Stoltenberg advarte mot «frislipp av krafteksport» i 2013

Daværende statsminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Erna Solberg i debatt på NHOs årskonferanse på Operaen i Oslo 9. januar 2013. Foto: Fredrik Varfjell / NTB
annonse
annonse

Selv om hans regjering to år tidligere hadde inngått avtalen om kablene til Tyskland og Storbritannia.

Det kommer frem i en artikkel i Nettavisen.

I en debatt mellom daværende statsminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Erna Solberg på NHOs årskonferanse i januar 2013, sa Stoltenberg at et frislipp av krafteksport kunne «svekke norsk kraftbalanse og føre til høyere priser, både for forbrukerne og den kraftintensive industrien».

annonse

Året før hadde hans regjering inngått avtaler om to ny kabler til hhv. Tyskland og Storbritannia. «Det var bruken av disse kablene som ble kritisert av Stoltenberg», skriver Nettavisen.

Stoltenberg presiserte til NRK at han mente Norge burde ha utveksling av kraft med Europa og bygge kabler for å få det til, men at eksporten ikke burde slippes helt fri.

– Det vil bidra til økte priser og gjøre vår forsyningssikkerhet mer sårbar, sa Stoltenberg dengang.

annonse

Les også: Tidligere statssekretær: – Kraftpolitikken er en skandale

Daværende LO-leder Roar Flåthen istemte ved å uttale til statskanalen at strømmen kunne bli dyrere i Norge dersom mye av den ble eksportert til utlandet.

– Det er folk flest som må betale gjennom økninger i nettleien. I tillegg må industrien betale for kablene, fordi strømmen blir dyrere her hjemme, sa Flåthen ifølge NRK.

«Litt høyere priser»

Erna Solberg mente på sin side at selv om Energiutredningen viste at utenlandskabler kunne medføre «litt høyere priser», ville de også føre til «økt forsyningssikkerhet og mer stabilitet» samt at «vi får utløst mer av det potensialet vi har på fornybar kraft».

Hennes syn var at ikke bare Statnett, men også private aktører burde være med i utbyggingen, og hun lovte at Høyre ville gå inn for flere kabler om de vant valget i 2013.

Stoltenbergs oppfatning var at det kunne føre til høyere strømpriser fordi inntekter som på den tiden ble brukt til å redusere nettariffene, ville tilfalle andre enn staten.

Norge skulle bli Europas «grønne batteri»

I 2013 mente enkelte at Norge og Sverige, som har et integrert kraftmarked, gikk mot et så stort kraftoverskudd at det ville bli lønnsomt å drive med kraftproduksjon, og at overskuddet derfra kunne brukes til å forsyne Europa med fornybar kraft, samtidig som inntektene fra dette kunne komme Norge til gode.

«NHO tok derfor til orde for kraftkabler til Tyskland og Storbritannia. Disse er nå ferdigstilte og i drift», skriver Nettavisen.

annonse

Høyres energipolitiske talsmann Nikolai Astrup sier til avisen at Arbeiderpartiet var «en av hovedarkitektene bak dagens kraftsystem» fordi det var Stoltenberg-regjeringen, «med Senterpartiets Ola Borten Moe i spissen, som inngikk avtalen om kablene til Tyskland og Storbritannia i 2011», og at han derfor «synes det er merkelig at disse sitatene fra 2013 nå blir gjenopplivet».

– Det var også Stoltenbergs regjering som satt ned et utvalg som skulle utrede og vurdere energi- og kraftbalansen frem mot 2030 og 2050. Nestlederen i dette utvalget var Senterpartiets Marit Arnstad, som konkluderte med at «det er en fordel at Norge får nye direkte forbindelser til land utenfor Norden. Dette bidrar til en mer diversifisert handel og en mer robust kraftforsyning», utdyper Astrup overfor Nettavisen og fortsetter:

– Hovedårsaken til den ekstreme situasjonen vi står i nå, er Putins aggresjon i Ukraina og at han holder igjen gass til Europa. Det må vi ikke glemme. Det viktigste vi kan gjøre nå, er å innføre gode støtteordninger for folk og for bedrifter, slik at vi kommer oss gjennom denne krevende tiden uten unødvendige konkurser og permitteringer.

– Mangelen på ledelse fra regjeringen kan føre til strømrasjonering

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon