Minstepris på alkoholenheter vil særlig gjøre sterkt alkoholholdig drikke dyrere og være et viktig bidrag til å fremme folkehelsen, mener Verdens helseorganisasjon (WHO). Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB
annonse
annonse

Verdens helseorganisasjon (WHO) mener at det bør innføres minstepris på alkoholenheter som et helsefremmende tiltak.

Den nye WHO-rapporten «No place for cheap alcohol» konkluderer med at liv og helse kan spares ved å innføre økte avgifter på alkoholholdig drikke. Den viser blant annet til Skottland og Wales, som i henholdsvis mai 2018 og mars 2020 innførte en minimumspris på 6 kroner pr. alkoholenhet.

En studie utført av Newcastle University, og publisert i legetidsskriftet Lancet, viser at tiltaket resulterte i at alkoholsalget falt med nesten 8 prosent, etter at tiltaket ble innført i Skottland i 2018.

annonse

Europa står for en tredjedel av verdens alkoholrelaterte dødsfall
WHO har tidligere dokumentert at nesten 1 million årlige dødsfall i Europa (og 3,3 millioner dødsfall pr. år i verden totalt) kan knyttes til alkoholmisbruk, og at alkoholrelaterte skader i står for 12 prosent av alle dødsfall blant menn og 8 prosent blant kvinner i Europa.

Alle europeiske land har innført en eller annen form for avgift på alkohol, og Norge er som kjent blant landene med de høyeste alkoholavgiftene.  Men, som det heter i WHO-rapporten, «disse avgiftene implementeres ofte på en måte som neppe tjener folkehelsen».

Billigere og billigere
De færreste land justerer for eksempel avgiftene i tråd med inflasjonen, noe som i praksis innebærer at alkohol blir billigere som følge av den generelle inflasjonen.

annonse

Ifølge WHO vil en minimumspris på alkoholenheter først og fremst påvirke prisen på sprit med høyt alkoholinnhold og dermed oppmuntre folk til å velge mindre sterke drikkevarer, noe som ifølge rapporten vil være et godt tiltak for folkehelsen generelt, og spesielt for dem som allerede drikker mye og samtidig har lav inntekt.

Israelsk ekspert til Resett: – To motstridende akser formes i Midtøsten (+)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon