige statsministerkandidat.
 • Stabilt grunnfjell av velgere.
 • Har tatt grep for å få bort “ånden etter Reinfeldt”, i hvert fall retorisk, både i forsvars-, asyl-, og kriminalpolitikken.

Svake sider:

 • De 8 år under Reinfeldt bidro kraftig til den negative utviklingen, bl.a. som følge av samarbeidet med Miljöpartiet i asylpolitikken og andre politikkområder.
 • Samarbeider i Stockholm med Miljöpartiet, som samtidig er en motpol i rikspolitikken.
 • Enkelte lokale aktører opererer tidvis ved siden av den sentrale partilinjen.

Sverigedemokraterna (SD)

Partileder: Jimmie Åkesson

Jimmie Åkesson. Foto: Riksdagen.

Kjernesaker:

annonse
 • Streng asyl-/innvandringspolitikk

 • Kriminalitetsbekjempelse

 • Prioritere svenske borgere i den svenske velferden

Sterke sider:

 • Høy troverdighet blant velgerne i kjernesaken asyl/innvandring, der partiets advarsler dessverre har blitt en realitet.
 • Har overtatt Centerpartiets tidligere posisjon som det største partiet på den svenske landsbygda.
 • Kommuner der SD styrer eller er med og styrer, særlig i Sør-Sverige, går stort sett bra.

Svake sider:

 • Partiets historie, med opprinnelse i hvit makt miljøer.
 • Hatobjekt nr. 1 i mediene, noe som fører til en stor grad negativt ladet vinkling og fokus på negative saker for partiet.
 • Fremdeles både lokale og sentrale politikere som kommer med sterkt tvilsomme utspill og kommentarer, eks. den tidl. forsvarspolitiske talsperson Richtoff’s nylige lefling med Putin (han måtte gå).

Centerpartiet (C)

Partileder: Annie Lööf

Annie Lööf. Foto: Riksdagen.

Kjernesaker:

 • Isolere SD og til dels V

 • Klima-/miljøpolitikk

 • Forenklinger for næringsdrivende

Sterke sider:

 • Har sympati i mediene p.g.a. partiets ekstremt liberale asylpolitikk, og blir sjelden konfrontert med de mange skandaler i partiet de seneste år.
 • Sitter på betydelige finansielle ressurser til å drive valgkamp med.
 • Har etablert en viss base av yngre velgere i de største byene.

Svake sider:

 • Har hatt en lang rekke skandaler og intern uro, og en nedadgående trend på meningsmålingene.
 • Symboliserer den uryddige politiske styring i Sverige de seneste årene. I iveren etter å ta avstand fra og isolere andre partier (særlig SD, men også V), blir dette av mange oppfattet som viktigere for partiet enn å fremme en egen politikk.
 • Urbaniseringen av partiet har ført til at mange tradisjonelle C-velgere i distriktene har vendt partiet ryggen.
annonse

Blokkene :

I venstresidens blokk er Socialdemokraterna det klart ledende partiet, og har i tillegg Vänsterpartiet og Miljöpartiet. Centerpartiet har under denne mandatperioden også de facto vært en del av denne blokken, til tross for partiets økonomiske og markedsliberale primærpolitikk. Partiets leder Annie Lööf snakker om det “brede sentrum”, som inkluderer alle rikdsdagspartiene unntatt SD og V.

Problemet er at SD og V representerer nesten 30% +/- av stemmene, og et av disse partiene vil måtte inngå i en blokk for regjeringsdannelse, om man liker det eller ikke. S og M vil ikke gå sammen i et regjeringsgrunnlag om ikke Sverige havner i krig eller annen tungt alvorlig krise. Lööf har imidlertid en tyngre aversjon mot SD enn mot V, og forventes denne gangen (i motsetning til 2018) å bekrefte en eller annen form for støtte til venstresidens blokk. De seneste dager har også C tatt ytterligere skritt inn mot venstreside-blokken.

Liberalerna, som også har en tung aversjon mot SD og V, tok i fjor et veivalg om å tilhøre den borgerlige blokken. Den borgerlige blokken vil da inkludere Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna og Liberalerna. Hverken M, KD eller L vil ha med SD i regjering.

Snart sender Storbritannia asylsøkere til Rwanda – Frp vil følge etter (+)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse