Riksdagen. Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT / NTB scanpix
annonse

Den svenske valgkampen er for lengst i gang.

Toneleiet og intensiteten i debatten er forsterket, og regjeringen har de seneste måneder kommet med forslag på løpende bånd. Dette typisk i saker de gjennom 7,5 år har motarbeidet eller i beste fall ignorert. Det seneste er en strengere lov om utvisning av kriminelle utlendinger, som har blitt vedtatt av Riksdagen.

Vi har laget en vurdering av de ulike riksdagspartienes sterke og svake sider slik det ligger an for øyeblikket. 

annonse

Del 1 i vurderingen ble publisert tidligere i juni.

Under følger del 2 i vår analyse av de svenske riksdagspartiene:

Vänsterpartiet (V)

Partileder: Nooshi Dadgostar

Nooshi Dadgostar. Foto: Sveriges Riksdag.

Kjernesaker:

 • Motarbeide-/få bort private alternativer i velferden

 • Klimaomstilling

 • Øke garantipensjonen

Sterke sider:

 • Har et relativt stabilt grunnfjell av velgere og sympatisører.
 • Mange sympatisører i mediene, og blir sjelden utfordret.
 • Partileder Dadgostar har fremstått tøffere og mer realpolitisk, men samtidig mindre prestisjeorientert enn forgjengeren Jonas Sjöstedt.

Svake sider:

 • Symboliserer også, sammen med Miljöpartiet, på mange måter de store problemer og utfordringer Sverige står overfor.
 • Partileder Dadgostars forsøk på en mer pragmatisk linje har blitt motarbeidet av den harde ideologiske kjernen, og slikt reduserer velgerpotensial og innflytelse.
 • Vil neppe bli oppfattet av velgerne utenfor partiet som et styringsparti.

Kristdemokraterna (KD)

Partileder: Ebba Busch

Ebba Busch. Foto: Sveriges Riksdag.

Kjernesaker:

annonse
 • Helse og eldreomsorg

 • Familiepolitikk

 • Trygghet-/kriminalitetsbekjempelse

Sterke sider:

 • Nøkkelparti for å få til regjeringsskifte, og en positiv trend i seneste meningsmålinger.
 • Høy troverdighet i kjernesaken helse-/eldre politikk.
 • Partileder Busch skårer høyt på tillitsmålinger, og er ofte sterk og slagkraftig i TV/partilederdebatter.

Svake sider:

 • En underliggende negativitet i mediene p.g.a. partiets kristne fundament, og at Ebba Busch var den første som tok SD-leder Jimmie Åkesson inn “i varmen”.
 • Enkelte lokale politikere opererer tidvis på tvers av partiledelsen og skaper usikkerhet om partiets egentlige linje.
 • Partileder Busch er ofte involvert i kontroverser, som kan ta oppmerksomhet bort fra partiets politikk.

Liberalerna (L)

Partileder: Johan Pehrson

Johan Pehrson. Foto: Sveriges Riksdag.

Kjernesaker:

 • Skole og kunnskap

 • Styrke forsvaret

 • Integrasjon

Sterke sider:

 • Blir behandlet relativt forsiktig av mediene, der den nye partileder Pehrson har fått god plass. Han ble også kåret til vinner i en nylig partilederdebatt på TV 4.
 • Det mest NATO- og forsvarsvennlige partiet; som kan gi en mulighet i det trusselbildet som har eskalert etter Russlands invasjon og krigføring i Ukraina samt medlemskapssøknaden til NATO etter U-svingen fra regjeringen.
 • Gjør det bra i enkelte lokale områder der partiet sitter i posisjon.

Svake sider:

 • Har ligget stabilt godt under sperregrensen over lang tid, og kan trolig ikke regne med avgjørende støttestemmer fra M denne gangen (men partiet har kommet over sperregrensen i flere målinger i det siste).
 • En utydelig politisk linje, bl.a. som følge av indre spenninger og motsetninger.
 • Skolepolitikk (kjernesaken) har druknet i mediebildet der krig, NATO, gjengkriminalitet og klima har tatt det meste av plassen.

Miljöpartiet (MP)

Partiledere: Per Bolund og Märta Stänevi

Märta Stänevi. Foto: Sveriges Riksdag.

Kjernesaker:

 • Klima og miljø

 • Liberal asyl-/innvandringspolitikk

 • Likestilling og feminisme

Sterke sider:

 • Stor sympati i mediene og blant journalister, får sjelden kritiske spørsmål.
 • Mediene vil garantert anstrenge seg for å fronte klima som hovedsak i valgkampen, og således hjelpe partiet over sperregrensen.
 • Størst troverdighet blant velgerne i klimasaken.
annonse

Svake sider:

 • Symboliserer mer enn noen andre de problemer og utfordringer Sverige står midt inne i på mange områder, som følge av politikken på asyl-, innvandrings og energifeltet.
 • De to partilederne kommer dårligst ut i tillitsmålinger blant velgerne.
 • Har ingen appell utenfor de større byene.

Øvrige partier:

De mindre partiene har små muligheter for å komme inn i Riksdagen, med et mulig forbehold om det islamistiske partiet Nyans, et parti som ble startet av en tidligere C-politiker med tyrkisk bakgrunn (Mikail Yuksel). Partiet henvender seg i første rekke til den muslimske befolkning, som jo er sterkt voksende i Sverige. Partiet konkurrerer i hovedsak mot partiene i blokken til venstre, og særlig Socialdemokraterna, om velgere. Det er svært sannsynlig at partiet kommer inn i den del kommuner og kanskje også noen regioner som har størst andel med muslimsk befolkning. Dette viser også noen undersøkelser den seneste tiden. Men 12% i en hel valgkrets er sterkt tvilsomt.

Sperregrensen i regionvalg er kun 3%, og i kommunene er den 3 % med kommuner som har valgkretsinndeling resp. 2% i kommuner uten dette. En del av småpartiene kan imidlertid få representasjon lokalt.

Noen av de øvrige småpartiene som per i dag har lokal representasjon er: Feministisk Initiativ (venstreradikalt), Alternativ for Sverige (nasjonalistisk) og Medborgerlig Samling (høyreliberalistisk/konservativt). Ingen av disse har gode muligheter for å få mandater i riksdagsvalget.

Kampen mot sperregrensen:

To av riksdagspartiene, MP og L, har lenge ligget under sperregrensen. Om ingen eller begge disse partiene klarer å komme over sperregrensen, vil valget sannsynligvis bli svært jevnt. Skulle et av dem klare å kommer over sperregrensen, er det høyst sannsynlig at den blokken dette partiet tilhører får flertall for statsministerkandidat og regjeringsdannelse. L har på flere nylige målinger vært over sperregrensen. KD ser ut til å være på noenlunde trygg grunn. Derimot har C falt, og begynner å nærme seg sperregrensen. Men, det vil være en overraskelse om de ikke klarer dette. Magdalena Andersson regjerer i dag med 175 mot 174 mandater i Riksdagen, med et grunnlag som inkluderer C, samt den venstresosialistiske uavhengige representanten Amineh Kakabaveh (tidligere V-representant), som er på vippen.

Valg i Sverige: Riksdagspartiene – styrker og svakheter – del 1

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse