Illustrasjonsbilde. Foto: Berit Roald / NTB
annonse

En mann (24) er i Borgarting lagmannsrett dømt til fem års fengsel for tre voldtekter og to tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år.

24-åringen er dessuten også dømt for vold grov vold mot en tidligere kjæreste i saken, der det var til sammen tre fornærmede.

I Buskerud tingrett ble mannen dømt til seks års fengsel, mens i lagmannsretten er straffen redusert til fem års fengse, i tråd aktors påstand. Dette fordi det kom frem nye opplysninger om mannens psykiske tilstand i etterkant av tingrettens dom.

annonse

Lagmannsretten mener å ha funnet grunn for å slå fast at mannen har «redusert virkelighetsforståelse» som følge av lett psykologisk utviklingshemming.

– De store belastningene tiltalte har blitt utsatt for i oppveksten, hans noe komplekse diagnosebilde og hans svake kognitive fungering, tilsier samlet sett en vesentlig reduksjon i straffen. Etter en samlet vurdering er lagmannsretten enig med aktor i at det bør gjøres et fradrag på rundt 1 år og 6 måneder, heter det i dommen fra lagmannsretten.

– Etter dette settes straffen i tråd med aktors påstand til fengsel i fem år.

annonse

Behandlingen av de sivile kravene mot mannen er utsatt og blir behandlet skriftlig på et senere tidspunkt.

Extinction Rebellion ble sponset med gratis forsamlingslokale eid av Oslo kommune (+)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse