Steinar Bergstøl Andersen (Frp). Foto: Agder fylkesting
annonse

Fylkestingsrepresentant i Agder, Steinar Bergstøl Andersen vil ha kjernekraftverk og ser begynnelsen på et nytt industrieventyr.

«Jeg mener at FrP må være det partiet som går foran i å iverksette konkrete planer på å etablere atomkraftverk i Norge. Kjernekraftverk er et kraftverk som produserer elektrisk energi ved hjelp av kjerneenergi», skriver FrP-politiker Bergstøl Andersen i sitt forslag til Agder FrP landsmøte, og begrunner det slik:

«Et kjernekraftverk har mindre avfall enn både vind og solenergi, og bruker mindre materialer og mindre arealforbruk. Jeg er av den klare oppfatning at å ødelegge naturen og skogen med sol og vindkraft er unødvendig, det er bedre å gå fra forskning på kjernekraft til å heller etablere et kjernekraftverk. Jeg vil be om at fylkesårsmøtet i Agder FrP utfordrer FrPs landsmøte om å ta en tydelig positiv stilling til etablering av kjernekraftverk i Norge.

annonse

Det bør opprettes et eget statlig selskap der gjerne fylkeskommunen og vertskommunen har eierandeler. På den måten så kan man sikre at stedet kjernekraftverket er lokalisert gir økonomiske fordeler til de som bor i samme kommune, og at innbyggere og næringsliv får rimeligere strøm».

Les også: Strømselskap promoterte «klimafornektelse» (+)

Kjernekraftverk er bedre enn vind- og solkraft.

annonse

– ​Kjernekraft er en velprøvd teknologi, den er langt mer effektiv og mindre plasskrevende enn sol og vindkraft. Skal vi bli en energiproduserende supermakt i Europa, så er kjernekraft en del av løsningen, sier Steinar Bergstøl Andersen til Resett.

Bergstøl Andersen sier det er flere faktorer som bestemmer prisen på strøm. Norge bør aldri selge eller eksportere strøm før vårt eget behov og beredskap er dekket til en makspris på maks 50 øre per kilowatt/time. Hvis vi produserer mer kraft selv, så kan vi legge bedre til rette for kraftkrevende industri. Det er også et ubestridelig faktum at skal kraft være et konkuransefortrinn så må vi være blant de landene i Europa med billigst kraft til egne innbyggere, industri og næringsliv.

Les også: Tyskland legger ned sine siste atomkraftverk, midt under strømkrisen: Norske myndigheter blander seg ikke, sier statssekretær til Resett (+)

Han mener at vi har rikelig med vannkraft, og bør utvikle potensialet vi har innen vannkraft. Men skal vi bli en supermakt innen kraft, så er også kjernekraft en del av løsningen. 

Bergstøl Andersen sier videre at moderne kjernekraftverk er sikrere enn annen type energiproduksjon. Det er risiko med alt, men moderne kjernekraftverk er ikke sammenliknbart med for eksempel Tsjernobyl. 

– Vi skal ha verdens sikreste kjernekraftverk i Norge, sier han.

Vil ha atomkraftverk i Norge: – Vi må tenke nytt (+)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse