Illustrasjonsfoto: Øyvind Gravås / Equinor / NTB
annonse

Vindkraftnæringens umodenhet viser at politikerne ikke uten videre skal hoppe når de ber om det, skriver en innsender i BT.

– Åslaug Haga fra Norwea og Arvid Nesse fra Norwegian Offshore Wind ivrer i BT 8. juli stort for å utplassere vindturbinparker til havs. Eventyret må sette fart, roper de i kor. Intensjonene er nok gode, men Haga og Nesse utelater å skrive om helheten – om sirkulærøkonomi, skriver Rune Birger Nilsen i BT, og legger til:

– Vindturbiner er pr. i dag cirka 85 prosent resirkulerbare, mens turbinbladene og navet består av ikke-gjenvinnbare kompositter. Jeg stiller spørsmål til om det er etablert kriterier for design for produsent og innkjøper, knyttet til nedbygging og håndtering av vindturbinavfall i Norge?

annonse

Les også: Mener mediene bidrar til å skape panikk: – Global oppvarming er reell og menneskeskapt, men den er ofte vilt overdrevet (+)

Nilsen skriver at det kreves mye ressurser for å produsere en vindturbin, som blant annet består av flere tonn stål, kobber, bly og aluminium. Økt elektrifisering resulterer i at etterspørsel etter metaller vil øke. 

Les også: Mener klimakrisen er en «forbrytelse» mot en hel generasjon: – Få hue ut av tåkeheimen, svarer partileder (+)

annonse

– Ressursbehovet fører til økt gruveaktivitet, både på land og til havs. Hva innebærer det for norsk natur og økologi? spør Nilsen, og forsetter:

– Vindkraftnæringens umodenhet viser at politikerne ikke uten videre skal hoppe når Haga og Nesse ber om det! Næringens fremste mål er å tjene penger. 

Vindparken i Ytre Oslofjord: – Et blinkende lysorgel i mørket, synlig helt til Risør (+)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse