President Vladimir Putin deltar på en felles pressekonferanse med presidenten i Turkmenistan Serdar Berdimuhamedow etter møtet deres i Moskva, Russland, fredag 10. juni 2022.
annonse

Farlig eskapisme

Jeg skulle ønske jeg tok feil, men det er lite som tyder på at Putins dager i russisk politikk går mot sin slutt. Russland er ikke isolert og taper ikke krigen i Ukraina. De russiske tapstallene og rapportene om russisk inkompetanse på slagmarken er sterkt overdrevet. De økonomiske sanksjonene har liten virkning. Rapportene om en forestående ukrainsk storoffensiv er bare tull.

Og vel så viktig, sett fra norsk perspektiv, norsk sikkerhet forblir ikke upåvirket. Politikerne mener krigen har svekket Russland militært. Derfor trenger vi ikke øke forsvarsbudsjettet. De har skjønt svært lite. Faren for et russisk angrep kan synes mindre, men terskelen allment for bruk av militærmakt i Europa er senket. Faren for at dagens konflikt eskalerer militært er overhengende. Konsekvensene for Norge ville bli enorme.

annonse

Vi har uansett fått virkeligheten på besøk. Vi lever våre hverdagslige liv og er opptatt av strømpriser og plaget med inkompetente politikere. Men krigen er kommet nærmere innpå oss enn vi liker å erkjenne. Europa er ikke ute av historien. Også euroatlantisk diplomati og norsk territorium er eksponert for de geopolitiske realiteter og maktkonkurransen mellom stormaktene. Inkompetansen hos våre politiske ledere blir stadig farligere.

I media får vi imidlertid presentert et bilde preget av eskapisme og myndighetsstyrt propaganda. Dette tjener primært tre formål: svekke oppslutningen om krigen i den russiske befolkningen, styrke forsvarsviljen i Ukraina og øke oppslutningen om vestlige sanksjoner. I tillegg brukes Putin og krigen i Ukraina for å tilsløre de egentlige årsakene til energikrisen. Bare fortegnet skiller vestlig fra russisk propaganda.

En fri og uavhengig presse

annonse

I krigens kjølvann ryker forestillingen om en vestlig fri og uavhengig presse. Vestlige media er konsentrert og sentralisert og i stor grad politisk styrt. Ikke sjelden er «nyhetene» rene myndighetsdiktat, dertil ofte bestemt av økonomiske avhengighetsforhold gjennom pressestøtte, styring av annonseinntekter og mer uformell elitesirkulasjon. Journalister er blitt kommunikasjonsstrateger, deres ‘avsløringer’ er blitt nitidig konstruerte synsbedrag, som bidrar til å lede oss alle på avveie.

Det første som går tapt i enhver krig er sannheten. Det er problematisk for alle som tror at vår sikkerhet, vår velferd og vårt demokrati er best tjent med en mest mulig faktabasert og åpen informasjonsformidling. Spesielt i kriser og vanskelige tider, som de vi nå er inne i. Vi kan ikke basere vår forsvars- og sikkerhetspolitikk på egne illusjoner og andres propaganda.

Hvordan narrativene bygges opp

Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) var en antikommunistisk radio- og mediekanal etablert av CIA i 1949. At den fortsatt blomstrer tyder på at ikke bare Sovjetunionen var problemet. Organisasjonen har i dag 1200 fast ansatte samt 1300 stringere og freelancere. Den sender på 27 forskjellige språk i 23 land, hovedsakelig i Europa, Midtøsten og Asia. Russia Today er det russiske motstykket.

Vazha Tavberidze er en ung journalist fra Georgia. Sammen med en gruppe andre unge freelansere har han nettopp besøkt Washington sponset av RFE/RL og det tsjekkiske utenriksdepartementet. Her besøkte de bl.a. State Departement, The US Agency for Global Media, Freedom House, og The National Endowment for Democracy. Disse organisasjonene har til oppgave er å promotere amerikanske interesser. De er med andre ord verken forskningsinstitutt eller mediehus, men rene propagandafabrikker.

annonse

Iver Neumann er direktør ved Fridtjof Nansen Instituttet i Norge. (Fridtjof Nansen ble internasjonalt berømt for sin humanitære innsats i bla. Ukraina). Neumann har vært forskningsdirektør på NUPI, er fortsatt Europaføderalist og EU-tilhenger og skal også være ‘Russlandspesialist’. Han har vært professor i Russland-studier ved UiO i perioden 2005-2008. FNI, har 35 ansatte og et budsjett på rundt 40 millioner, stort sett helfinansiert av den norske staten.

Som motytelse for turen til Washington, har Tabberidze skrevet en artikkel for RFE/RL basert på et intervju med Iver Neumann. Intervjuet er interessant, fordi Neumanns uttalelser ikke har noe med forskning eller fri forskningsformidling å gjøre. Det formidler tvert imot den vestlige propagandaens Russland og Ukraina-narrativ uten kontradiksjon og motforestillinger.

Hva sier Iver Neumann

To budskap står sentralt i intervjuet med Neumann. Det første er at lite er skjedd i russisk økonomi siden Putin kom til makten. Landet har en primitiv økonomi og er svært sårbart for vestlige sanksjoner. Derfor innebærer krigen i Ukraina, ifølge Neumann, begynnelsen på slutten på Putins enevelde i Russland.

Alle som har tilbragt litt tid de siste ti-år og fulgt utviklingen allment i landet, og kanskje spesielt økonomien vet godt, at Neumanns bilde er fullstendig galt. Det har skjedd ekstremt mye i russisk økonomi. Landet har en helt annen økonomi enn for bare få år tilbake. Russland er ikke en ‘bensinstasjon med atomvåpen’, slik det hevdes i vestlige propaganda. I motsetning til store vestlige økonomier, som USA og mange av landene i ØMU i Europa, vakler ikke den russiske staten på randen av statskonkurs. Det industrielle grunnlaget for landets økonomi blir stadig bredere og kjøpekraften til den vanlige russer øker. Det er fortsatt utstrakt korrupsjon og betydelig ulikhet. Russland er et totalitært autokrati, men veksten forklarer mye av oppslutningen om Putin i den russiske befolkningen.

Neumann er ikke bare innsiktsløs, men direkte uetterrettelig med hensyn til fundamentale sider ved sitt eget spesialområde, Russland. Videre gir Neumann uttrykk for at krigen i Ukraina i det vesentlige skyldes trekk ved Vladimir Putins psyke. Putin skal være ved det punkt i livet, at det blir viktig med et ettermæle. Putin ønsker å gå inn i historien som en ny Peter den store! Den slags sludder må stå på Neumanns egen konto, men er ikke flatterende for de institusjoner han er utdannet i og i dag leder.

Frykte Russland bør man kanskje på mange vis og av mange årsaker. Desto viktigere blir det å innse, at Russland ikke ledes av skrullinger, men tvert om av folk som målrettet søker å ivareta russiske interesser. Russland råder ikke bare over en betydelig militærmakt, men også over gode statsfinanser, en bred og avansert teknologikompetanse, enorme naturressurser og en betydelig og økende industri. Uansett hva vi måtte mene om russiske valgordninger, media og «informasjonskultur», later det ikke til at invasjonen av Ukraina har svekket oppslutningen om Putin, snarere tvert i mot. Russland står heller ikke isolert i det internasjonale samfunn.

En alternativ amerikansk stemme

Douglas Macgregor er pensjonert oberst i den amerikanske hæren og militær rådgiver for amerikanske politikere. Han har en imponerende operativ bakgrunn bl.a. fra Gulfkrigen. Han er omstridt, men har unik tilgang til etterretningsmateriale før det blir silt gjennom kommunikasjonsavdelingene i Pentagon og klargjort for offentlig konsum. Han er en av mange «alternative stemmer» det også kan være nyttig å lytte til. Dette er hans konklusjon:

annonse

«Ukraina har for lengst tapt krigen. De russiske tapstallene er betydelig overdrevet i vestlige media og de ukrainske tilsvarende underrapportert. Påstandene om at russerne bevisst går etter sivile mål, er feil. De sivile tapene er delvis et resultat av krigens natur og delvis et resultat av at ukrainske styrker opererer fra sivile områder. Ryktene om en ukrainsk motoffensiv er bare tull. De vestlige sanksjonene fungerer dårlig. Russisk økonomi er tvert i mot sterkere enn noensinne. Og det er bare et spørsmål om tid før russerne setter i gang sin hovedoffensiv og annekterer Donbas og Lugansk eller lar de bli erklært for uavhengige republikker.»

Det er ikke sant alt som står i avisene

Det er all grunn til aktsomhet i spørsmål om krig og fred, vitale økonomiske interesser, staters og nasjoners selvbilder uansett stat eller statsleder. Det kan i enkelte scenaria være grunn til å frykte så vel Putin som Russland. I andre kan det bli like god grunn til å frykte at andre stormakters sikkerhetsinteresser gjør norsk territorium til arena for stormaktrivalisering. Begge deler kan bringe krigen hit.

Uansett, om vi skal forholde oss effektivt når virkeligheten banker på døra, må vi forstå den riktig. Det gjelder så vel krigen i Ukraina og eskaleringsfaren som det gjelder håndteringen av covidpandemien, klimagahysteriet og hvordan det kunne gå til at Norge som hadde billigst strøm i Europa nå har fått den dyreste, hvordan folkevandringen og de demografiske endringene er i ferd med å endre Norge for all fremtid og hvordan globaliseringsideologien undergraver demokratiet.

Dette er ikke spørsmål som kan forstås gjennom propaganda. Propaganda skal skape panikk eller begeistring. Verken det ene eller det andre er gode veiledere, når vitale nasjonale interesser står på spill og det skal fattes gode beslutninger om innfløkte spørsmål i et demokrati. Flåseri og propaganda fra presumptivt ‘kvalifisert hold’ er farlig, fordi ingen andre enn vi selv vil tro det sludder som presenteres.

Sun Tzu

Sun Tzu var en kinesisk filosof og militærstrateg. Han skrev klokt for drøyt 2500 år siden; «Kjenn din fiende og kjenn deg selv, og du kan kjempe hundre kamper uten katastrofe.»

Statsministre som bortforklarer det faktum at de har solgt oss til EU. Statlig energiselskap som lyver oss midt opp i ansiktet. Statsstøttede media som opptrer som maktens klakører i stedet for dens voktere. Og ‘forskere’ på statens lønnsregulativ, i dette tilfellet direktøren for det ærverdige Nansen-instituttet, som velvillig lar seg bruke som propagandamarionetter, bidrar ikke til at vi kan forstå vår fiender slik at vi kan ivareta våre interesser. De bidrar tvert i mot til det motsatte. Slike folk er en fare for folk og land.

Russland har ikke begynt «for alvor» ennå advarer Putin

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse