Tidligere SSB-sjef Christine B. Meyer er valgt til byrådslederkandidat for Bergen Høyre. Foto: Lise Åserud / NTB
annonse
annonse

I oktober 2021 hadde jeg på trykk en artikkel her i Resett om Høyre, med tittelen «Hva er galt med Høyre». Den tok for seg Høyres knefall for SV og deres omfavnelse av NAV som «løsning» på strømkrisen.

Høyre viste en manglende evne og vilje til virkelig å fremme forslag som kunne løse strømkrisen på sikt, og dessverre, denne manglende evne til effektiv krisehåndtering synes fortsatt å prege Høyre. Strømkrisen har fortsatt ikke funnet sin løsning, hverken på kort eller lang sikt.

I tilfellet Bergen Høyre, lokallaget til Erna Solberg, ser vi det samme mønsteret utfolde seg, men kanskje enda tydeligere. Partiet har nylig avholdt sin nominasjon av byrådslederkandidat og valget ble Christine B. Meyer.

annonse

Vi kjenner henne som tidligere direktør for SSB og statssekretær, men hun er nå professor for Strategi og Ledelse ved NHH. Vi skulle tro at hun dermed var vel kvalifisert til jobben hun nå er valgt til. Men det underlige er måten hun altså ble valgt på.

Satt selv i nominasjonskomitéen

Hun var nemlig selv medlem av nominasjonskomiteen som skulle finne kandidaten til dette vervet, forutsatt at Høyre vinner valget i 2023, men hun kom selv ut som «vinner» av denne prosessen.

annonse

Hvordan dette er mulig er ikke godt å si for oss som ikke har studert Strategi og ledelse ved NHH, men at et medlem av nominasjonskomiteen plutselig selv presenteres som den beste kandidaten for partiet skurrer med min oppfatning av uhildet opptreden overfor parti og velgerskaren.

Men, det er ikke bare dette stuntet som forsterker min tvil til Høyre som et seriøst parti, også hennes politiske kurs spesielt i Bybanespørsmålet forsterker dette intrykket av Høyre.

Bybane-spørsmålet

Christine vil ikke ha enda en omkamp vedrørende spørsmålet om Bybanen i Bergen. Om den skal gå over Bryggen eller ikke. På den siste avstemming i Bergen bystyre i november 2021 ble det igjen vedtatt at den skal gå over Bryggen, til tross for at flertallet av bergenserne er klart imot dette.

Bak denne beslutning hos Christine ligger nok ønsket om å tekkes mellompartiene Venstre og KrF, som begge ønsker Bybanen over Bryggen. Christine, og Erna med, vet godt at Venstre og KrF gjerne styrer sammen med Ap så lange de får gjennomslag for dette standpunktet, så da kan Høyre like godt gi dem det samme.

Men, bergenserne ønsker ikke dette, og Christines motkandidat Harald Viktor Hove ønsket i stedet å utfordre de to mellompartiene direkte på dette. Han vil ikke ha Bybanen over Bryggen og regnet med å få nok stemmer for Høyre ved å profilere seg mot Bryggenløsningen. Det tror jeg han, og Høyre, ville ha stått seg på, men Christine vil noe annet. Hun vil gjøre som Ap.

For oss velgere blir valget da mye klarere enn på lenge, H, Ap, V, KrF og SV vil ha Bybanen over Bryggen mens resten med unntak av Rødt og SP er klart i mot. Rødt og Sp er ambivalente parti i dette spørsmålet da de lar sine representanter stemme etter eget hode i denne saken. Da har ikke velgerne mange partier igjen å stemme på, men de må i det minste gå ut og stemme, for blir ikke disse politikere stoppet vil de «ledende» partiene ødelegge Bergens de facto hjerte.

Ødeleggelse av Bergen

annonse

Dette er dessverre utsiktene vi har foran oss i Bergen. En by som trues av ren og skjær ødeleggelse av Bryggen og Torget, av en nærmest samlet politikerstand.

Den viser ikke et snev av godt lederskap da den ikke tar det minste hensyn til majoriteten av befolkningen i byen, som kort og godt ikke ønsker at Bybanen skal gå over hverken Torget eller Bryggen.

Tilbake står apatien og mistilliten til politikerstanden hvor troen på vårt system nå står svekket tilbake. Det skyldes ikke bare Bybanesaken i Bergen. Nei, strømsaken er en langt større sak, men for bergenserne er ikke Bybanesaken liten og den kommer i tillegg til alle de andre fadeser vårt politiske «lederskap» har utvist i de siste årene.

Strategien Christine og Erna nå velger for å få V og KrF tilbake i borgerlig fold i Bergen vil antagelig slå feil, da den oppfattes å være tatt ut av «det blå». Valget i 2023 vil da bli helt åpent, hvis velgerne bestemmer seg for å bruke sin stemmeseddel kritisk i stedet for å sitte hjemme og gremmes.

Eksterne debattinnlegg gir uttrykk for skribentens meninger.

– Skattesmell-politikerne bør stå frem

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon