Illustrasjonsbilde. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Illustrasjonsbilde. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
annonse
annonse

Forholdet mellom Helge Lurås og Shurika Hansen og måten Lurås som redaktør har håndtert dette på, har skapt usikkerhet i Resett, fastslår Monica Staff.

Den siste tiden har de for tiden sykmeldte Resett-medarbeiderne Helge Lurås og Shurika Hansen fremsatt en rekke påstander om at de er utsatt for en «kampanje» og at styret i Resett skal ha brukt reelle mistanker om trygdebedragerier og andre kritikkverdige forhold som påskudd for å få overtaket i en «maktkamp» mot Helge Lurås, som sistnevnte mener har funnet sted.

Styreleder Monica Staff avviser dette i et intervju med VG søndag kveld.

annonse
Styreleder Monica Staff. Foto: Privat

– Vi hadde håpet å løse konflikten mellom Helge Lurås og styret i Resett i minnelighet, sier Staff i intervjuet.

– Når Lurås nå har gått bredt ut med en fremstilling av konflikten som savner forankring i virkeligheten og hvor mediene siterer selektivt fra fortrolige interne møter som Helge Lurås har gjort opptak av i hemmelighet, må jeg som styreleder nesten ta til motmæle, sier Staff videre.

Les også: Listhaug: Extinction Rebellion plager vanlige folk (+)

annonse

Privatliv vs. jobb

Utbetalinger til tre tidligere bidragsytere som er bosatt i Thailand og på Filippinene, hvorav to også er trygdemottagere, har nylig blitt kjent for styret, som nå ser nærmere på disse forholdene.

Videre fastslår Monica Staff at Helge Lurås ikke har klart å opprettholde skillet mellom privatliv og jobb hva gjelder forholdet til sin underordnede Shurika Hansen.

– Det har over tid oppstått mistillit mellom styret og Lurås fordi Lurås ikke har klart å ta inn over seg og rydde opp i de mange organisasjonsmessige konfliktene som hans samboerskap med Shurika Hansen har ført til. Han har rett og slett ikke klart å skille mellom hans privatliv og jobben som daglig leder.

Lurås selv hevder at anklagene om trygdebedragerier er «vikarierende motiver» styret bruker i en maktkamp mot ham.

– Det er utfordringer som må håndteres når man er kjærester og kollegaer. Jeg har forsøkt å ta hensyn til dette i ledelsen av Resett, sier han til VG.

Friksjoner

I en kommentar til Resett sier Monica Staff at hun mener Helge Lurås ikke har lykkes med å hensynta utfordringer som oppstår når man er kjærester og kolleger samtidig.

annonse

– I enhver bedrift så vil et forhold mellom en overordnet og underordnet skape friksjoner. Dette har Helge ikke vært villig til å ta innover seg, sier hun. 

– Han sier at han mener at dere har «vikarierende motiver». Hva tenker du om det?

– Konspirasjonsteorier kan jeg ikke forholde meg til. De faller på sin egen urimelighet, fastslår Staff.

Inhabilitet

Hun trekker frem opptakene Helge Lurås i hemmelighet tok opp under møtene med styret i Resett.

– Jeg synes dette taler for seg selv. Det opptaket Lurås har gjort fra styremøtet, der jeg spør tre ganger «Mener du virkelig at du er habil i et varsel mot din samboer, snart kone?», svarer han ja tre ganger, fremholder Staff.

annonse

At en person er inhabil innebærer at det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet.

Monica Staff påpeker at om det foreligger selv den minste tvil om at man er habil, så er man inhabil.

Les også: Ja til Pride – med fornuft, takt og tone

I en e-post til Resett søndag kveld gjentar Lurås noen av påstandene han har fremført om at det er foregått «skittent spill» og «maktkamp».

«Det er mange konfliktlinjer i denne situasjonen og ingen enkel sak å for utenforstående å skape seg et korrekt bilde av situasjonen. Etter min mening står den grunnleggende konflikten mellom styreleder Monica Staff og meg. Det ble en kamp om hvem som skulle ha siste ord over Resett.»

«Etter min mening er Redaktørplakaten klar på hvor grensen mellom styret/eierne og redaktøren skal gå. Styreleder mente noe annet. Ingen av oss ville gi seg, og når man tråkker på store egoer, blir det bråk og skittent spill.»

«Men med maktkampen mellom styret og meg åpnet vi også for at andre aktører innad kunne kjøre sin egen agenda og posisjonering og dermed ble min samboer Shurika Hansen også en kasteball i maktkampene.»

«Jeg foreslo på styremøtet 18. mai at jeg overtok aksjemajoriteten i Resett, men dette avslo styret. De varslet i stedet meg om oppsigelse. De fikk imidlertid kalde føtter og krevde snarere at jeg sparket Shurika Hansen som betingelse for å fortsette som redaktør i Resett. Det er trist for alle parter at det skulle ende i en slik fastlåst situasjon.»

På dette svarer Staff at hun ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen fra Lurås.

– Jeg stiller meg uforstående til «at det står mellom en grunnleggende konflikt mellom styreleder Monica Staff, og meg». Lurås må gjerne hevde det. Konflikten går på prinsipper, ikke personer, sier hun.

Saken fortsetter.

Helge Lurås. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Uklar lederrolle

Styreleder Staff oppsummerer noe av kjernen i konflikten på følgende måte:

1. Det har vært et problem i organisasjonen over lengre tid at Helge Lurås og Shurika Hansen har hatt et forhold. Shurika Hansen har tiltatt seg en lederrolle på vegne av Helge Lurås og fremsatt trusler mot flere ansatte, noe som har skapt friksjoner og faktisk at folk har sagt opp sine stillinger.

2. Helge Lurås har ikke vært villig til å etterkomme instrukser fra styret, gitt på grunnlaget Resetts styre har vedtatt.

3. Helge Lurås har ikke forstått at han ikke eier Resett. Han har en mindre aksjepost han har fått, fordi han i noen år gjorde en god jobb. Han har ikke forstått at eierskapet av Resett ikke ligger hos ham, men hos aksjonærene.

Tvilsom fakturering

Om de tilknyttede bidragsyterne som Resett har avsluttet samarbeidet med, sier Staff følgende:

– De som er avskjediget i Resett er de som har hatt en tvilsom fakturering. De kontraktene er terminert på ordre fra styret.

Dette vil jeg med Resett

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon