Foto: Lise Åserud / NTB
annonse

EU-regelverket åpner for å gi store summer til noen bedrifter. Regjeringen utreder nå hvordan en slik strømstøtte kan se ut, imens mener økonomer at hele konseptet er en dårlig idé.

– Slik vi tolker det er det relativt stort handlingsrom for støtte til bedrifter i det oppdaterte krisestøtteregelverket i EU, så det i seg selv skal ikke være stort hinder, sier Toini Løvseth i Energi Norge til Europower.

EUs krisestøtteregelverk åpner for å gi strømstøtte på inntil en halv milliard kroner til enkelte bedrifter. Foto: Javad Parsa / NTB

Regjeringen jobber nå med en støtteordning til bedrifter som sliter med høye strømpriser. Ifølge Europower gir EUs krisestøtteregelverk regjeringen mulighet til å støtte bedriftene med mer enn det som normalt er tillatt, men ikke like omfattende som strømstøtten til husholdningene, fordi de i utgangspunktet skal drives for egen regning og risiko, melder NTB.

annonse

Medlemsland kan gi inntil 30 prosent av såkalt støtteberettigede kostnader opp til snaut 20 millioner kroner.

Les også: Vindkraftforeningen Norwea: – Det grunnleggende problemet vi står overfor, er knapphet på fornybar energi

Unntaket er for industri som bruker mye energi, der det kan gis støttebeløp på inntil 250 millioner kroner hvis bedriften risikerer driftsunderskudd. For bedrifter i sektorer som aluminiumsproduksjon og produsenter av andre metaller, glassfiber, gjødsel, hydrogen eller kjemikalier kan det gis inntil 500 millioner kroner, skriver NTB.

annonse

Dersom staten «alltid» skal løse problemer med krisepakker, vil det også skaper flere problemer

– Vi tror vi kan løse alle problemer med å bevilge penger, men da får vi for mye penger i forhold til produkter, sier samfunnsøkonom Ola Honningdal Grytten til TV 2.

Grytten mer det er en dårlig idé å forsøke å løse økonomiske utfordringer med støtteordninger. Dersom staten «alltid» skal løse problemer med krisepakker, vil det også skaper flere problemer, mener han.

– Problemet med strøm er at jo mer du subsidierer, jo høyere blir forbruket. Både næringslivet, privatpersoner og staten må stramme inn for at økonomien på sikt ikke skal bli hardt rammet, sier han.

Les også: Moderaterna om strømkrisen i Sverige: – Vi kan ikke skjerme forbrukerne helt

annonse

Strømekspert og analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight er enig i at forbrukerne også må ta ansvar under strømkrisen.

– Nå fremstår det litt som ansvaret for de høye prisene ene og alene ligger hos produsentene. Jeg mener at forbrukerne også må innse at vi ikke kan fortsette å bruke like mye strøm uavhengig av pris, sier han.

Legemiddelbruk: Nesten 400.000 nordmenn medisinert for psykiske lidelser

Strømranet: Sinna og trist mann i Kvinesdal

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse