Foto: Javad Parsa / NTB
annonse

2 mennesker ble drept og 19 ble såret. Gjerningsmannen er muslimsk innvandrer fra Iran, har tilknytning til et ekstremt islamistisk miljø, var i PSTs søkelys og ropte ‘Allahu Akhbar’ mens han meiet ned folk for fote på homsebaren London og Per på hjørnet i Oslo natt til i går.

Stortingspresident Gharakhani, som selv er muslimsk innvandrer fra Iran, erklærer at ‘dette har ikke noe med religion å gjøre’. Statsministeren Støre sier til norske muslimer at ‘ingen andre enn gjerningsmannen er ansvarlig for angrepet’. VG kaller det de ellers ville kalt en massakre for en ‘skyteepisode’. Forsvareren sier at det er ‘ikke sikkert at gjerningsmannen hadde noe bestemt motiv.’

Massemorderen som drepte 77 på Utøya og i Regjeringskvartalet var etnisk hvit nordmann. Han kledde seg ut i hjemmelagede uniformer og trodde han var øverstbefalende for en hemmelig verdensomspennende ridderorden og ble først diagnostisert som psykisk utilregnelig. Deretter ble de psykiatrisk sakkyndige skiftet ut og han ble erklært som tilregnelig og erklært for å være en høyreekstrem rasist.

annonse

Gro Harlem Brundland la grunnlaget for den norske myten om det velfungerende norske sosialdemokratiet ved å hevde at ‘det er typisk norsk å være god.’ Norske samfunnsforskere mener å slå fast at Norge er «et lite og velfungerende land, med en homogen befolkning.» Raymond Johansen sier ‘Oslo er en trygg by’. De fornekter alle de faktiske realiteter og forfekter en politisk agenda ved å fremme falske narrativ.

Det er minst like mange, om ikke flere massedrap og terrorhandlinger i Norge sammenliknet med andre land. Norge hadde en homogen befolkning. Men som en følge av innvandringen og den demografiske utviklingen som følger i dens kjølvann, er den norske befolkningen i hurtig endring. Det skaper konflikter. Oslo er ikke en trygg by. Det fornektes av venstresiden og i de mer radikale delene av kvinne- og homsebevegelsen, men realiteten er at alvorlig volds- og overfallskriminalitet er sterkt overrepresentert i enkelte befolkningsgrupper og at kvinner diskrimineres og homser fordømmes og forfølges i enkelte innvandrermiljøer.

Hva vi kaller ting og hvordan vi omtaler begivenheter har betydning. Det har betydning for hvordan vi oppfatter omverdenen. Hvordan vi oppfatter omverdenen har betydning for hvilke valg vi gjør. At vi kan foreta rasjonelle valg basert på fakta er en forutsetning for at demokratiet skal fungere. Desinformasjon og propaganda undergraver demokratiet. Derfor har det betydning at vi kaller tingenes ved deres rette navn og ikke ved noe annet som skjuler eller tilslører forhold noen betrakter som ubehagelige eller i strid med deres egne interesser.

Politiet: – To døde, ti alvorlig skadd og elleve lettere skadd etter terroren i Oslo

annonse

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse