Foto: Terje Bendiksby / NTB
annonse

Etter å ha hatt full statlig kontroll over krafthandelen, har vi nå overlatt den til internasjonale spekulanter, sier en tidligere statssekretær i Olje- og Energidepartementet.

«Energilovens intensjon var at brukerne kunne velge den leverandør som tilbyr lavest pris. Det store politiske feilgrepet var å gjøre strøm til en vare i et marked som ingen kontrollerer. Det var en reform ingen ba om, men et nettverk av sosialøkonomer drev fram dereguleringen», skriver tidligere statssekretær i Olje- og Energidepartementet og Industridepartementet og medlem av Alternativ Energikommisjon, Trygve Tamburstuen, i et innlegg i Dagbladet.

Han gjennomgår hvordan Statnett ble satt til å drive en kraftbørs på 1990-tallet som senere ble solgt til utenlandske børseiere uten behandling i Stortinget. Noen av de finansielle instrumentene som benyttes i denne delen av krafthandelen brukes som «rene spekulasjonsobjekter», skriver han videre, og viser til at fortjenestemarginen i kraftbørsen er svært høy.

annonse

«Etablering av kraftbørsen er … den mekanismen som åpnet for at over 130 – i stor grad utenlandseide og finansielle – strømselgere i dag opererer i det norske markedet. De tilfører ingen verdi og er et helt unødvendig ledd i verdikjeden, men de er en viktig grunn til prisøkningene – i 2020 hadde de tre største av dem en netto fortjeneste på nær 1 milliard», fastslår Tamburstuen.

Norge har tidligere hatt full statlig kontroll over krafthandelen, men nå er den «fullstendig styrt av internasjonale spekulanter», og vår elektrisitet prises «tilsvarende den dyreste kilowatt-timen det er mulig å oppdrive et eller annet sted i Europa, produsert av olje eller kull, og med et saftig CO2 tillegg», skriver han.

De internasjonale spekulantene har fått kontrollen over den norske krafthandelen for «veldig beskjedne beløp», hevder Tamburstuen, og han mener dette «bør rette søkelyset mot styre og daglig ledelse av Statnett i den aktuelle perioden. Dette er åpenbart en så alvorlig sak at Riksrevisjonen må granske hele historien, også for å avklare eventuelle bånd mellom aktørene.»

annonse

Ta tilbake kontrollen
Høye strømpriser vil forbli en permanent tilstand i Norge hvis vi ikke får tilbake kontrollen, sier han, og nevner hva vi kan gjøre for å ta den tilbake:

  • Ta tilbake kraftbørsen, både den finansielle og den fysiske, og fjerne strømselgerne fra markedet
  • Reforhandle avtalene om kraftutveksling slik at vi selv kontrollerer flyten i kablene
  • Bestemme et transparent kost pluss-regime for prisingen av kraft i Norge

Tamburstuen mener vi sitter med «uhyre sterke forhandlingskort» for å reforhandle avtalene fordi Norge dekker mer enn 25 prosent av Europas gassforbruk og anses som en langsiktig solid leverandør, ettersom 2/3 av våre gassreserver ennå ikke er produsert.

Det store strømranet. Hvem er tyvene?

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse