- Resett - https://resett.no -

Denne elven bør du følge med på

– Hvis vannstanden i Rhinen synker enda mer, er det ikke bare vår energiforsyning som står overfor alvorlige problemer.

Det tyske nyhetstidsskriftet Focus.de [1] har sett på tre av Europas viktigere elver, nemlig Rhinen i Tyskland, franske Loire og Po nord i Italia.

Elvene er ikke bare kritiske for elektrisk produksjon, men også transport av gods. Dessuten har elvene økosystemer, herunder fiskestammer hvis overlevelse og reproduksjon nå trues av helt eller delvis tørrlagt elvebunn.

annonse

I motsetning til Loire og Po går det fortsatt skipsfart på Rhinen – enn så lenge, kommenterer Focus.de. Fredag var vannstanden i Rhinen 40 centimeter over anbefalt minstenivå for skip, noe som lar fritids- og elvebåter passere, mens mange fraktskip må ligge til kai.

Les også: Tysklands regjering delt om atomkraft [2]

Det får igjen følger for kraftverkene, som er avhengige av sjøveis leveranser av kull. Strømselskapet Uniper advarer ifølge Der Spiegel [3] om at Staudinger 5 i Hessen snart vil måtte redusere produksjonen grunnet for lite stenkull.

annonse

Videre er det utfordrende for Oberdeutschland, det vil si landets sørlige, alpine region, å eksportere korn og importere næringsmidler og fôr.

Tørken som i sommer både har rammet Tyskland og andre deler av Europa, kan med andre ord ytterligere svekke Tysklands produksjon av elektrisitet og dermed øke landets behov for import, herunder fra Norge via kabelen NordLink.

Les også: Strømpriser: Wien slukker julelysene [4]

– Hvis vannstanden i Rhinen synker enda mer, er det ikke bare vår energiforsyning som står overfor alvorlige problemer, konkluderer Focus.de. En videre reduksjon på bare 10-15 centimeter vil være nok til å stanse all skipsfart på Rhinen.

Det at transportørene har måttet sette inn små fraktskip istedenfor de store fartøyene som vanligvis trafikkerer Rhinen, gjør at godsbefordring ikke er like regningssvarende som før på grunn av mindre last uten at kostnadene til mannskap og drivstoff samtidig lar seg kutte like mye, skriver Frankfurter Allgemeine Zeitung [5].

annonse

I tillegg kommer økte kostnader til slepebåt når skipene stadig oftere grunnstøter og blir stående fast. Over tusen kilometer lange Rhinen har sin kilde i De sveitsiske alper, og munner ut i Nordsjøen etter å ha delt seg i to i Nederland.

Tidligere finansjournalist om strømkrisen: – Økokrim bør vurdere å etterforske Statnett for svindel (+) [6]

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474