Støre trosser Norges Høyesterett, vil ha fortsatt vindkraft på Fosen: – Et direkte brudd på menneskerettighetene

I fjor gikk Olje- og energidepartementet på et knusende nederlag. Da kom Høyesterett frem til at vindkraftverkene på Storheia og Roan, som er anlagt midt i et tradisjonelt reinbeite, er ulovlig oppført. Vindkraftverkene, bedre kjent som Fosen-anlegget, ble opprinnelig presset igjennom av Solberg-regjeringen, til tross for protester fra FN, miljøorganisasjoner og ikke minst reindriftsnæringen selv. … Fortsett å lese Støre trosser Norges Høyesterett, vil ha fortsatt vindkraft på Fosen: – Et direkte brudd på menneskerettighetene