Ukrainske MSLR «Verba» skyter mot russiske stillinger ved frontlinjen i Kharkiv-regionen, Ukraina, tirsdag 2. august 2022. Foto: AP / Evgeniy Maloletka.
annonse

Dette er ikke tiden for å påtvinge en fredsavtale på det ukrainske folk, som fortsatt er kampvillige til å stå opp mot den russiske aggressoren. 

Putin-elskeren og erke-lobbyisten for russiske forretningsinteresser i Europa, Tysklands forhenværende forbundskansler Gerhard Schröder, har igjen gjort Kremls ærend ved å mane til våpenhvile og fred i Ukraina, i et nytt intervju med den tyske avisen Stern. Moskva, ved talsmann Dimitry Peskov, har allerede uttalt at Kreml er villige til å forhandle om fredsbetingelser med Kyiv, men selvsagt på «Russlands premisser» – hva enn det måtte innebære av ukrainske konsesjoner.

Det tar vel ikke lange tiden før resten av Vestens Putin-elskere, autokrat-forståsegpåere og Schröders «fredselskende» meningsfeller på venstresiden kaster seg på «fredsbølgen». Jeremy Corbyn, Labours forhenværende leder i Storbritannia, har allerede tatt til orde for å slutte med vestlige våpenforsyninger til Ukraina, som vil per definisjon vil presse ukrainerne til å kapitulere til de russiske invasjonsstyrkene i «fredens navn».

annonse

Å presse ukrainerne til å inngå en fredsavtale med Russland, mens de fortsatt er villige til å kjempe for sitt land i en rettferdig forsvarskrig, vil være moralsk forkastelig etter alle målestokker. Men også – kanskje viktigere – vil det være en strategisk feil av astronomiske dimensjoner for Vestmaktene i det lange løp, selv om korttidsgevinstene naturligvis er opplagte.

Les også: Israelsk Russland-ekspert til Resett: – Vestmaktene vil at krigen mellom Russland og Ukraina skal fortsette (+)

Ikke bare er de menneskelige lidelsene forårsaket av Russlands invasjon forferdelige for det tapre ukrainske folket, men de geopolitiske konsekvensene har for lengst spredd seg hinsides landets grenser. For Europa, er det spesielt de negative økonomiske ringvirkningene – som skaper nød, lidelse og økt fattigdom på hjemmebane – som er relevante. Høyere energi- og matpriser er utvilsomt noe som påvirker oss alle, men spesielt de alle mest sårbare i våre samfunn.

annonse

Det er derfor fristende for Vestens kortsynte politikere å gi etter for Russlands krigsmaskin og kravene til Kreml, i frykt for å miste oppslutning blant sine respektive befolkninger. Men hvis Moskva klarer å tvinge ut store konsesjoner av et fortsatt kampvillig ukrainsk folk – grunnet press fra Vesten – kommer prisen til å bli mye høyere for oss alle på et senere tidspunkt. Et slikt utfall kommer etter alt å dømme til å åpne en Pandoras eske ved å igjen gjøre aggresjon og tradisjonell angrepskrig til et stuerent verktøy i internasjonale relasjoner for å nå geopolitiske mål.

Selv om en slik ettergivelse vil gi mer politisk stabilitet på kort sikt, vil et slikt utfall være katastrofalt for langtidsstabiliteten til det internasjonale systemet. Ikke bare vil andre mektige stater lettere kunne følge Russlands eksempel, men de svake vi også forstå at systemet som ble unnfanget etter Annen Verdenskrig for å beskytte de mindre mektige aktører nå ligger i grus. I en slik verden – hvor de sterke gjør som de vil og de svake lider som de må – oppstår det perverse realpolitiske insentiver, som vil føre til langvarig og potensielt apokalyptisk ustabilitet i det internasjonale systemet, som vil føre til at alle lider på sikt, inkludert de store og mektige.

Les også: Putin har tapt Ukraina – uansett hva han gjør

I et slikt fremtidsscenario – hvor Folkeretten i prinsippet ikke er verdt papiret den er skrevet på – vil mindre mektige, men likevel ressurssterke mellomstore stater, se seg etter andre metoder for å beskytte seg mot de mektige. Det mest nærliggende er å gå til anskaffelse av ukonvensjonelle midler – inkludert atombomber og andre masseødeleggelsesvåpen – for å beskytte seg mot de sterke. Økt spredning av masseødeleggelsesvåpen betyr økt fare for at de blir brukt, som igjen kan ha eksistensielle konsekvenser for hele menneskeheten.

Men uavhengig om det er i vestmaktenes interesse eller ikke at krigen i Ukraina fortsetter, så er det ikke Vestens politikere, forretningsledere eller meningsbærere som skal bestemme om Ukraina skal inngå en fredsavtale med den russiske aggressoren. Det er kun det ukrainske folket som burde ta den avgjørelsen.

annonse

Inntil det punktet, er vi ikke bare moralsk pliktige til å fortsette – til og med øke – våpenforsyningene til det ukrainske folk, men det er også i vår realpolitiske interesse å gjøre det. Det er grunn til å tro at jo lenger denne krigen pågår, jo bedre er det for Ukraina, og per definisjon for Vesten. Det finnes derfor nå sannsynligvis en gyllen mulighet for å påføre Putins Russland et ordentlig strategisk tilbakeslag.

I en utmattelseskrig som strekker seg over flere år, handler det først og fremst om hvem som har størst industriell kapasitet til å erstatte ødelagt krigsmateriell og utstyr over tid. Våpenfabrikkene jobber nå døgnet rundt på begge sider av konflikten for å holde krigsmaskineriet i gang. I denne sammenhengen er Russland utvilsomt en militær stormakt med en imponerende militærindustriell kapasitet, men det er bare å ønske Moskva lykke til hvis det tror det kan ut-produsere et samlet vestlig militærindustrielt kompleks over en lengre periode.

Tiden fremover kommer uansett til å bli avgjørende for utfallet av krigen. Lidelsene innad i våre samfunn kommer etter alt å dømme til å bli verre i takt med at den nordlige halvkule snart går inn i vintermånedene. Kreml setter derfor sin lit til at nøden innad i våre samfunn stiger ytterligere, som vil føre til at Vestens befolkninger kommer til å presse sine styresmakter til å gi etter for deres krav. Men å knekke i møte med slike intimideringstaktikker kommer til å få katastrofale realpolitiske konsekvenser.

Nå må våre politiske ledere gjøre alt i deres makt for å best forberede våre samfunn på å komme seg helskinnet gjennom en svært kald og ugjestmild vinter. Ikke bare gjennom å aktivt lete etter andre energikilder som kan erstatte russisk import, men også effektivt kommunisere til sine befolkninger hvor høye innsatsene egentlig er. Kommer vi oss helskinnet igjennom denne vinteren, er det lys i enden av tunellen.

Tiden for å stå opp for våre verdier er nå!

Putin forstår kun ren makt, så gi ham en «hengemyr» i Ukraina

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse